Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2013

01-02-2013

Een kwalitatieve studie naar de Falls Efficacy Scale-International/Hips. Is meten weten?

Auteurs: A. van Alphen, M. J. Westerman, J. H. M. Visschedijk, C. M. P. M. Hertogh

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 1/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel

Pilot-testing van een nieuw meetinstrument: de Falls Efficacy Scale-International/Hips (FES-I/Hips). Dit meetinstrument is bedoeld om valangst te meten. Aan het bestaande meetinstrument, de Falls Efficacy Scale-International, zijn vier vragen toegevoegd die specifiek van belang zijn voor revalidanten in een verpleeghuis. Het instrument is getest en gebruikt in de HIPS-studie.

Methode

Kwalitatief onderzoek met interviews in een “Three Step Test Interview” (TSTI) protocol. Deelnemers (N = 12) werd gevraagd om “hardop denkend” de vragenlijst in te vullen.

Resultaten

De invulinstructie wordt begrepen door de patiënten, maar niet goed gebruikt. De vragenlijst bevat vragen met moeilijke woorden en vragen die niet langer relevant zijn. Er zijn zes samengestelde “twee-in-één-vragen” die tot verwarring leiden.

Conclusie

De invulinstructie kan leiden tot onderrapportage van valangst. Operationaliseren van valangst bij revalidanten met de FES-I/Hips stuit op problemen. Aanpassen van verschillende items kan de inhoudsvaliditeit verbeteren. Nader psychometrisch onderzoek wordt aanbevolen om vast te stellen of de huidige aanpassingen de juiste zijn geweest.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference CBO-richtlijn: Preventie van valincidenten bij ouderen. Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie. Van Zuiden Communications B.V. , Alphen aan de Rijn, 2004. CBO-richtlijn: Preventie van valincidenten bij ouderen. Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie. Van Zuiden Communications B.V. , Alphen aan de Rijn, 2004.
2.
go back to reference Cijfers heupfractuur (incidentie) uit de VTV 2010. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheid en ziekte\Ziekten en aandoeningen\Bewegingsstelsel en bindweefsel\Heupfractuur, 17 mei 2010.Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.2, 9 december 2010 Cijfers heupfractuur (incidentie) uit de VTV 2010. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://​www.​nationaalkompas.​nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheid en ziekte\Ziekten en aandoeningen\Bewegingsstelsel en bindweefsel\Heupfractuur, 17 mei 2010.Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.2, 9 december 2010
3.
go back to reference Lanting LC, Stam C, Hertog PC den, Brugmans MJP. Neemt het aantal mensen met heupfracturen toe of af? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Bewegingsstelsel en bindweefsel\ Heupfractuur, 10 september 2006. Versie 3.19, 24 september 2009. Lanting LC, Stam C, Hertog PC den, Brugmans MJP. Neemt het aantal mensen met heupfracturen toe of af? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://​www.​nationaalkompas.​nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Bewegingsstelsel en bindweefsel\ Heupfractuur, 10 september 2006. Versie 3.19, 24 september 2009.
4.
go back to reference Lanting LC, Stam C, Hertog PC den, Brugmans MJP. Wat zijn heupfracturen en wat zijn de gevolgen? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Bewegingsstelsel en bindweefsel\ Heupfractuur, 10 september 2006. Versie 3.19, 24 september 2009. Lanting LC, Stam C, Hertog PC den, Brugmans MJP. Wat zijn heupfracturen en wat zijn de gevolgen? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://​www.​nationaalkompas.​nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Bewegingsstelsel en bindweefsel\ Heupfractuur, 10 september 2006. Versie 3.19, 24 september 2009.
5.
go back to reference Visschedijk J, Kleinsman M, Oosterveld F. De Zuidloo studie. Een descriptief onderzoek van 3,5 jaar revalidatie in een verpleeghuis. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde, 2007; 32: 184–87. Visschedijk J, Kleinsman M, Oosterveld F. De Zuidloo studie. Een descriptief onderzoek van 3,5 jaar revalidatie in een verpleeghuis. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde, 2007; 32: 184–87.
