Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2010

01-06-2010 | Origineel artikel

Een vorstperiode van drie weken: analyse van gevolgen voor perifeer ziekenhuis en bruikbaarheid van triagesysteem

Auteurs: A. W. M. Stolwijk, A. van Wensen, M. A. A. van Hooft, J. M. Franken, M. P. Somford, L. van der Laan, D. I. Vos

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 3/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel: De vorstperiode december 2008 – januari 2009 bracht vele traumata van het steun- en bewegingsapparaat met zich mee. De krant meldde: ‘In het Amphia Ziekenhuis in Breda moesten mensen op de gang worden geholpen.’ Wij analyseerden wat de invloed van deze vorstperiode is geweest op de patiëntenstroom, triage, doorlooptijden en acute operatie-indicaties.
Opzet: Beschrijvend, retrospectief.
Methode: In deze retrospectieve studie werden alle patiënten gezien op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), met letsel van het steun- en bewegingsapparaat ten gevolge van de vorst, geanalyseerd. Deze groep werd vergeleken met de patiëntengroep in dezelfde periode een jaar eerder.
Resultaten: Gedurende de vorstperiode werden 1924 patiënten geëvalueerd; 1646 patiënten hadden letsel van het steun- en bewegingsapparaat. Bij 36% was het letsel vorstgerelateerd, waarvan 59% een fractuur die veelal conservatief werd behandeld. De polsfractuur kwam het meest voor (38%). De patiëntenstroom liet een toename van 40% zien, maar voldeed niet aan de inzetcriteria van het Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZI-ROP). Triage op basis van het Manchester Triage Systeem (MTS) werd voortgezet. Er was sprake van een hoog percentage laagcomplexe zorg (67%). De gemiddelde doorlooptijd in de vorstperiode was gelijk aan die in de controleperiode (97 minuten).
Conclusie: De vorstperiode heeft geleid tot een toename van het aantal letsels van steun- en bewegingsapparaat, voornamelijk fracturen. Het MTS is goed bruikbaar gebleken tijdens de toename van de patiëntenstroom in deze periode. Opschaling van personeel naar eigen inzicht was voldoende om de doorlooptijd niet te doen toenemen. Dit is mogelijk mede te danken aan effectievere werkzaamheden en een hoge bereidheid van personeel.
Literatuur
1.
3.
go back to reference Coenen IGA, Hagemeijer A, Caluwé R de, Voeght FJ de, Jochems PJJ. Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp. NVSHV. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications B.V., 2005: 32-33,47. Coenen IGA, Hagemeijer A, Caluwé R de, Voeght FJ de, Jochems PJJ. Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp. NVSHV. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications B.V., 2005: 32-33,47.
4.
go back to reference Mackway-Jones K, Marsden J, Windle J. Manchester Triage Group, Emergency Triage, second edition. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 15-17,178. Mackway-Jones K, Marsden J, Windle J. Manchester Triage Group, Emergency Triage, second edition. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 15-17,178.
5.
go back to reference Amphia Ziekenhuis Projectgroep ZI-ROP, Ziekenhuis Rampen Opvangplan en Plan Grootschalig Incident. Oktober 2005: 5-7,11. Amphia Ziekenhuis Projectgroep ZI-ROP, Ziekenhuis Rampen Opvangplan en Plan Grootschalig Incident. Oktober 2005: 5-7,11.
6.
go back to reference Rüedi TP, Murphy WM. AO Principles of fracture management. Stuttgart: Thieme Publising Group, 2000. Rüedi TP, Murphy WM. AO Principles of fracture management. Stuttgart: Thieme Publising Group, 2000.
7.
go back to reference Ralis ZA. Epidemic of fractures during period of snow and ice. BMJ 1981;282:603-5. Ralis ZA. Epidemic of fractures during period of snow and ice. BMJ 1981;282:603-5.
8.
go back to reference Smith RW, Nelson DR. Fractures and other injuries from falls after an ice storm. Am J Emerg Med 1998;16(1):52-5. Smith RW, Nelson DR. Fractures and other injuries from falls after an ice storm. Am J Emerg Med 1998;16(1):52-5.
9.
go back to reference Stichting Consument en Veiligheid. Ziekenhuizen behandelden 13 duizend schaatsers met letsel tijdens laatste vorstperiode. Stichting Consument en Veiligheid, 4 februari 2009. Stichting Consument en Veiligheid. Ziekenhuizen behandelden 13 duizend schaatsers met letsel tijdens laatste vorstperiode. Stichting Consument en Veiligheid, 4 februari 2009.
10.
go back to reference TNO. Kwart van de schaatsers op natuurijs raakte geblesseerd. TNO, 5 februari 2009. TNO. Kwart van de schaatsers op natuurijs raakte geblesseerd. TNO, 5 februari 2009.
11.
go back to reference Wicherts DA, Olden GDJ van. Schaatsen is ongezond. Ned Tijdschr Traum 2009;4:90-2. Wicherts DA, Olden GDJ van. Schaatsen is ongezond. Ned Tijdschr Traum 2009;4:90-2.
Metagegevens
Titel
Een vorstperiode van drie weken: analyse van gevolgen voor perifeer ziekenhuis en bruikbaarheid van triagesysteem
Auteurs
A. W. M. Stolwijk
A. van Wensen
M. A. A. van Hooft
J. M. Franken
M. P. Somford
L. van der Laan
D. I. Vos
Publicatiedatum
01-06-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 3/2010
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089814

Andere artikelen Uitgave 3/2010

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2010 Naar de uitgave

Nascholing

Botgenezing

Boekbespreking

Boekbespreking