Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2018

06-06-2018 | Spectrum

Een gespecialiseerde behandeling in longcentrum Ciro

De kunst om anders te durven kijken

Auteurs: Ingrid Augustin, Emiel Wouters

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Het huidige zorgsysteem wordt gedomineerd door een ziektegerichte, gestandaardiseerde aanpak, die grotendeels gebaseerd is op evidence-based concepten. Deze benadering heeft nauwelijks oog voor de persoon die aan de ziekte lijdt [ 1] . Zeker bij patiënten met een chronische ziekte is de ziektebeleving een resultante van multipele, interagerende of samengestelde fysische, psychische, religieuze, spirituele en/of sociale factoren [ 2, 3] . Optimale zorg vereist daarom een programma op maat, waarbij het medisch handelen zich moet richten op het individu met zijn ziekte en vooral zijn ziek-zijn, in relatie tot zijn omgeving [ 1, 4] . In de praktijk betekent deze aanpak: loskomen van vaste patronen, openstaan voor het anders zijn en het onzekere. Alleen met anders kijken en anders zijn kunnen vastgeroeste patronen worden doorbroken. Wat dat betreft zijn kunst en cultuur essentieel voor het ‘mens-zijn’. Kunst doet een uitdrukkelijk beroep op een openheid van geest en biedt de flexibiliteit om eigen denkkaders in een veilige omgeving te verkennen.
Literatuur
1.
go back to reference Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017.
5.
go back to reference Zeki S. Hersenen reageren op kunst net zoals op liefde. Trouw, 10 mei. 2011. Zeki S. Hersenen reageren op kunst net zoals op liefde. Trouw, 10 mei. 2011.
6.
go back to reference Lundin S. Healing architecture: evidence, intuition, dialogue. Thesis for the degree of Licentiate of Architecture. Göteborg: Department of Architecture, Chalmers University of Technology; 2015. Lundin S. Healing architecture: evidence, intuition, dialogue. Thesis for the degree of Licentiate of Architecture. Göteborg: Department of Architecture, Chalmers University of Technology; 2015.
Metagegevens
Titel
Een gespecialiseerde behandeling in longcentrum Ciro
De kunst om anders te durven kijken
Auteurs
Ingrid Augustin
Emiel Wouters
Publicatiedatum
06-06-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0151-0

Andere artikelen Uitgave 5/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2018 Naar de uitgave