Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 20 is geheel gewijd aan dyslexie.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Dyslexie: thema’s, controversen en perspectieven

december 2003
Samenvatting
Dyslexie is een stoornis in het lezen, vaak in combinatie met problemen bij het spellen.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Ontwikkelingsdyslexie en biologische factoren

april 2005
Samenvatting
Ontwikkelingsdyslexie wordt over het algemeen gedefinieerd als een leesstoornis die zich onverwacht manifesteert in individuen, gezien hun intelligentie en schoolse vaardigheden.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Dyslexie: genetische aspecten

mei 2003
Samenvatting
Ernstige, zeldzame ziekten zijn al geruime tijd het onderwerp van genetisch onderzoek.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Dyslexie: cognitieve aspecten

maart 2006
Samenvatting
Een van de criteria voor de diagnose van dyslexie is dat het leesniveau zoals gemeten met een individueel afgenomen gestandaardiseerde test voor leesvaardigheid of begrip aanzienlijk onder het niveau ligt dat hoort bij de gemeten intelligentie (dsm-iv; apa, 1994; nvp, 1995).
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Dyslexie als taalstoornis

december 2004
Samenvatting
Dyslexie in een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door problemen in de geschreven taal en fonologische verwerking.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Dyslexie, ADHD en hun co-morbiditeit

augustus 2004
Samenvatting
Dyslexie en adhd zijn twee vaak voorkomende stoornissen bij kinderen. Volgens de Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, vierde editie (dsm-iv) komt dyslexie bij ongeveer 4 procent van de kinderen voor en adhd bij ongeveer 5-10 procent van de kinderen (American Psychiatric Association, 1994).
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Verworven lees- en schrijfstoornissen

oktober 2006
Samenvatting
Bij (ontwikkelings)dyslexie is er sprake van een stoornis in leren lezen en schrijven. Lees- en schrijfstoornissen kunnen echter ook op latere leeftijd ontstaan door hersenletsel.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Diagnose dyslexie

juli 2006
Samenvatting
Als leerstoornis heeft dyslexie slechts betrekking op een klein segment van het cognitieve functioneren.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Behandeling van ontwikkelingsdyslexie

december 2006
Samenvatting
Een primair kenmerk van ontwikkelingsdyslexie is een achterblijvende ontwikkeling in leesvaardigheid.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Diagnostiek en behandeling van dyslexie: een gevalsbeschrijving

oktober 2006
Samenvatting
De afgelopen decennia heeft onze samenleving een sterke ontwikkeling doorgemaakt naar een informatiesamenleving, waar schriftelijke communicatieve vaardigheden een steeds fundamentelere positie hebben verkregen.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie