Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. Een Turkse vrouw met pijn en tintelingen in de polsen

Auteurs : Jeanine Suurmond, Conny Seeleman, Karien Stronks, Marie-Louise Essink-Bot

Gepubliceerd in: Een arts van de wereld

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Inleiding

Mevrouw Demir is 41 jaar oud en van Turkse afkomst. Ze heeft al enige tijd contact met de bedrijfsarts. Ze werkt in een fabriek, waar ze zakken chips in dozen verpakt. Ze heeft de bedrijfsarts verteld al langere tijd last te hebben van pijn en tintelingen in haar polsen. Op een gegeven moment is zij met deze klachten ook naar de huisarts gegaan. Deze zegt dat mevrouw Demir het rustig aan moet doen, dan gaan de klachten vanzelf wel over. Wanneer de pijn echter op een gegeven moment ondraaglijk wordt, gaat ze terug naar de huisarts en wordt ze doorgestuurd naar de neuroloog. De neuroloog constateert in beide polsen carpaletunnelsyndroom en stelt een operatie voor. Mevrouw Demir weigert dit echter. De bedrijfsarts vermoedt dat dit is omdat ze denkt dat de klachten vanzelf wel zullen overgaan, maar zeker weet hij dat niet. Mevrouw Demir spreekt niet heel goed Nederlands en de gesprekken verlopen af en toe moeizaam. De bedrijfsarts spreekt met mevrouw Demir af dat zij, op arbeidstherapeutische basis, voorlopig ‘polssparend’ zal gaan werken. Ze krijgt injecties met corticosteroïden in beide polsen om de pijnklachten te verminderen en ze gaat lichter werk doen met meer rustpauzes. Mevrouw Demir probeert dit een tijdje, maar de klachten blijven aanhouden.
Literatuur
1.
go back to reference Gijsberts M, Huijnk W, Dagevos J (red). Jaarrapportage Integratie 2011. Sociaal Cultureel Planbureau. Den Haag/Heerlen: SCP, 2012. Gijsberts M, Huijnk W, Dagevos J (red). Jaarrapportage Integratie 2011. Sociaal Cultureel Planbureau. Den Haag/Heerlen: SCP, 2012.
2.
go back to reference Kamphuis P, Poppel J van, Hijmans van den Bergh A, m.m.v. Bladel F. van. Arbozorg voor allochtone werknemers. Onderzoek naar de toerusting van de Nederlandse arboinfrastructuur voor de multi-etnische samenleving. Eindrapport. Tilburg/Utrecht: IVA, juni 2003. Kamphuis P, Poppel J van, Hijmans van den Bergh A, m.m.v. Bladel F. van. Arbozorg voor allochtone werknemers. Onderzoek naar de toerusting van de Nederlandse arboinfrastructuur voor de multi-etnische samenleving. Eindrapport. Tilburg/Utrecht: IVA, juni 2003.
3.
go back to reference Snel E. In de fuik. Turken en Marokkanen in de WAO. Utrecht: Trimbos, 2003. Snel E. In de fuik. Turken en Marokkanen in de WAO. Utrecht: Trimbos, 2003.
4.
go back to reference Hijmans van de Bergh A, Sociaal-medische begeleiding van allochtonen. Een verkennend onderzoek. Utrecht: Forum, 2002. Hijmans van de Bergh A, Sociaal-medische begeleiding van allochtonen. Een verkennend onderzoek. Utrecht: Forum, 2002.
6.
go back to reference David M, Braun T, Borde T. Schmerz und Ethnizität – Ergebnisse einer Befragung an drei internistische / gynäkologischen Rettungsstellen in Berlin. Zentralblatt für Gynakologie 2004; 126; 2: 81-86. PubMedCrossRef David M, Braun T, Borde T. Schmerz und Ethnizität – Ergebnisse einer Befragung an drei internistische / gynäkologischen Rettungsstellen in Berlin. Zentralblatt für Gynakologie 2004; 126; 2: 81-86. PubMedCrossRef
7.
go back to reference Davidhizar R, Giger JN. A review of the literature on care of clients in pain who are culturally diverse. Int Nurs Rev 2004; 51; 1: 47-55. PubMedCrossRef Davidhizar R, Giger JN. A review of the literature on care of clients in pain who are culturally diverse. Int Nurs Rev 2004; 51; 1: 47-55. PubMedCrossRef
8.
go back to reference Helman C. Culture, Health and Illness. An introduction for health professionals. Bristol: Wright, 1986. Helman C. Culture, Health and Illness. An introduction for health professionals. Bristol: Wright, 1986.
10.
go back to reference Burgess DJ, Ryn M van, Crowley-Matoka M, Malat J. Understanding the provider contributions to race/ethnicity disparities in pain treatment: insights from dual process models of stereotyping. Pain Medicine 2006; 7; 2: 119-134. PubMedCrossRef Burgess DJ, Ryn M van, Crowley-Matoka M, Malat J. Understanding the provider contributions to race/ethnicity disparities in pain treatment: insights from dual process models of stereotyping. Pain Medicine 2006; 7; 2: 119-134. PubMedCrossRef
11.
go back to reference Suurmond J, Uiters E, Bruijne MC de, Stronks K, Essink-Bot ML. Explaining ethnic differences in patient safety: a qualitative analysis. Am J Public Health 2010; Apr 1; 100 Suppl 1: S113-7. CrossRef Suurmond J, Uiters E, Bruijne MC de, Stronks K, Essink-Bot ML. Explaining ethnic differences in patient safety: a qualitative analysis. Am J Public Health 2010; Apr 1; 100 Suppl 1: S113-7. CrossRef
12.
go back to reference Meide H van der, Frings-Dresen MHW, Sluiter JK. Over re-integratie: ervaringen van professionals en Marokkaanse en Turkse werknemers. Tijdschrift v Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2011; 19; 3: 104-110. CrossRef Meide H van der, Frings-Dresen MHW, Sluiter JK. Over re-integratie: ervaringen van professionals en Marokkaanse en Turkse werknemers. Tijdschrift v Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2011; 19; 3: 104-110. CrossRef
13.
go back to reference Meershoek A, Krumeich A, Desain L. Arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en etniciteit. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2004. Meershoek A, Krumeich A, Desain L. Arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en etniciteit. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2004.
Metagegevens
Titel
Een Turkse vrouw met pijn en tintelingen in de polsen
Auteurs
Jeanine Suurmond
Conny Seeleman
Karien Stronks
Marie-Louise Essink-Bot
Copyright
2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9147-9_19