6.
go back to reference Liebson CL, Tosteson ANA, Gabriel SE, et al. Mortality, disability, and nursing home use for persons with and without hip fracture: a Population Based Study. Journal Am GeriatSoc, 2002; 50: 1644–50.CrossRef Liebson CL, Tosteson ANA, Gabriel SE, et al. Mortality, disability, and nursing home use for persons with and without hip fracture: a Population Based Study. Journal Am GeriatSoc, 2002; 50: 1644–50.CrossRef
7.
go back to reference Boereboom FT, Raymakers JA, Durrsma SA. Mortality and causes of death after hip fractures in the Netherlands. Neth J Med, 1992; 41: 4–10.PubMed Boereboom FT, Raymakers JA, Durrsma SA. Mortality and causes of death after hip fractures in the Netherlands. Neth J Med, 1992; 41: 4–10.PubMed
8.
go back to reference Balen R van, Steyerberg EW, Polder JJ, et al. Hip Fracture in Elderly Patiënts. Outcomes for functions, quality of life and type of residence. ClinOrthopRelRes, 2001: 232–43. Balen R van, Steyerberg EW, Polder JJ, et al. Hip Fracture in Elderly Patiënts. Outcomes for functions, quality of life and type of residence. ClinOrthopRelRes, 2001: 232–43.
9.
go back to reference Tjiang GCH, Poelhekke LMSJ, Koppert CL, Hermans ET, Dawson I. Vervanging van de dijbeenkop wegens een heupfractuur; prognostische factoren voor opnameduur, opnam in een verpleeg- of verzorgingshuis en sterfte. NedTijdschrGeneeskd, 2003; 147: 2483–87. Tjiang GCH, Poelhekke LMSJ, Koppert CL, Hermans ET, Dawson I. Vervanging van de dijbeenkop wegens een heupfractuur; prognostische factoren voor opnameduur, opnam in een verpleeg- of verzorgingshuis en sterfte. NedTijdschrGeneeskd, 2003; 147: 2483–87.
10.
go back to reference Oude Voshaar RC, Banerjee S, Horan M, et al. Fear of falling more important than pain and depression for functional lrecovery after surgery for hip fracture in older people. Psychol Med, 2006; 36: 1635–45.PubMedCrossRef Oude Voshaar RC, Banerjee S, Horan M, et al. Fear of falling more important than pain and depression for functional lrecovery after surgery for hip fracture in older people. Psychol Med, 2006; 36: 1635–45.PubMedCrossRef
11.
go back to reference Visschedijk J, Achterberg W, Balen R van, Hertogh C. Fear of falling after fracture: Systematic review of measurement instruments, prevalence, interventions and related factors. JAGS, 2010; 58: 1739–1748. Visschedijk J, Achterberg W, Balen R van, Hertogh C. Fear of falling after fracture: Systematic review of measurement instruments, prevalence, interventions and related factors. JAGS, 2010; 58: 1739–1748.
12.
go back to reference Petrella RJ, Payne M, Meyers A, Overend T, Chesworth B. Physical function and the fear of falling after hip fracture rehabilitation in the elderly. Am J Physical Med Rehabil, 2000; 79: 154–60.CrossRef Petrella RJ, Payne M, Meyers A, Overend T, Chesworth B. Physical function and the fear of falling after hip fracture rehabilitation in the elderly. Am J Physical Med Rehabil, 2000; 79: 154–60.CrossRef
13.
go back to reference Tinetti ME, Powell L. Fear of falling and low self-efficacy: a case of dependence in elderly persons. J Gerontol, 1993; 48: 35–38.PubMedCrossRef Tinetti ME, Powell L. Fear of falling and low self-efficacy: a case of dependence in elderly persons. J Gerontol, 1993; 48: 35–38.PubMedCrossRef
14.
go back to reference Wijlhuizen GI, Chorus AM, Hopman-Rock M. Fragility, fear of falling, physical activity and falls among older persons: Some theoretical considerations to interpret mediation. Prev Med, 2008; 46: 612–14. Wijlhuizen GI, Chorus AM, Hopman-Rock M. Fragility, fear of falling, physical activity and falls among older persons: Some theoretical considerations to interpret mediation. Prev Med, 2008; 46: 612–14.
15.
go back to reference Resnick B, Orwig D, D’Adamo C, Yu-Yahiro J, Hawkes W, Shardell M, Golden J, Zimmerman S, Magaziner J. Factors that influence exercise activity among women post hip fracture participating in the Exercise Plus Program. ClinIntervAging Resnick B, Orwig D, D’Adamo C, Yu-Yahiro J, Hawkes W, Shardell M, Golden J, Zimmerman S, Magaziner J. Factors that influence exercise activity among women post hip fracture participating in the Exercise Plus Program. ClinIntervAging
