Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2017 | onderzoek | Uitgave 12/2017

Huisarts en wetenschap 12/2017

Een implementatieprogramma CVRM voor praktijkondersteuners

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 12/2017
Auteurs:
Elke Huntink, Michel Wensing, Jan van Lieshout
Belangrijke opmerkingen
Radboudumc, IQ healthcare, Nijmegen: dr. E.M. Huntink, verpleegkundige-onderzoeker; prof dr. M. Wensing, hoogleraar Gezondheidszorgonderzoek en Implementatiewetenschap (tevens Universitätsklinikum Heidelberg); dr. J. van Lieshout, huisarts-onderzoeker.
Mogelijke belangenverstrengeling: nieta aangegeven. De onderzoekers ontvingen financële steun in het kader van het European Union Seventh Framework Programme (258837).
Dit artikel is een bewerking van: van Lieshout J, Huntink E, Koetsenruijter J, Wensing M. Tailored implementation of cardiovascular risk management in general practice: a cluster randomized trial (Implement Sci 2016;11:115); Huntink E, Wensing M, Timmers IM, van Lieshout J. Process evaluation of a tailored intervention programme of cardiovascular risk management in general practices (Implement Sci 2016;11:164). Publicatie gebeurt met toestemming.

Samenvatting

Huntink E, Wensing M, van Lieshout J. Een implementatieprogramma CVRM voor praktijkondersteuners. Huisarts Wet 2017;60(12):623-5.
Achtergrond Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is in Nederland vooral een taak van de huisarts en de praktijkondersteuner (poh). Die taak is voor verbetering vatbaar. In het kader van een Europees project ontwikkelden wij een implementatieprogramma ‘Maatwerk bij CVRM’ dat gericht is op poh’s.
Methode Clustergerandomiseerd interventieonderzoek in 34 Nederlandse huisartsenpraktijken, door loting toegewezen aan een interventiearm en een controlearm. We analyseerden patiëntendossiers en schriftelijke vragenlijsten voor patiënten, en interviewden poh’s uit de interventiearm. Primaire uitkomstmaat was een in het patiëntendossier vastgelegd leefstijladvies, secundaire uitkomstmaten waren bloeddruk, cholesterol, BMI, roken, voeding en beweging.
Resultaten De interventiearm telde 20 poh’s verdeeld over 19 huisartsenpraktijken, de controlearm 14 poh’s verdeeld over 15 huisartsenpraktijken. In totaal 2229 patiënten vulden de vragenlijst in. We vonden zes maanden na inclusie geen significante verschillen in de primaire uitkomstmaat en evenmin in bloeddruk, cholesterol, BMI, roken en voeding. Patiënten in de interventiearm scoorden significant beter op het gebied van lichaamsbeweging. De poh’s pasten de overige behandeladviezen nauwelijks toe, met name de adviezen betreffende depressieve symptomen bij de patiënt. Ze misten regelmatige reminders en ondersteuning vanuit de onderzoeksteam.
Conclusie De poh’s waren enthousiast over het implementatieprogramma, maar voerden de aanbevelingen matig uit. Er is in de praktijk nog te weinig aandacht voor mogelijke depressieve symptomen bij patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten. Implementatieprogramma’s gericht op poh’s kunnen effectiever worden als men poh’s en patiënten nadrukkelijker betrekt bij de ontwikkeling en ze meer op maat maakt voor de individuele huisartsenpraktijk.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 12/2017

Huisarts en wetenschap 12/2017 Naar de uitgave