Skip to main content
main-content
Top

12-10-2015 | Nieuws

Patiënten niet voldoende bewust van online zorg huisartsen

Ruim 80 procent van de huisartsen, bijna 90 procent van de psychiaters en iets meer dan de helft van de medisch specialisten bieden patiënten online mogelijkheden om contact op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een herhaalrecept of het stellen van een vraag via de mail. Dat blijkt uit de eHealth-monitor 2015 van Nictiz en Nivel.

Hiervoor werden zorgverleners en patiënten ondervraagd. De onderzoekers concluderen dat een groot deel van de zorggebruikers (nog) niet weet dat deze contactmogelijkheden worden geboden door de artsen. 

Patiënten willen handige online toepassingen om hun zorg te regelen. Zij zien voordelen in het opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op het internet. Ook willen zij via het internet recepten aanvragen, een afspraak maken met de dokter, of de zorgverlener een e-mail sturen met een vraag. Dat lijkt hen gemakkelijk en tijdsbesparend. Een derde van de zorggebruikers vindt het handig om online zijn eigen medische gegevens in te zien. Nederlandse zorgverleners zijn druk in de weer met eHealth. Artsen gaan zich het komende jaar onder andere inspannen voor het elektronisch uitwisselen van informatie en voor de mogelijkheid om online afspraken te maken. Dit blijkt uit de vandaag verschenen eHealth-monitor 2015.

Hoewel patiënten veel interesse hebben in online mogelijkheden, zijn ze zich net als in vorige jaren nog niet goed bewust van de mogelijkheden die al worden geboden door hun eigen huisarts en ziekenhuis. Meer voorlichting over wat de huisarts aanbiedt, kan de patiënt hier meer inzicht in geven. Er zijn voor artsen ook uitdagingen als het gaat om het gebruik van eHealth in hun werk. Zo is het nog lastig om patiëntinformatie buiten de eigen praktijk of zorginstelling uit te wisselen. Ook is de technische koppeling tussen een online dienst en het eigen informatiesysteem vaak moeilijk voor elkaar te krijgen. Daarnaast zijn er volgens artsen niet genoeg financiële vergoedingen voor de tijd die nodig is om een eHealth-dienst te ontwikkelen. Artsen verschillen onderling van mening over de vraag of patiënten elektronisch inzage moeten krijgen in hun medische dossier. Ongeveer twee op de vijf huisartsen en medisch specialisten vindt dit gewenst en bijna de helft van de huisartsen en medisch specialisten vindt dit ongewenst. De eHealth-monitor 2015 geeft inzicht in de argumenten van artsen om de patiënt wel of geen online inzage te geven in zijn medische dossier.

De eHealth-monitor, op initiatief van minister Schippers (VWS) uitgevoerd door Nictiz en het NIVEL, geeft over de jaren 2013, 2014 en 2015 inzicht in de ontwikkeling van en het gebruik van eHealth in Nederland.

Download het rapport (pdf) Nederlandse patiënten willen zorg online regelen.

Bron: Nictiz

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.