Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-10-2010

Effect van het SLIK-programma op voedselacceptatie bij kinderen met voedselweigering

Auteurs: Dhr. dr. D. M. Seys, dhr. prof. dr. P. C. Duker, mw. J. Rensen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Kindergeneeskunde | Uitgave 5/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel.

In deze studie wordt het effect van het SLIK-programma (slikken leren bij kinderen met beperkingen) vergeleken met geen of andere, niet-gedragstherapeutisch georiënteerde procedures op het verloop van chronische voedselweigering bij kinderen. Zevenenzestig kinderen participeerden in de studie. Tweeëntwintig van hen namen niet deel aan het SLIK-programma, omdat ze op een andere wijze werden behandeld of op een wachtlijst stonden voor behandeling. Zij waren toegewezen aan de controlegroep.

Resultaten.

Verschilscores in voedselopname voor de SLIK-groep en de controlegroep tussen voormeting en twee jaar later werden geanalyseerd met een non-parametrische χ2-toets voor twee onafhankelijke groepen. Dit liet een significant effect zien ten gunste van kinderen die waren behandeld met het SLIK-programma. Het al dan niet lijden aan reflux had geen effect op de resultaten van het SLIK-programma.

Conclusie.

Aanbevolen wordt kinderen met chronische voedselweigering te behandelen met het SLIK-programma, bestaande uit procedures ontleend aan de gedragstherapie.
Literatuur
1.
go back to reference Kerwin MLE. Empirically supported treatments in pediatric psychology: Severe feeding problems. J Pediatr Psychol. 1999;24:193–214.PubMedCrossRef Kerwin MLE. Empirically supported treatments in pediatric psychology: Severe feeding problems. J Pediatr Psychol. 1999;24:193–214.PubMedCrossRef
2.
go back to reference Ginsberg AJ. Feeding disorders in the developmentally disabled population. In: Russo DE, Kedesdy JH, eds. Behavioral medicine with the developmentally disabled. New York: Plenum, 1988. p. 21–41.CrossRef Ginsberg AJ. Feeding disorders in the developmentally disabled population. In: Russo DE, Kedesdy JH, eds. Behavioral medicine with the developmentally disabled. New York: Plenum, 1988. p. 21–41.CrossRef
3.
go back to reference Seys DM.Voedselweigering: De ontogenese van een gedragsprobleem. In: Seys DM, Rensen JHM, Obbink MHJ. red. Behandelingsstrategieën bij jonge kinderen met voedings- en eetproblemen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000. p. 37–49. Seys DM.Voedselweigering: De ontogenese van een gedragsprobleem. In: Seys DM, Rensen JHM, Obbink MHJ. red. Behandelingsstrategieën bij jonge kinderen met voedings- en eetproblemen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000. p. 37–49.
4.
go back to reference Reed GK, Piazza CC, Patel MR, et al. On the relative contribution of noncontingent reinforcement and escape extinction in the treatment of food refusal. J Appl Behav Anal. 2004;37:27–42.PubMedCrossRef Reed GK, Piazza CC, Patel MR, et al. On the relative contribution of noncontingent reinforcement and escape extinction in the treatment of food refusal. J Appl Behav Anal. 2004;37:27–42.PubMedCrossRef
5.
go back to reference Shore BA, Babbitt RL. Use of texture fading in the treatment of food selectivity. J Appl Behav Anal. 1998;31:621–33.PubMedCrossRef Shore BA, Babbitt RL. Use of texture fading in the treatment of food selectivity. J Appl Behav Anal. 1998;31:621–33.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Sharp WG, Jaquess DL. Bite size and texture assessments to prescribe treatment for severe food selectivity in autism. Behav Intervent. 2009;24: 157–70.CrossRef Sharp WG, Jaquess DL. Bite size and texture assessments to prescribe treatment for severe food selectivity in autism. Behav Intervent. 2009;24: 157–70.CrossRef
7.
go back to reference Luiselli JK. Cueing, demand fading, and positive reinforcement to establish self-feeding and oral consumption in a child with chronic food refusal. Behav Modif. 2000;24:348–58.PubMedCrossRef Luiselli JK. Cueing, demand fading, and positive reinforcement to establish self-feeding and oral consumption in a child with chronic food refusal. Behav Modif. 2000;24:348–58.PubMedCrossRef
8.
go back to reference Didden R, Seys DM, Schouwink D. Treatment of chronic food refusal in a young developmentally disabled child. Behav Intervent. 1999;14:213–22.CrossRef Didden R, Seys DM, Schouwink D. Treatment of chronic food refusal in a young developmentally disabled child. Behav Intervent. 1999;14:213–22.CrossRef
9.
go back to reference Obbink MHJ, Rensen JHM, Seys DM. Behandeling van chronische voedselweigering bij verstandelijk gehandicapte kinderen: Drie cases. Ned Tijdschr Zorg Verstand Gehand. 1997;23:98–112. Obbink MHJ, Rensen JHM, Seys DM. Behandeling van chronische voedselweigering bij verstandelijk gehandicapte kinderen: Drie cases. Ned Tijdschr Zorg Verstand Gehand. 1997;23:98–112.
