Skip to main content
Top

2011 | Boek

Een patiënt met ADHD

in de huisartspraktijk

Auteurs: Maura Beenackers, Fiona Kat

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

ADHD wordt vaak geassocieerd met een stoornis die alleen bij kinderen voorkomt, en met name het drukke gedrag wordt als typerend gezien. ADHD komt echter bij 1-2 % van de volwassenen in de algemene bevolking voor. Dat betekent dat er in een gemiddelde huisartsenpraktijk van 2400 patienten minimaal 24-48 volwassen patienten met ADHD zullen zijn. Vaak staan kenmerken als vergeetachtigheid, interne onrust, chaotisch denken en snel afgeleid zijn bij volwassenen meer op de voorgrond dan hyperactiviteit. De huisarts speelt een cruciale rol bij het vroegtijdig signaleren en het doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg. Na het lezen van Een patient met ADHD zal de huisarts meer kennis hebben over de kenmerken, oorzaken en gevolgen van ADHD bij volwassenen. Daarnaast komen farmacotherapie en psychologische behandelvormen aan bod, evenals praktische adviezen die aan de patient kunnen worden meegegeven. De reeks Een patiënt met is ontwikkeld om huisartsen te informeren over patiënten met een psychische stoornis of klacht. Een stoornis kan de omgang met de patiënt of de behandeling van een andere aandoening immers sterk beïnvloeden. Psychische stoornissen komen binnen de huisartspraktijk veel voor, maar wat kun je er als huisarts zelf mee? Deze boekenreeks geeft de huisarts handvatten om adequate hulp te kunnen verlenen en patiënten de weg te wijzen naar zelfhulp of gespecialiseerde behandeling.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Kenmerken van ADHD
Samenvatting
ADHD staat voor ‘attention deficit hyperactivity disorder’ ofwel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Het bekendste beeld van iemand met ADHD is dat van een druk, impulsief en onhandelbaar jongetje, een ‘stuiterbal’ die niet te handhaven is.
Maura Beenackers, Fiona Kat
2 Diagnostiek
Samenvatting
De diagnostiek van ADHD bij volwassenen is ingewikkeld om verschillende redenen. Ten eerste gaat ADHD vaak samen met andere stoornissen, en ten tweede kunnen de symptomen van ADHD erg lijken op de symptomen van een andere stoornis.
Maura Beenackers, Fiona Kat
3 Oorzaken
Samenvatting
De precieze oorzaak van ADHD is nog niet bekend. Vroeger dacht men dat kinderen met cognitieve, sociale of emotionele problemen een lichte hersenbeschadiging hadden. Hiervoor werd de term MBD gebruikt, die aanvankelijk stond voor ‘minimal brain damage’.
Maura Beenackers, Fiona Kat
4 Gevolgen
Samenvatting
Jan: ‘Als kind was ik druk en brutaal. Door mijn moeilijke gedrag werd ik van school gestuurd en moest ik naar het speciaal onderwijs. De lesstof was geen uitdaging en ik verveelde me kapot.
Maura Beenackers, Fiona Kat
5 Adviezen aan de patiënt
Samenvatting
Wanneer er vermoedens zijn van ADHD, is het raadzaam de patiënt door te verwijzen naar de GGZ. Daarnaast kan de patiënt zelf een aantal leefgewoonten veranderen en nieuwe vaardigheden aanleren. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de adviezen die u aan de patiënt kunt meegeven.
Maura Beenackers, Fiona Kat
6 Farmacotherapie
Samenvatting
Medicatie vormt vaak de basis van de behandeling van ADHD, omdat het de meest onderzochte vorm van behandeling is en ongeveer 70% van de mensen met ADHD er baat bij heeft.
Maura Beenackers, Fiona Kat
7 Psychologische behandelvormen
Samenvatting
ADHD is een ontwikkelingsstoornis die gepaard kan gaan met psychische problemen zoals faalangst, een negatief zelfbeeld, burn-out of depressie.
Maura Beenackers, Fiona Kat
Nawerk
Meer informatie
Titel
Een patiënt met ADHD
Auteurs
Maura Beenackers
Fiona Kat
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8255-2
Print ISBN
978-90-313-8254-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8255-2