Skip to main content
main-content
Top

2021 | Boek

Eerste hulp bij praktijkgericht onderzoek

Een handleiding voor hbo-studenten in de gezondheidszorg

Auteurs: Dr. Jaap Brunnekreef, Dr. Joost Seeger

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek is hét handboek voor elke hbo-student die praktijkgericht onderzoek doet binnen de gezondheidszorg en extra hulp kan gebruiken. Stapsgewijs word je meegenomen door het onderzoeksproces. Aan de hand van het boek blijf je op koers en werk je aan betekenisvol onderzoek, met daadwerkelijke impact op de beroepspraktijk.

Eerste hulp bij praktijkgericht onderzoek is opgebouwd aan de hand van de vijf fases van de onderzoekscyclus. Achtereenvolgens worden de probleemanalyse, het onderzoeksdesign, de dataverzameling, de data-analyse en het rapporteren behandeld. Wie het boek leest tijdens het doen van zijn onderzoek, weet daardoor altijd op tijd wat de volgende stap moet zijn. Alle belangrijke thema’s komen aan bod, van wetgeving tot het schrijven van een goed artikel en het kiezen van het juiste onderzoeksdesign. Het boek is no-nonsense, biedt gerichte handvatten om direct toe te passen, is makkelijk leesbaar en aangevuld met online kennisclips.

Kortom dit boek is een musthave voor elke HBO-student die wel wat extra hulp kan gebruiken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek.

De auteurs zijn beiden als docent verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en werkzaam voor de Academie Paramedische studies.

.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. De probleemanalyse
Samenvatting
Het praktijkgerichte onderzoek start met de fase van de probleemanalyse. In dit hoofdstuk wordt stap voor stap duidelijk gemaakt waar je in deze fase allemaal aan moet denken. We geven je tips om het probleem van de opdrachtgever te verhelderen, we leren je tot een goede vraagstelling te komen, en we geven tips om de doelstelling van je onderzoek te beschrijven. Daarnaast leer je wetenschappelijke literatuur te zoeken en hoe je daar naar kunt verwijzen in de tekst. Tot slot geven we tips om tot een goede planning van je onderzoek te komen. De fase van de probleemanalyse is cruciaal om tot een goede start van je onderzoek te komen.
Jaap Brunnekreef, Joost Seeger
2. Het onderzoeksdesign
Samenvatting
Als je de fase van de probleemanalyse hebt doorlopen, ga je op zoek naar het geschiktste design voor je onderzoek. In dit hoofdstuk worden verschillende onderzoeksdesigns besproken die passen binnen het praktijkgerichte onderzoek. Bij de probleemanalyse heb je een inschatting gemaakt van hoeveel er bekend is over het onderwerp dat je gaat onderzoeken. Op basis van deze inschatting bespreken we verschillende onderzoeksdesigns die daarbij passen. Om je te helpen, geven we bij elk onderzoeksdesign een korte uitleg en een voorbeeld.
Jaap Brunnekreef, Joost Seeger
3. De dataverzameling
Samenvatting
Wanneer je start met de dataverzameling zijn de eerste twee fases van je onderzoek afgerond. De onderzoeksvraag en het onderzoeksdesign zijn bekend en daarmee is ook besloten op welke wijze je data gaat verzamelen. De start van de dataverzameling is daarmee tevens het einde van de voorbereidende periode. Je gaat nu echt aan de slag. In dit hoofdstuk worden de verschillende stappen besproken die je helpen om op een goede manier data te verzamelen. Daarnaast geven we een aantal voorbeelden van veelvoorkomende vormen van dataverzameling.
Jaap Brunnekreef, Joost Seeger
4. De data-analyse
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over het analyseren van je data. Wanneer de dataverzameling is afgerond, ben je in het bezit van ‘ruwe data’. Dit kunnen getallen zijn, maar ook de uitgeschreven tekst van een interview. De data-analyse zorgt ervoor dat je ruwe data worden omgezet naar betekenisvolle data, zodat je een uitspraak kunt doen over de opgestelde onderzoeksvraag.
Jaap Brunnekreef, Joost Seeger
5. Communiceren, rapporteren en nieuwe vragen
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over het communiceren, het rapporteren en het stellen van nieuwe vragen. Dit laatste hoofdstuk helpt je bij het afronden van je onderzoek. De meeste onderzoeken resulteren in een schriftelijk eindproduct; dit kan een scriptie zijn, maar ook een adviesverslag of een verslag van het ontwikkelen van een nieuw product. Dit hoofdstuk bevat informatie hoe jij je onderzoek goed kunt afronden.
Jaap Brunnekreef, Joost Seeger
Nawerk
Meer informatie
Titel
Eerste hulp bij praktijkgericht onderzoek
Auteurs
Dr. Jaap Brunnekreef
Dr. Joost Seeger
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2643-3
Print ISBN
978-90-368-2642-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2643-3