Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2016 | Onderzoek | Uitgave 9/2016

Huisarts en wetenschap 9/2016

Effecten van de NHG-Praktijkaccreditering

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 9/2016
Auteurs:
Dr. Elvira Nouwens, Jan van Lieshout, Margriet Bouma, Jozé Braspenning, prof. dr. Michel Wensing
Belangrijke opmerkingen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem: dr. E. Nouwens, docent. Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Radboud Universiteit Nijmegen, Medisch centrum, Nijmegen: J. van Lieshout, huisarts/onderzoeker; M. Bouma, senior onderzoeker; J.C.C. Braspenning, UHD/senior onderzoeker; prof.dr. M. Wensing, Hoogleraar Implementation Science.
Correspondentie: elvira.nouwens@han.nl
Dit artikel is een bewerkte vertaling van Nouwens E, Van Lieshout J, Bouma M, Braspenning JCC, Wensing M. Effectiveness of improvement plans in primary care practice accreditation: a clustered randomized trial. Plos One 2014;9. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Nouwens E, Van Lieshout J, Bouma M, Braspenning JCC, Wensing M. Effectenvan de NHG-Praktijkaccreditering. Huisarts Wet 2016;59(9):388-93.

Achtergrond

Wereldwijd gebruikt men accreditering van gezondheidszorgorganisaties om de kwaliteit van zorg te toetsen en te verbeteren. Wij hebben de effectiviteit onderzocht van verbeterplannen als onderdeel van de NHG-Praktijkaccreditering, gericht op CVRM.

Methode

Huisartsenpraktijken in de interventiegroep (n = 22) kregen de opdracht om verbeterplannen tijdens de interventieperiode op CVRM te richten, terwijl praktijken in de controlegroep (n = 23) zich op elk domein richtten, behalve CVRM en diabetes mellitus.

Resultaten

De primaire uitkomsten waren systolische bloeddruk < 140 mmHg, LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l en het voorschrijven van trombocytenaggregatieremmers. Secundaire uitkomsten waren 17 indicatoren van CVRM en de mate waarin de deelnemers vonden dat de doelen van het gekozen verbeterproject waren bereikt. We hebben de voor- en nameting in onafhankelijke groepen patiënten verricht. We hebben geen effect op de primaire uitkomsten gevonden.
Streefdoelen voor bloeddruk werden bij 39,8% van de patiënten in de interventiegroep en bij 38,7% van de patiënten in de controlegroep bereikt; 44,5% respectievelijk 49,0% bereikte de cholesterolstreefniveaus; in beide groepen kreeg 82,7% van de patiënten trombocytenaggregatieremmers voorgeschreven. Zes secundaire uitkomsten verbeterden: rookstatus, controle van bewegen, dieetcontrole, registratie van alcoholgebruik, het meten van de middelomtrek en het meten van de nuchtere glucose. De mate waarin de deelnemers de doelen bereikten was in beide groepen hoog: gemiddelde scores van 7,9 en 8,2 op een tienpuntsschaal.

Conclusie

Ons onderzoek laat zien dat dit programma verbetering bracht in een aantal aspecten van professionele prestaties met betrekking tot CVRM in de praktijken die hun verbeterplannen op CVRM hadden gericht. De primaire uitkomsten verbeterden echter niet. De deelnemers bereikten in ruime mate de doelstellingen van hun verbeterprojecten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 9/2016

Huisarts en wetenschap 9/2016 Naar de uitgave

Kennistoets Antwoorden

Kennistoets: antwoorden