Skip to main content
main-content
Top

05-01-2016 | Nieuws

Een student met hoesten en benauwdheid

Lucas Dorpeling is een student van 22 jaar. De afgelopen twee weken bezocht hij twee keer de huisartsenpost vanwege hoesten en lichte benauwdheid. Een keer is hij zelfs doorgestuurd naar de SEH voor nadere evaluatie. Een bovenste luchtweginfectie was destijds de diagnose. Nu bezoekt hij de huisarts vanwege persisteren van de klachten met gisteren eenmalig een spoortje bloed in het sputum. Hij is altijd gezond geweest. Bij lichamelijk onderzoek vallen op een milde tachycardie (105/min) en temperatuursverhoging (38,2oC, oor) op. De saturatie is 99 procent aan de vinger.

© Fotolia

In de huisartsenpraktijk zijn klachten van de luchtwegen (hoesten, benauwdheid) veel voorkomende problemen. Vaak worden deze klachten gezien bij een relatief onschuldige aandoening zoals een bovenste of onderste luchtweginfectie of bij een exacerbatie van een pre-existente aandoening zoals COPD of hartfalen.

Andere oorzaak

Bij een klein gedeelte van de patiënten blijkt er toch een andere oorzaak aan ten grondslag te liggen, zoals een longembolie of een maligniteit. Juist deze minder vaak voorkomende aandoeningen kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Bij een verder gezonde jongeman met het bovenstaande klinische beeld, is een luchtweginfectie een zeer waarschijnlijke diagnose. Enkele aspecten uit het verhaal geven toch aanleiding voor verdere verkenning van het probleem: ten eerste de hemoptoë en ten tweede het uitblijven van herstel. Hemoptoë, hoest en (sub-) acute dyspnoe kunnen passen bij een longembolie.

Wells-regel

Anamnestisch is geen sprake van een belaste familieanamnese, recente vliegreis, beentrauma, immobilisatie of operatie. Bovendien wijst het lichamelijk onderzoek sterk in de richting van een infectieuze oorzaak. Toch blijkt het niet goed mogelijk om op basis van losse klinische kenmerken de diagnose longembolie veilig uit te sluiten: stuk voor stuk hebben alle symptomen beperkte voorspellende waarde. Daarom adviseert de recent geüpdatete NHG-richtlijn Diep veneuze trombose en longembolie het gebruik van een diagnostisch predictiemodel, de Wells-regel voor longembolieën.

Combinatie

Een predictiemodel geeft een individueel absoluut risico op de aanwezigheid van de diagnose op basis van de combinatie van enkele patiëntkarakteristieken. Bij een niet-verhoogd risico op aanwezigheid van een longembolie (Wells-score ≤ 4) wordt een D-dimeer test uitgevoerd. Als deze ook negatief is (D-dimeer < 500 μg/l), dan kan de diagnose met voldoende zekerheid worden uitgesloten.

Lees het hele artikel in Praktische huisartsgeneeskunde 7/2015.

Bron: Praktische huisartsgeneeskunde 7/2015

Beeld: Fotolia

Tip

Tijdschriften

De diagnostiek van longembolie, drs. W. A. M. Lucassen en prof. dr. H. C. van Weert, Bijblijven 5-2012

Boeken

Video

Kort filmpje over CTEPH (Chronisch Tromboembolische Pulmonale Hypertensie) van het VUmc.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.