Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tandartspraktijk 2/2018

01-03-2018 | Intercollegiaal online

Een problematische 36

Auteur: Bohn Stafleu van Loghum

Gepubliceerd in: Tandartspraktijk | Uitgave 2/2018

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Samenvatting

In het december 2017-nummer van TP vroegen wij uw mening over een probleem bij de 36 van een gezonde jonge vrouw (17 jaar) met een DPSI-score 1 en een stabiele neutro-occlusie (afbeelding 1 en 2, januari 2017).
In het december 2017-nummer van TP vroegen wij uw mening over een probleem bij de 36 van een gezonde jonge vrouw (17 jaar) met een DPSI-score 1 en een stabiele neutro-occlusie (afbeelding 1 en 2 , januari 2017). Mesiaal van de 36 leek op de solo-opname (afbeelding 3 ) een resorptieproces zichtbaar. Na verwijderen van de restauratie en uiteindelijk openen van de pulpa bleek er een perforatie mesiaal aanwezig te zijn. Na afronden van de endodontische behandeling bleef de patiënt klachten houden en trad er verlies van aanhechting op (afbeelding 4 ).

Onze vragen aan u waren:

1
Moet de 36 als verloren worden beschouwd?
 
2
Mocht de 36 niet behouden kunnen blijven moet er een oplossing gevonden worden voor het diasteem dat dan ontstaat. Wat zijn de mogelijkheden die we de patiënt voor die situatie kunnen aanbieden? (Afbeelding 5 )
 

Antwoorden

Vraag 1 Ja, het element moet als verloren worden beschouwd. Aan de mesiale zijde is er verlies aan aanhechting opgetreden die onvoorspelbaar te herstellen is. De beschadiging van het parodontaal ligament heeft daarnaast gezorgd voor een resorptieproces met inmiddels bot-ingroei in het ontstane defect.
Vraag 2 Met het oog op de leeftijd van de patiënt en de afstemming nodig voor de 26, is een vervanging van de 36 wel aangewezen. Door de leeftijd is een implantaatgedragen kroon niet de goede aanpak. Naast de nog duidelijke te verwachten verandering van het kaakcomplex moet ook rekening gehouden worden met de levensduur van een dergelijke constructie: gemiddeld 10-15 jaar. Dat maakt vervanging ervan tot een zekerheid.

Alternatieven

Een alternatief voor een vaste vervanging is transplantatie van in dit geval de 38 naar de locatie 36. Gezien de nog niet volledig afgevormde radix is transplantatie zonder een endodontologische behandeling goed mogelijk. Verwacht mag worden dat de pulpa zal revasculariseren, waardoor een vitaal maar niet sensibel element ontstaat. Belangrijk is wel de kroongrootte en -vorm om een goede occlusie en daarmee functie te creëren.
Na het zekerstellen van het stadium van wortelafvorming en de positie ten opzichte van de nervus alveolaire op een segment-CBCT bleek de 38 een goed passende kandidaat te zijn. Afhankelijk van de ervaring van de chirurg kan er gekozen worden voor het vervaardigen van een 3D-pas-element. Daarmee kan de alveole zonder trauma door herhaalde pasbeurten met het donorelement worden gemaakt.

Behandeling

In de volgende zitting werd de 36 in twee delen verwijderd met zoveel mogelijk behoud van de benige alveole. Aansluitend werd de 38 vrijgeprepareerd en zo atraumatisch mogelijk verwijderd. Dit moet zorgvuldig worden gedaan opdat vooral het parodontaal ligament niet wordt beschadigd. De apex was goed open en er resteerde een mooi gevormd wortelzakje.
Bij het nameten van de dimensies van de kroon- en de wortelconfiguratie (lengte van glazuur-cementgrens naar voorbij de wortelpunt) en de mediodistale en buccolinguale afmetingen, werd de 38 in een container met steriel fysiologische zout water bewaard. Op geleide van de afmetingen werd de alveole verder uitgebreid, met name in het centrum daarvan. Na deze aanpassing werd de 38 in één tempo aangebracht in de geprepareerde alveole van de 36 net onder het occlusievlak (afbeelding 6 - 8 ). De molaar werd voor 1 week gefixeerd met een horizontale matras met loop over het occlusievlak (Laurell) en 2 single hechtingen (mesiaal en distaal). De hechtingen werden na 1 week verwijderd.
Na 3 weken kwam de patiënt voor verdere controle van de genezing, waarbij de cervicale verbinding van het parodontale ligament met de gingiva werd gecontroleerd door zacht sonderen. Daarnaast werd een röntgenfoto gemaakt (afbeelding 9 - 11 ). Op de röntgenfoto was geen apicale pathologie of resorptie aan het worteloppervlak te zien. De patiënt werd geïnstrueerd normaal te gaan functioneren en haar normale mondhygiëne weer op te pakken.
Bij de controle na 6 weken werden de controlestappen herhaald, waarbij bleek dat de molaar spontaan in occlusie was geërupteerd. Wel bleek de mondhygiëne een punt van aandacht. (Afbeelding 12 )
De opvolgende controles, 12, 24 en 48 weken na de transplantatie, lieten een goede klinische situatie zien met bij de controle na 1 jaar vrijwel afgevormde apices en een goed gestarte obliteratie van de pulpakamer. De nieuwe 36 is normaal beweeglijk en geërupteerd in een volledig normaal occlusaal contact met de 26 (afbeelding 13 - 15 ). Verwacht mag worden dat deze molaar onder normale omstandigheden zeker 25 jaar probleemloos moet kunnen functioneren.
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.


TandartsPraktijk

TandartsPraktijk informeert u over de belangrijkste ontwikkelingen in de tandheelkunde en tandtechniek door praktisch toepasbare klinische artikelen en herkenbare casuïstiek, toegelicht aan de hand van duidelijke kleurenfoto's, röntgenfoto's en tekeningen.

Proefabonnement BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit proefabonnement krijgt u toegang tot een geselecteerd gedeelte van de online bibliotheek. Zo kan u gebruik maken van de online boeken, één e-learning, één web-tv en een aantal video's. 


Tandarts Totaal Proefabonnement 

eerste maand gratis: € 0,-

Metagegevens
Titel
Een problematische 36
Auteur
Bohn Stafleu van Loghum
Publicatiedatum
01-03-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tandartspraktijk / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 0167-1685
Elektronisch ISSN: 1875-6808
DOI
https://doi.org/10.1007/s12496-018-0033-2

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Tandartspraktijk 2/2018 Naar de uitgave