Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Een wijkgerichte aanpak voor kwetsbare ouderen (praktijk)

Auteur : Marleen Goumans

Gepubliceerd in: Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

Even Buurten is een transitie-experiment in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Het experiment is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam (regievoerder), de Erasmus Universiteit Rotterdam, GENERO Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland (Erasmus MC) en Hogeschool Rotterdam. De aanpak kenmerkt zich door het ‘opsporen’ van kwetsbare ouderen, het investeren in sociale netwerken en het verbinden van het zorg- en welzijnsaanbod. Een professionele wijkwerker, spil genaamd, heeft hierin een belangrijke rol. De informele oplossing staat steeds voorop. In dit hoofdstuk komt aan de orde wat Even Buurten is, en wat de relatie is met een integrale wijkaanpak. De werkwijze, de spil als wijkwerker, de rol van de betrokken partijen, en de resultaten komen aan bod. Het hoofdstuk sluit af met de mogelijkheden van (de lessen van) Even Buurten voor zorg- en dienstverlening voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie.

Voetnoten
1

Een Zichtbare Schakel is een wijkverpleegkundige die in achterstandswijken zorgde voor samenhang in zorg en een gezonde buurt. De Zichtbare Schakel was de term die het innovatieprogramma uitgevoerd door ZonMW voor de duur van de programmaperiode aan deze wijkverpleegkundige werd gegeven.

 
Literatuur
 1. Cramm JM, Dijk HM van, Lotters FJB, Exel NJA van, Nieboer AP. Evaluating an integrated neighbourhood approach to improve well-being of frail elderly in a Dutch Community: A study protocol. BMC Res Notes. 2011;4(1):532.
 2. Cramm JM, Dijk HM van, Nieboer AP. The Importance of Neighborhood Social Cohesion and Social Capital for the Well-Being of Older Adults in the Community. Gerontologist. 2013;50(1):1–9.
 3. Dam J ten. Gezonde Stadgezichten. Een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid. Amsterdam: thesis Publishers;1997.
 4. Dijk HM. Neighbourhoods for ageing in place. Proefschrift. Rotterdam: iBMG Erasmus Universiteit; 2015.
 5. Dijk HM van, Cramm JM, Nieboer AP. The experiences of neighbour, volunteer and professional support-givers in supporting community dwelling older people. Health and Social Care. 2013a;21(2):150–8.
 6. Dijk HM van, Cramm JM Lötters FJB, Nieboer AP. Even Buurten: Een wijkgerichte aanpak voor thuiswonende ouderen in Rotterdam. Tussentijds evaluatierapport Even Buurten. Rotterdam: iBMG Erasmus Universiteit; 2013b.
 7. Dijk HM van, Cramm JM, Goumans M, Brix A, Bakker S, Nieboer AP. Belang van ondersteunende netwerken voor ouderen. Bijblijven. 2013c;4(H7):53–7.
 8. Dijk HM van, Cramm J, Lötters F, Exel J van, Nieboer A. Even buurten. De complexiteit van een wijkgerichte aanpak. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2015 (eindrapport).
 9. Goumans M, Netwerken van Gezonde Steden hun karakteristieken. In Leeuw de E., (red.). Gezonde Steden. Lokale gezondheidsbevordering in theorie, politiek en praktijk. Maastricht: van Gorcum; 1991; p. 75–86.
 10. Goumans M. Innovations in a fuzzy domain: Healthy Cities and (health) policy development in the Netherlands and the United Kingdom. Phd thesis. Maastricht: UPM press; 1998.
 11. Goumans M, Bonsel G, Rijckevorsel J van. Toolbox Even Buurten: een integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen in Rotterdam (interactieve PDF). Rotterdam: Gemeente Rotterdam; 2013.
Metagegevens
Titel
Een wijkgerichte aanpak voor kwetsbare ouderen (praktijk)
Auteur
Marleen Goumans
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1156-9_11