Skip to main content
main-content
Top

02-10-2014 | Nieuws

Ebolapreventie

Nu zelfs Obama de Ebola-uitbraak in West-Afrika heeft uitgeroepen tot een 'bedreiging voor de wereldwijde gezondheid' is des te meer duidelijk dat niet alleen Afrika maar ook andere continenten alert moeten zijn op het ebolavirus. Elke epidemie vereist de hoogst mogelijke staat van paraatheid in de gezondheidszorg in het algemeen, maar zeker ook in de tandartspraktijk. Het hygiënisch protocol dient meer dan ooit strikt uitgevoerd te worden.

Gaatjes in het endotheel

Het ebolavirus maakt microscopisch kleine gaatjes in het endotheel van de bloedvaten, hetgeen tot lekkage leidt en tot bloedingen die levensbedreigend zijn. Er bestaat (nog) geen behandeling voor de ziekte, eventuele medicijnen zijn alleen nog getest op apen. De WHO spreekt van een internationale gezondheidscrisis. Er zijn nu al 4000 mensen aan deze ziekte bezweken en de schatting is dat dit aantal zeker nog verdubbeld zal worden, omdat het erg moeilijk blijkt de ziekte in te dammen. De verspreiding geschiedt via contact met lichaamsvocht van besmette mensen of dieren; bij een tandheelkundige behandeling kunnen speeksel en bloed dus een bron van besmetting vormen. De symptomen van ebola (incubatietijd tot 21 dagen) zijn hevige koorts, hoofdpijn, spierpijn, keelpijn, gele ogen en algehele malaise. In de eerste fase lijken de symptomen sterk op malaria, waardoor de ziekte aanvankelijk onopgemerkt kan blijven, hetgeen bijdraagt tot oncontroleerbare verspreiding. De tweede fase van de ziekte vertoont duidelijker symptomen: diarree, braken, soms huiduitslag, bloedingen uit alle lichaamsopeningen, nier- en leverproblemen en moeite met ademhalen. 'Behandeling' bestaat vooralsnog uit hydrateren en toedienen van pijnstillers en vitamines.

Preventieve maatregelen

Momenteel zijn in Afrika de enige effectieve preventieve maatregelen die genomen kunnen worden het gebruik van zeep, schoon water en quarantaine. Hulpverleners van ebolapatiënten moeten mondkappen, handschoenen en beschermende pakken dragen. Zorgverleners worden in alle landen opgeroepen hoe dan ook strikte hygiënevoorschriften na te leven. Omdat de ebolapatiënt tijdens de eerste fase van de ziekte nog geen ebolaspecifieke ziektesymptomen vertoont, is het zaak om het hygiëne protocol in de tandartspraktijk zeer ter harte te nemen en strikt uit te voeren om eventuele besmetting voor te zijn.

 

Bron: WHO en Mens en gezondheid (foto: Mens en gezondheid)

 

Verplichte literatuur over het hygiëneprotocol:

 

Infectiepreventie van A tot Z, D.M. Voet

 

Assisteren bij behandelingen, D.M. Voet

 

Handygiëne en de administratieve appartatuur, W.V.A. Morsen, Uit: Het tandheelkundig jaar 2014

 

=> BSL Tandarts Totaal

Auteur(s): Marijke Simons

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.