Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2003

01-12-2003 | Artikelen

Een nieuwe kans?

Commentaar op de oratie ‘Gemiste kansen’ van prof. dr. Wilma Vollebergh

Auteur: Lotty Eldering

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2003

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting:

Pedagogen en psychologen binnen de universiteit hebben tot nu toe weinig aandacht besteed aan onderzoek naar allochtone jeugdigen. Vollebergh wijt dit vooral aan het vigerende onderzoeksbeleid, dat sterke nadruk legt op internationale publicaties. Bovendien heeft de overheid veel onderzoek onder allochtone jeugdigen gefinancierd, en hiermee de universiteiten een alibi gegeven om niet structureel op dit onderzoeksterrein te hoeven investeren. Vollebergh stelt voor gedragsproblemen van allochtone jeugdigen en de jeugdzorg hoger op de academische onderzoeksagenda te plaatsen. Zij schetst de contouren van een ambitieus grootschalig en longitudinaal onderzoeksprogramma. Behalve kwantitatief onderzoek is vooral multidisciplinair kwalitatief onderzoek nodig.
Literatuur
go back to reference Boon, A. E., & Colijn, S. (2001). Adolescents in residential psychiatric care: Treatment outcome, social support and cultural background. Academisch proefschrift. Leiden: Universiteit Leiden. Boon, A. E., & Colijn, S. (2001). Adolescents in residential psychiatric care: Treatment outcome, social support and cultural background. Academisch proefschrift. Leiden: Universiteit Leiden.
go back to reference Eldering, L. (2002). Enkele episodes uit het leven van Marokkaanse en Turkse gezinnen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 489-500. Eldering, L. (2002). Enkele episodes uit het leven van Marokkaanse en Turkse gezinnen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 489-500.
go back to reference Kromhout, M. (2002). Marokkaanse jongeren in de residentiële hulpverlening. Een exploratief onderzoek naar probleemvisies, interculturalisatie en hulpverleningsverloop. Amsterdam: Uitgeverij swp. Kromhout, M. (2002). Marokkaanse jongeren in de residentiële hulpverlening. Een exploratief onderzoek naar probleemvisies, interculturalisatie en hulpverleningsverloop. Amsterdam: Uitgeverij swp.
go back to reference Ruijssenaars, A. J. J. M., Knorth, E. J., & Vedder, P. H. (Red.) (2002). Interculturele pedagogiek in de universiteit: een reden tot zorg? Visies op interculturele pedagogiek. Leuven/Leusden: Acco. Ruijssenaars, A. J. J. M., Knorth, E. J., & Vedder, P. H. (Red.) (2002). Interculturele pedagogiek in de universiteit: een reden tot zorg? Visies op interculturele pedagogiek. Leuven/Leusden: Acco.
go back to reference Van der Veen, G., & Pels, T. (1993). Onderzoek naar jeugdige allochtonen. Een inventarisatie van in 1989 lopend en recent afgesloten onderzoek. Leiden: Universiteit Leiden, Pewa. Van der Veen, G., & Pels, T. (1993). Onderzoek naar jeugdige allochtonen. Een inventarisatie van in 1989 lopend en recent afgesloten onderzoek. Leiden: Universiteit Leiden, Pewa.
go back to reference Vollebergh, W. A. M. (2002, november). Gemiste kansen. Culturele diversiteit en de jeugdzorg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de cross-culturele pedagogiek op de Liesbeth Allard leerstoel, Katholieke Universiteit Nijmegen. Vollebergh, W. A. M. (2002, november). Gemiste kansen. Culturele diversiteit en de jeugdzorg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de cross-culturele pedagogiek op de Liesbeth Allard leerstoel, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Metagegevens
Titel
Een nieuwe kans?
Commentaar op de oratie ‘Gemiste kansen’ van prof. dr. Wilma Vollebergh
Auteur
Lotty Eldering
Publicatiedatum
01-12-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060895

Andere artikelen Uitgave 4/2003

Kind en adolescent 4/2003 Naar de uitgave

Opmerkelijk

Opmerkelijk

Boeken

Boeken