Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2011 | artikelen | Uitgave 4/2011

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 4/2011

Een vermoeden van antibiotica-allergie bij kinderen blijkt bij orale provocatie vaak onterecht

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 4/2011
Auteurs:
Mw. drs. Marjolein A.C. Mattheij, mw. dr. Esther de Vries
Belangrijke opmerkingen
arts-assistent in opleiding
kinderarts-infectioloog/immunoloog

Samenvatting

Doel. Bij ongeveer 10% van de kinderen ontstaat op enig moment een vermoeden van allergie voor een antibioticum. Het doel van onze open prospectieve cohortstudie is het aantonen dan wel uitsluiten van een antibioticumallergie bij kinderen bij wie een vermoeden op allergie is ontstaan op basis van milde symptomen.
Methode. Door middel van een orale provocatietest op de dagbehandeling wordt de reactie op het betreffende antibioticum met opeenvolgend huidcontact, lipcontact, slijmvliescontact en orale inname van een derde en vervolgens twee derde deel van een halve dagdosering getest.
Resultaten. Er werden 43 tests uitgevoerd bij 33 kinderen met respectievelijk amoxicilline, amoxicilline/clavulaanzuur, flucloxacilline, erytromycine, azitromycine, claritromycine, co-trimoxazol, trimethoprim en nitrofurantoïne. 34 tests waren negatief bij 29 kinderen, 6 tests waren positief bij 4 kinderen, alle met slechts milde huidreacties, waarbij in 2 gevallen kortdurend antihistaminica werden voorgeschreven. Aanvankelijk waren 2 testresultaten onduidelijk; beide tests werden in overleg met de ouders herhaald, waarna ze negatief scoorden. 1 test was niet te interpreteren doordat de ouders een aspecifieke late reactie niet lieten objectiveren.
Conclusie. Een groot deel van de kinderen uit een algemene ziekenhuispopulatie van wie vermoed wordt dat ze allergisch zijn voor een antibioticum op basis van milde klachten, blijkt dat in werkelijkheid niet te zijn. Het verdient aanbeveling bij alle kinderen die geen ernstige symptomen hebben vertoond een vermoeden op antibiotica-allergie met orale provocatie te bewijzen alvorens deze diagnose definitief wordt gesteld en in de gegevens van behandelend artsen en apotheken als vaststaand wordt opgenomen. De orale provocatietest bleek goed uitvoerbaar in een algemeen ziekenhuis.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2011

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 4/2011 Naar de uitgave