Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2014 | Thema

Een ezel stoot zich in het gemeen…

Auteur: Dr. mr. Goos Cardol

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het zou van lef getuigen, zo stelt lector Goos Cardol, om met de conclusies van het proefschrift van René Clarijs in de hand opnieuw te doordenken wat we aan het doen zijn. Vervolgens dient dit te worden vertaald in een stelsel waar oude fouten niet opnieuw gemaakt worden, waarbij we loskomen van organisatiebelangen en concrete handvatten bieden aan professionals die invulling moeten geven aan de transformatiedoelen; tenzij we die ezel willen zijn die zich meerdere keren stoot aan dezelfde steen.
Clarijs’ pleidooi verdient steun en verdient een nadere uitwerking, zegt Cardol. Binnen de keten van de jeugdzorg alleen kunnen de problemen namelijk niet opgelost worden. Andere domeinen moeten daarbij betrokken worden om meer effectieve en meer langdurige oplossingen te kunnen bewerkstelligen. Het gaat Clarijs niet specifiek om de twee door hem beschreven voorbeelden van nonformal education of result based accountability, het mag ook een andere vorm krijgen, maar de voorbeelden tonen aan dat er in het derde milieu nog veel te halen valt.
Literatuur
1.
go back to reference Kamerstukken I, 33 684 D, vergaderjaar 2013-2014, Memorie van Antwoord. Kamerstukken I, 33 684 D, vergaderjaar 2013-2014, Memorie van Antwoord.
2.
go back to reference Clem Henricson, A revolution in family policy. Bristol: Policy Press 2012. Clem Henricson, A revolution in family policy. Bristol: Policy Press 2012.
Metagegevens
Titel
Een ezel stoot zich in het gemeen…
Auteur
Dr. mr. Goos Cardol
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-014-0022-x

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Jeugdbeleid 2/2014 Naar de uitgave

OriginalPaper

Help(t) een baas?!

EditorialNotes

Vooraf