Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2013 | Onderzoek | Uitgave 10/2013

Huisarts en wetenschap 10/2013

Effect diëtist bij ondervoede thuiswonende ouderen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 10/2013
Auteurs:
dr. Janneke Schilp, dr.ir Hinke Kruizenga, dr. Hanneke Wijnhoven, prof.dr. Jaap van Binsbergen, prof.dr.ir. Marjolein Visser
Belangrijke opmerkingen
VUmc, afdeling Gezondheidswetenschappen en het EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam: dr. J. Schilp, postdoc-onderzoeker; dr. H.A.H. Wijnhoven, assistent-professor; prof.dr.ir. M. Visser, hoogleraar Gezond ouder worden. VUmc: dr. ir. H.M. Kruizenga, coördinator onderwijs Diëtetiek & Voedingswetenschappen. UMC St. Radboud Nijmegen, Voedingsleer & Huisartsgeneeskunde, afdeling Erstelinsgeneeskunde:prof.dr.J.J van Binsbergen, emeritus hoogleraar • Correspondentie:jannekeschilp@hotmail.com • Mogelijke belangenverstrengeling: dit onderzoek werd ondersteund door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding.
Dit is een bewerkte vertaling van: Schilp J, Kruizenga HM, Wijnhoven HAH, Van Binsbergen JJ, Visser M. Effects of a dietetic treatment in older, undernourished, community-dwelling individuals in primary care: a randomized controlled trial. Eur J Nutr 2013 Jan 30. [Epub ahead of print]. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Schilp J, Kruizenga HM, Wijnhoven HAH, Van Binsbergen JJ, Visser M. Effect diëtist bij ondervoede thuiswonende ouderen. Huisarts Wet 2013;56(10):498-501.

Achtergrond

Evaluatie van de effectiviteit van de behandeling door een diëtist bij ondervoede thuiswonende ouderen.

Methode

Ondervoede thuiswonende ouderen (≥ 65 jaar) namen deel aan een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek in de eerstelijnszorg. We randomiseerden de deelnemers naar een interventiegroep (n = 72) en een controlegroep (n = 74). De interventiegroep kreeg een verwijzing naar en behandeling door een getrainde eerstelijnsdiëtist. De controlegroep kreeg geen verwijzing en ontving de gebruikelijke zorg. Uitkomstmaten waren lichaamsgewicht, lichamelijk functioneren, handknijpkracht, energie- en eiwitinname, en vetvrije massa. Deze hebben we op baseline, en na drie en zes maanden gemeten.

Resultaten

Na zes maanden zagen we geen significant effect van de behandeling op de primaire uitkomstmaten lichaamsgewicht, lichamelijk functioneren en handknijpkracht. Ook was er geen effect op de secundaire uitkomstmaten.

Conclusie

Na zes maanden leidt een behandeling door een diëtist bij ondervoede thuiswonende ouderen niet tot een toename van lichaamsgewicht en verbetering van lichamelijk functioneren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2013

Huisarts en wetenschap 10/2013 Naar de uitgave