Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2014 | Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 6/2014

Een multidisciplinaire polikliniek voor kinderen met chronische hoofdpijn

Ervaringen bij 154 kinderen

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 6/2014
Auteurs:
Dr. G. Hageman, K.R. Leever, dr. J.S. Smeets-Schouten, J.F. Korpershoek, R.F.H.M. Tummers
Belangrijke opmerkingen

Auteurs

Dr. Gerard Hageman, kinderneuroloog, en Karen R. Leever MSc, destijds semi-arts neurologie (thans anios interne geneeskunde), afdeling Neurologie; dr. J.S. (Anneke) Smeets-Schouten, klinisch neuropsycholoog/ kinder- en jeugdpsycholoog NIP, afdeling Medische Psychologie; Jan F. Korpershoek, kinderfysiotherapeut, afdeling Fysiotherapie; Rob F.H.M. Tummers, kinderarts, afdeling Kindergeneeskunde, Medisch Spectrum Twente, Enschede.
Correspondentieadres: Dr. G. Hageman, Medisch Spectrum Twente, Postbus 50000, 7500 KA Enschede, g.hageman@mst.nl.

Samenvatting

Doel.

Evaluatie van de verschillende diagnoses en het gevoerde beleid van een multidisciplinaire hoofdpijnpolikliniek voor kinderen met chronische hoofdpijn.

Opzet.

Retrospectief, observationeel onderzoek.

Methode.

Gegevens over de multidisciplinaire hoofdpijnpolikliniek voor kinderen tussen de 5 en 16 jaar van het Medisch Spectrum Twente in Enschede zijn geanalyseerd. In deze polikliniek wordt een multidisciplinair spreekuur gehouden door een kinderarts, kinderneuroloog, kinderfysiotherapeut en kinderpsycholoog. Tussen november 2006 en november 2011 werden data verkregen betreffende de hoofdpijnkenmerken voorafgaand aan het eerste polikliniekbezoek, na 6 maanden en na 12 maanden door middel van een schriftelijke enquête.

Resultaten.

De statussen en vragenlijsten van 154 kinderen zijn geëvalueerd. Bij 92,9% van de kinderen werd een diagnose gesteld. Chronische spierspanningshoofdpijn kwam het meest frequent voor (28,6%). Bij 16,9% werd aanvullend onderzoek verricht en 76,6% kreeg één of meer vormen van behandeling. De grootste groep kinderen werd behandeld door de kinderpsycholoog (46,1%). De intensiteit en frequentie van de hoofdpijn evenals de frequentie van het medicatiegebruik daalden significant tussen het eerste meetmoment en 6 maanden en tussen het eerste meetmoment en 12 maanden.

Conclusie.

Deze multidisciplinaire hoofdpijnpolikliniek is een nieuwe aanpak voor kinderen met chronische hoofdpijn. Bij de meeste kinderen kan een diagnose worden gesteld. De drempel voor behandeling door de kinderpsycholoog wordt weggenomen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 6/2014 Naar de uitgave