16.
go back to reference Delbaere K, Close JCT, Brodaty H, Sachdev P, Lord SR. Determinants of disparities between percieved and physiologiscal risk of falling among elderly people: cohort study. BMJ 2010; 341:c4165.PubMed Delbaere K, Close JCT, Brodaty H, Sachdev P, Lord SR. Determinants of disparities between percieved and physiologiscal risk of falling among elderly people: cohort study. BMJ 2010; 341:c4165.PubMed
17.
go back to reference Kempen GIJM, Zijlstra GAR, Haastregt JCM van. Het meten van angst om te vallen met de Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Achtergrond en psychometrische kenmerken. Tijdschr Gerontol Geriatr, 2007; 4: 204–12. Kempen GIJM, Zijlstra GAR, Haastregt JCM van. Het meten van angst om te vallen met de Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Achtergrond en psychometrische kenmerken. Tijdschr Gerontol Geriatr, 2007; 4: 204–12.
18.
go back to reference Pope C, Mays N. Qualitative Research: Reaching the parts other methods cannot reach: an introduction to qualitative methods in health and health services research. BMJ, 1995; 311: 42–45.PubMedCrossRef Pope C, Mays N. Qualitative Research: Reaching the parts other methods cannot reach: an introduction to qualitative methods in health and health services research. BMJ, 1995; 311: 42–45.PubMedCrossRef
19.
go back to reference Hak T, Veer K van der, Jansen H. The Three-Step Test-Interview (TSTI): An observation-based method for pretesting self-completion questionnaires. Survey Research Methods, 2008; 2 (3): 143–50. Hak T, Veer K van der, Jansen H. The Three-Step Test-Interview (TSTI): An observation-based method for pretesting self-completion questionnaires. Survey Research Methods, 2008; 2 (3): 143–50.
20.
go back to reference Pool JJM, Hiralal SR, Ostelo RWJG, Veer van der K, Vet de HCW. Added value of qualitative studies in the development of health related patient reported outcomes such as the pain coping and cognition list in patients with sub-acute neck pain. Man Ther, 2010; 15 (1): 43–47. Pool JJM, Hiralal SR, Ostelo RWJG, Veer van der K, Vet de HCW. Added value of qualitative studies in the development of health related patient reported outcomes such as the pain coping and cognition list in patients with sub-acute neck pain. Man Ther, 2010; 15 (1): 43–47.
21.
go back to reference Holden MK, Gill KM, Magliozzi MR, Nathan J, Piehl-Baker L. Clinical gait assessment in the neurologically impaired. Reliability and meaning fullness. PhysTher, 1984; Jan; 64 (1): 35–40. Holden MK, Gill KM, Magliozzi MR, Nathan J, Piehl-Baker L. Clinical gait assessment in the neurologically impaired. Reliability and meaning fullness. PhysTher, 1984; Jan; 64 (1): 35–40.
22.
go back to reference Westerman MJ, Hak T, Sprangers MAG, Groen HJM, Wal G van der, The A-M. Listen to their answers! Response behavior in the measurement of physical and role functioning. Qual Life Res, 2008; 17: 549–558. Westerman MJ, Hak T, Sprangers MAG, Groen HJM, Wal G van der, The A-M. Listen to their answers! Response behavior in the measurement of physical and role functioning. Qual Life Res, 2008; 17: 549–558.
23.
go back to reference Vet HCW de, Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL. Measurement in Medicine: a practical guide. CamebridgeUniversity Press, Camebridge. ISBN 978-0-521-13385-2 Vet HCW de, Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL. Measurement in Medicine: a practical guide. CamebridgeUniversity Press, Camebridge. ISBN 978-0-521-13385-2
Metagegevens
Titel
Een kwalitatieve studie naar de Falls Efficacy Scale-International/Hips. Is meten weten?
Auteurs
A. van Alphen
M. J. Westerman
J. H. M. Visschedijk
C. M. P. M. Hertogh
Publicatiedatum
01-02-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 1/2013
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-013-0005-9

Andere artikelen Uitgave 1/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2013 Naar de uitgave

Announcement

Signalementen

BriefCommunication

Recent onderzoek