10.
go back to reference Hyman PE. Gatroesophageal reflux: One reason why baby won’t eat. J Pediatr. 1994;125:103–9.CrossRef Hyman PE. Gatroesophageal reflux: One reason why baby won’t eat. J Pediatr. 1994;125:103–9.CrossRef
11.
go back to reference Mathisen B,Worral L,Wall C, Shepherd RW. Feeding problems in infants with gastro-oesophageal reflux disease: A controlled study. J Paediatr Child Health. 2002;35:163–9.CrossRef Mathisen B,Worral L,Wall C, Shepherd RW. Feeding problems in infants with gastro-oesophageal reflux disease: A controlled study. J Paediatr Child Health. 2002;35:163–9.CrossRef
12.
go back to reference Nelson SP, Chen EH, Syniar GM, Christoffel KK. One-year follow-up of symptoms of gastroesophageal reflux during infancy. Pediatrics. 1998; 102:67.CrossRef Nelson SP, Chen EH, Syniar GM, Christoffel KK. One-year follow-up of symptoms of gastroesophageal reflux during infancy. Pediatrics. 1998; 102:67.CrossRef
13.
go back to reference Seys DM, Rensen JHM, Obbink MHJ, red. Behandelingsstrategieën bij jonge kinderen met voedings- en eetproblemen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000. Seys DM, Rensen JHM, Obbink MHJ, red. Behandelingsstrategieën bij jonge kinderen met voedings- en eetproblemen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000.
14.
go back to reference Siegel S. Nonparametric statistics for the behavioral sciences. Tokyo: McGraw-Hill, 1956. Siegel S. Nonparametric statistics for the behavioral sciences. Tokyo: McGraw-Hill, 1956.
15.
go back to reference Dumont E, Moonen X. Behandeling van chronische voedselweigering van meervoudig gehandicapten in de dagelijkse woonomgeving: Twee gevalsbeschrijvingen. Tijdschr Orthopedagog Kinderpsychiatrie Klin Kinderpsychol. 2000;25: 73–94. Dumont E, Moonen X. Behandeling van chronische voedselweigering van meervoudig gehandicapten in de dagelijkse woonomgeving: Twee gevalsbeschrijvingen. Tijdschr Orthopedagog Kinderpsychiatrie Klin Kinderpsychol. 2000;25: 73–94.
16.
go back to reference Moor JMH de, Kuypers M, Didden R, et al. Gedragstherapeutische behandeling van voedselweigering bij een kind met chirurgisch gecorrigeerde oesofagusatresie: Een casusbespreking. Tijdschr Kindergkd. 2002;70:212–8. Moor JMH de, Kuypers M, Didden R, et al. Gedragstherapeutische behandeling van voedselweigering bij een kind met chirurgisch gecorrigeerde oesofagusatresie: Een casusbespreking. Tijdschr Kindergkd. 2002;70:212–8.
17.
go back to reference Steeghs MCCH, Kuyk EM van, Hulstijn-Dirkmaat GM, et al. Het effect van multidisciplinaire groepsbehandeling bij kinderen met chronische defecatiestoornissen. Tijdschr Kindergkd. 2008; 76:157–64.CrossRef Steeghs MCCH, Kuyk EM van, Hulstijn-Dirkmaat GM, et al. Het effect van multidisciplinaire groepsbehandeling bij kinderen met chronische defecatiestoornissen. Tijdschr Kindergkd. 2008; 76:157–64.CrossRef
18.
go back to reference Duker PC. Behandelingsstrategieën bij enuresis en encopresis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000. Duker PC. Behandelingsstrategieën bij enuresis en encopresis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000.
19.
go back to reference Didden R, Curfs LMG. Slaap en slaapproblemen bij verstandelijk gehandicapten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001. Didden R, Curfs LMG. Slaap en slaapproblemen bij verstandelijk gehandicapten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.
20.
go back to reference Duker PC, Didden R. Behandelingsstrategieën bij zelfverwondend gedrag. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1998. Duker PC, Didden R. Behandelingsstrategieën bij zelfverwondend gedrag. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1998.
21.
go back to reference Duker PC. Designs en data-analyse in de gedragstherapie. In: Orlemans J, Eelen P, Haaijman W, red. Handboek gedragstherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1988. p, 1–30. Duker PC. Designs en data-analyse in de gedragstherapie. In: Orlemans J, Eelen P, Haaijman W, red. Handboek gedragstherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1988. p, 1–30.
Metagegevens
Titel
Effect van het SLIK-programma op voedselacceptatie bij kinderen met voedselweigering
Auteurs
Dhr. dr. D. M. Seys
dhr. prof. dr. P. C. Duker
mw. J. Rensen
Publicatiedatum
01-10-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde / Uitgave 5/2010
Print ISSN: 0376-7442
Elektronisch ISSN: 1875-6840
DOI
https://doi.org/10.1007/s12456-010-0045-9

Andere artikelen Uitgave 5/2010

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2010 Naar de uitgave