Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2015 | Voor de praktijk | Uitgave 9/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 9/2015

Een nieuwe interventie om de arbeidsparticipatie te bevorderen van jongvolwassenen met een lichamelijke beperking: een pilotstudie

Tijdschrift:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde > Uitgave 9/2015
Auteurs:
Joan Verhoef, Marij Roebroeck, Jetty van Meeteren, Monique Floothuis, Natascha van Schaardenburgh, Henk Stam, Harald Miedema
Belangrijke opmerkingen
J.A.C. Verhoef, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam, Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam.
M.E. Roebroeck, Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam, Rijndam Revalidatie/ Locatie Erasmus MC Rotterdam.
J. van Meeteren, Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam, Rijndam Revalidatie/ Locatie Erasmus MC Rotterdam.
M.C.S.G. Floothuis, Rijndam Revalidatie/ Locatie Erasmus MC Rotterdam.
N. van Schaardenburgh, Bureau VolZin B.V. re-integratiebureau Rotterdam.
H.J. Stam, Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam.
H.S. Miedema, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam.
Correspondentieadres: h.s.miedema@hr.nl
Dit artikel is een bewerking van twee elders gepubliceerde artikelen:
1. Verhoef JAC, Miedema HS, Meeteren J van, Stam H, Roebroeck ME. A new intervention to improve work participation of young adults with physical disabilities: a feasibility study. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 722-8.
2. Verhoef JAC, Roebroek ME, Schaardenburgh N van, Floothuis MCSG, Miedema HS. Improved occupational performance of young adults with a physical disability after a vocational rehabilitation intervention. J Occup Rehabil 2014; 24: 42-51.

Samenvatting

Doel:

door middel van een pilotstudie evalueren van de haalbaarheid en toepasbaarheid van een nieuwe interventie, waarin revalidatie en re-integratie gecombineerd worden, om de arbeidsparticipatie te verbeteren van jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen. Methode: twaalf jongvolwassenen (19-28 jaar) met een lichamelijke beperking hebben deelgenomen aan de interventie. In een pre-post interventie design zijn de haalbaarheid, waaronder realisatie en kosten van een geïntegreerd aanbod, en toepasbaarheid, waaronder geschiktheid voor het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen, bestudeerd. De veranderingen in arbeidsparticipatie zijn geëvalueerd met behulp van vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews. Aanvullend is de arbeidsparticipatie na 2 en 3 jaar nagegaan.

Resultaten:

een interventie, waarbij jongvolwassenen een jaar worden ondersteund door een revalidatieteam en een jobcoach in een groepsprogramma en individuele begeleiding, is geïmplementeerd in een revalidatiepolikliniek voor jongvolwassenen. De mediane kosten per deelnemer bedragen € 3128,- voor 1 jaar. Post-interventie en na 2 en 3 jaar follow-up was een groter deel van de deelnemers aan de pilotstudie werkzaam (67% post vs. 16% preinterventie; p<0.05). De ratio betaald: onbetaald werk nam toe van 4:4 na 1 jaar, tot 5:3 en 7:1 na 2 en 3 jaar.

Conclusie:

het is haalbaar om een eenjarige multidisciplinaire interventie die revalidatie en re-integratie integreert te implementeren in een revalidatiepolikliniek voor jongvolwassenen. De eerste resultaten suggereren dat de arbeidsparticipatie van de deelnemers positief wordt beïnvloed.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 9/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 9/2015 Naar de uitgave

Proefschriftbespreking

Vocational rehabilitation

Hoofdredactioneel

Het geheim