Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018

13-11-2018 | Wetenschappelijk artikel

Eerste Evaluatie van de Jeugdwet: transformatie in zicht?

Auteurs: Freek Bucx, Janke de Groot, Rutger Hageraats, Tarik Pehlivan

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht, waarin de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeente is komen te liggen. Deze wet bevat twee soorten doelen. Ten eerste doelen die de kwaliteit van de jeugdhulp, en de veiligheid en de rechtspositie van cliënten waarborgen. Ten tweede doelen die een transformatie beogen waarin er eerder hulp op maat wordt gegeven, en er meer samenhang is en meer ruimte voor professionals. In de Eerste Evaluatie van de Jeugdwet werd onderzocht hoe het drie jaar na de invoering staat met de realisatie van deze doelen – onder andere via onderzoeken naar de perspectieven van cliënten, gemeenten en het zorglandschap, en een juridische analyse. In dit artikel geven we de belangrijkste bevindingen weer. Algemene conclusie is dat de uitvoering van de Jeugdwet zich op een aantal belangrijke punten (nog) niet in de richting van de doelen van de Jeugdwet beweegt. Zo is het lang niet altijd eenvoudig voor cliënten om hulp te krijgen, en is er (nog) geen vermindering van specialistische jeugdhulp waarneembaar. Ook komt de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders onderling, en met het bredere sociale domein lang niet altijd van de grond. We doen enkele aanbevelingen, onder andere om de vindbaarheid van hulp te vergroten.
Voetnoten
1
Zoals de vierde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (met als titel Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel), de opbrengsten van de enquête die vijftien beroepsorganisaties hebben laten uitvoeren onder professionals en de diverse reacties op de eerste evaluatie.
 
Literatuur
1.
go back to reference Staatsblad. Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 105, 14 maart 2014. 2014. Staatsblad. Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 105, 14 maart 2014. 2014.
2.
go back to reference TK. Memorie van toelichting bij de Jeugdwet. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012/2013, 1 juli 2013. 2013. TK. Memorie van toelichting bij de Jeugdwet. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012/2013, 1 juli 2013. 2013.
3.
go back to reference Friele RD, Bruning MR, Bastiaanssen ILW, et al. Eerste evaluatie van de Jeugdwet: na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw; 2018. Friele RD, Bruning MR, Bastiaanssen ILW, et al. Eerste evaluatie van de Jeugdwet: na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw; 2018.
4.
go back to reference Toezicht Sociaal Domein, Samenwerkend Toezicht Jeugd. Eindrapport Veilig Thuis van IJZ/IGZ. Den Haag: Toezicht Sociaal Domein, Samenwerkend Toezicht Jeugd; 2017. Toezicht Sociaal Domein, Samenwerkend Toezicht Jeugd. Eindrapport Veilig Thuis van IJZ/IGZ. Den Haag: Toezicht Sociaal Domein, Samenwerkend Toezicht Jeugd; 2017.
5.
go back to reference Transitie Autoriteit Jeugd. Zorgen voor de Jeugd. Derde Jaarrapportage. Den Haag: Transitie Autoriteit Jeugd; 2017. Transitie Autoriteit Jeugd. Zorgen voor de Jeugd. Derde Jaarrapportage. Den Haag: Transitie Autoriteit Jeugd; 2017.
6.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek. Jeugdhulp eerste half jaar 2017. Den Haag, Heerlen, Bonaire: CBS; 2017. Centraal Bureau voor de Statistiek. Jeugdhulp eerste half jaar 2017. Den Haag, Heerlen, Bonaire: CBS; 2017.
Metagegevens
Titel
Eerste Evaluatie van de Jeugdwet: transformatie in zicht?
Auteurs
Freek Bucx
Janke de Groot
Rutger Hageraats
Tarik Pehlivan
Publicatiedatum
13-11-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0205-3

Andere artikelen Uitgave 8/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018 Naar de uitgave