Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 3/2022

01-08-2022

Een beeld krijgen van de relaties tussen transgender en genderdiverse jongeren en hun verzorgers

Auteurs: Nina Bhattacharya, Stephanie L. Budge, David W. Pantalone, Sabra L. Katz-Wise

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 3/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De mentale gezondheid en identiteitsontwikkeling van transgender en genderdiverse jongeren (TGD) worden beschermd door steun en acceptatie vanuit het gezin. Hoewel in sommige studies wel is gekeken naar de rol van steunende gezinsrelaties voor TGD-jongeren, is nog niet eerder diepgaand onderzocht hoe TGD-jongeren en hun verzorgers aankijken tegen deze relaties binnen het gezinssysteem of naar hoe ze die karakteriseren. In deze kwalitatieve studie onderzochten we de perspectieven van TGD-jongeren en hun verzorgers op de relaties jongere-verzorger en verzorger-verzorger binnen het gezinssysteem. We wierven daarvoor een steekproef uit de algemene bevolking van twintig gezinnen (20 TGD-jongeren, leeftijd 7–18 jaar, en 34 verzorgers), afkomstig uit drie regio’s in de Verenigde Staten. In de groep TGD-jongeren waren meerdere genderidentiteiten vertegenwoordigd; de verzorgers waren moeders (n = 21), vaders (n = 12) en één oma. Bij alle deelnemende gezinsleden werd individueel een semigestructureerd interview afgenomen, met onder andere vragen over de gezinsrelaties. Van de interviews werden woordelijke transcripties gemaakt, die met een thematische-analysebenadering werden geanalyseerd. De analyses leverden een beeld op van complexe wederzijdse gezinsrelaties, met vijf contextuele factoren die deze relaties beïnvloedden: school, gemeenschap, werkplek, religie en familie. De identiteitsontwikkeling van de TGD-jongeren bleek sterk verbonden met de manier waarop verzorgers op hun kinderen reageren, van ze leren en zich aan hen aanpassen; en de identiteitsontwikkeling van de TGD-jongeren bleek ook sterk verbonden met hoe de verzorgers met elkaar omgaan. De bevindingen illustreren hoe acceptatie door verzorgers en gezinscohesie mogelijk hand in hand gaan, en dat de jongeren en hun verzorgers dezelfde contextuele factoren noemden als het gaat om factoren die een impact hebben op hun gezinssysteem. Dit onderzoek laat zien dat het in gezinsbehandelingen belangrijk is om TGD-jongeren en hun verzorgers gelijkwaardige posities te geven, om op die manier de TGD-identiteitsontwikkeling te bevestigen en ondersteunen.
Literatuur
go back to reference Borkan, J. (1999). Immersion/crystallization. In B. F. Crabtree & W. L. Miller (red.), Doing qualitative research (pag. 179–194). Thousand Oaks: SAGE. Borkan, J. (1999). Immersion/crystallization. In B. F. Crabtree & W. L. Miller (red.), Doing qualitative research (pag. 179–194). Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Thousand Oaks: SAGE. Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton & Co. Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton & Co.
go back to reference MacNish, M., & Gold-Peifer, M. (2014). Families in transition: supporting families of transgender youth. In T. Nelson & H. Winawer (red.), Critical topics in family therapy. Cham: Springer. MacNish, M., & Gold-Peifer, M. (2014). Families in transition: supporting families of transgender youth. In T. Nelson & H. Winawer (red.), Critical topics in family therapy. Cham: Springer.
go back to reference Pariseau, E. M., Chevalier, L., Long, K. A., Clapham, R., Edwards-Leeper, L., & Tishelman, A. C. (2019). The relationship between family acceptance–rejection and transgender youth psychosocial functioning. Clinical Practice in Pediatric Psychology, 7, 267–277. https://​doi.​org/​10.​1037/​cpp0000291. CrossRef Pariseau, E. M., Chevalier, L., Long, K. A., Clapham, R., Edwards-Leeper, L., & Tishelman, A. C. (2019). The relationship between family acceptance–rejection and transgender youth psychosocial functioning. Clinical Practice in Pediatric Psychology, 7, 267–277. https://​doi.​org/​10.​1037/​cpp0000291. CrossRef
go back to reference Parker, J. S., & Benson, M. J. (2004). Parent-adolescent relations and adolescent functioning: self-esteem, substance abuse, and delinquency. Adolescence, 39, 519–530. PubMed Parker, J. S., & Benson, M. J. (2004). Parent-adolescent relations and adolescent functioning: self-esteem, substance abuse, and delinquency. Adolescence, 39, 519–530. PubMed
go back to reference Weston, K. (1991). Families we choose: Gay and lesbian kinship. New York: Columbia University Press. Weston, K. (1991). Families we choose: Gay and lesbian kinship. New York: Columbia University Press.
go back to reference Worell, J., & Remer, P. (1992). Feminist perspectives in therapy: an empowerment model for women. Chichester: Wiley. Worell, J., & Remer, P. (1992). Feminist perspectives in therapy: an empowerment model for women. Chichester: Wiley.
go back to reference Wu, N. H., & Kim, S. Y. (2009). Chinese American adolescents’ perceptions of the language brokering experience as a sense of burden and sense of efficacy. Journal of Youth and Adolescence, 38, 703–718. CrossRef Wu, N. H., & Kim, S. Y. (2009). Chinese American adolescents’ perceptions of the language brokering experience as a sense of burden and sense of efficacy. Journal of Youth and Adolescence, 38, 703–718. CrossRef
Metagegevens
Titel
Een beeld krijgen van de relaties tussen transgender en genderdiverse jongeren en hun verzorgers
Auteurs
Nina Bhattacharya
Stephanie L. Budge
David W. Pantalone
Sabra L. Katz-Wise
Publicatiedatum
01-08-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 3/2022
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-022-00176-y