Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Eetcultuur en voedingstrends

(april 2010)

Auteur: A.P. den Hartog

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Het doel van dit hoofdstuk is inzicht geven in de eetcultuur van deNederlandse samenleving, de processen van verandering en trends. Dit is van praktisch belang omdat voedingsproblemen niet alleen fysiologische oorzaken hebben, maar ook zeer maatschappelijk bepaald zijn. Er wordt ingegaan op de sociale functies van voedsel in de samenleving. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de Nederlandse eetcultuur en de beïnvloeding door de multiculturele samenleving. Voedingsgewoonten, oordelen over wat wel en niet gegeten mag worden, globalisering en streekgebonden voedingsmiddelen, en het Nederlandse maaltijdenpatroon worden behandeld. Wat mensen eten wordt behalve door persoonsgebonden voorkeuren, voor een belangrijk deel bepaald door de sociaal-economischeen culturele processen van de samenleving.
Literatuur
go back to reference FSIN. Voeding en gezondheid langdurige trend. Apeldoorn: Food Service Instituut Nederland, 2007. FSIN. Voeding en gezondheid langdurige trend. Apeldoorn: Food Service Instituut Nederland, 2007.
go back to reference Hartog AP den. Food habits and consumption in developing countries. Manual for field studies. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2006. Hartog AP den. Food habits and consumption in developing countries. Manual for field studies. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2006.
go back to reference Hartog AP den. Technologisch vernuft en eten buitenshuis als massaverschijnsel in de negentiende en twintigste eeuw. In Jacobs M, Scholliers P, red. Buitens­huis eten in de lage landen sinds 1800 (pp. 29-56). Brussel: VUB Pers, 2002. Hartog AP den. Technologisch vernuft en eten buitenshuis als massaverschijnsel in de negentiende en twintigste eeuw. In Jacobs M, Scholliers P, red. Buitens­huis eten in de lage landen sinds 1800 (pp. 29-56). Brussel: VUB Pers, 2002.
go back to reference Hartog AP den. The role of nutrition in food advertisements: the case of the Netherlands. In Hartog AP den, ed. Food technology, science and marketing: European diet in the twentieth century (pp. 268-280). East Lothian: Tuckwell Press, 1995. Hartog AP den. The role of nutrition in food advertisements: the case of the Netherlands. In Hartog AP den, ed. Food technology, science and marketing: European diet in the twentieth century (pp. 268-280). East Lothian: Tuckwell Press, 1995.
go back to reference Hoe eet Nederland? Aller Hande 2003, no. 11: 22-27. Hoe eet Nederland? Aller Hande 2003, no. 11: 22-27.
go back to reference Jansen L. Overgewicht en obesitas rond de Middellandse zee. Voeding Nu 2008; 10: 10-12. Jansen L. Overgewicht en obesitas rond de Middellandse zee. Voeding Nu 2008; 10: 10-12.
go back to reference Jobse-van Putten J. Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland. Nijmegen: SUN, 1995. Jobse-van Putten J. Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland. Nijmegen: SUN, 1995.
go back to reference Kromhout D, Bloemberg B. Diet and coronary heart disease in the seven countries study. In Kromhout D, Mentotti A, Blackburn H, eds. Prevention of coronary heart disease diet, lifestyle and risk factors in the seven countries study (pp. 44-70). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. Kromhout D, Bloemberg B. Diet and coronary heart disease in the seven countries study. In Kromhout D, Mentotti A, Blackburn H, eds. Prevention of coronary heart disease diet, lifestyle and risk factors in the seven countries study (pp. 44-70). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.
go back to reference Latten JJ, Dijk W van. Emancipatie ongemerkt op stoom. Nuancering conclusies Emancipatiemonitor. Demos 2007; 23(2) :1-5. Latten JJ, Dijk W van. Emancipatie ongemerkt op stoom. Nuancering conclusies Emancipatiemonitor. Demos 2007; 23(2) :1-5.
go back to reference Lauwers D. Handboek ecologische voeding. Berchem: Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze), 2003. Lauwers D. Handboek ecologische voeding. Berchem: Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze), 2003.
go back to reference Mestdag I. Het buitenland binnengehaald. Italië in ons kookboek. In Jacobs M, Scholliers P, red. Buitenshuis eten in de lage landen sinds 1800 (pp. 169-200) Brussel: VUB Pers, 2002. Mestdag I. Het buitenland binnengehaald. Italië in ons kookboek. In Jacobs M, Scholliers P, red. Buitenshuis eten in de lage landen sinds 1800 (pp. 169-200) Brussel: VUB Pers, 2002.
go back to reference Montijn I. Aan tafel. Vijftig jaar eten in Nederland. Utrecht: Kosmos, 1991. Montijn I. Aan tafel. Vijftig jaar eten in Nederland. Utrecht: Kosmos, 1991.
go back to reference Otterloo AH. Snacks. In: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel III Landbouw en Voeding (pp. 353-368). Zutphen: Walburg Pers, 2000. Otterloo AH. Snacks. In: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel III Landbouw en Voeding (pp. 353-368). Zutphen: Walburg Pers, 2000.
go back to reference Pollan M. Een pleidooi voor echt eten. Amsterdam: Arbeiderspers, 2008. Pollan M. Een pleidooi voor echt eten. Amsterdam: Arbeiderspers, 2008.
go back to reference Simoons FJ. Eat not this flesh. Food avoidances from prehistory to the present. Madison: The University of Wisconsin Press, 1994. Simoons FJ. Eat not this flesh. Food avoidances from prehistory to the present. Madison: The University of Wisconsin Press, 1994.
go back to reference Schlosser E. Fast food nation. The dark side of the all-American meal. New York: Harper Perennial, 2005. Schlosser E. Fast food nation. The dark side of the all-American meal. New York: Harper Perennial, 2005.
go back to reference Steenhuis I, Vermeer W. Hoe meer hoe beter? Portiegrootte legt gewicht in de schaal. Voeding Nu 2008; 12: 20-22. Steenhuis I, Vermeer W. Hoe meer hoe beter? Portiegrootte legt gewicht in de schaal. Voeding Nu 2008; 12: 20-22.
go back to reference Waar komt ons eten vandaan? Thema voedsel en duurzaamheid. Gezondheidsgids 2009, nr. 102. Waar komt ons eten vandaan? Thema voedsel en duurzaamheid. Gezondheidsgids 2009, nr. 102.
Metagegevens
Titel
Eetcultuur en voedingstrends
Auteur
A.P. den Hartog
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0510-0_37