Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2011 | Artikel | Uitgave 2/2011

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2011

Dysfagie op de kinderleeftijd

Denk aan eosinofiele oesofagitis

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 2/2011
Auteurs:
Mw. drs. D. M. Hendriks, Dhr. dr. C. M. F. Kneepkens, Mw. dr. J. C. Escher, Mw. dr. L. de Ridder

Samenvatting

Patiënt A, een 13-jarige jongen, werd verwezen vanwege een slokdarmperforatie, ontstaan tijdens endoscopie vanwege voedselimpactie in de slokdarm. Bij histologisch onderzoek van de slokdarmmucosa werd een eosinofielrijk infiltraat aangetroffen; de jongen werd behandeld met elementaire sondevoeding en prednison. Bij patiënt B, een tweejarige jongen met hardnekkige klachten van hoesten en braken, werd niet, zoals verwacht, gastro-oesofageale refluxziekte vastgesteld, maar eosinofilie van de slokdarmmucosa. Orale behandeling met fluticasonspray deed de klachten geheel verdwijnen. In het geval van patiënt C, een driejarig meisje met langdurige voedselweigering, werd bij endoscopie eosinofilie van de slokdarmmucosa aangetroffen. Na behandeling met prednison herstelde zij volledig.
Eosinofiele oesofagitis is een in toenemende frequentie voorkomende slokdarmaandoening geassocieerd met (voedsel)allergische aandoeningen. Anders dan bij volwassenen is de wijze van presentatie bij kinderen zeer variabel, uiteenlopend van refluxklachten, failure to thrive en voedselweigering tot passageproblemen en voedselimpactie. Behandeling bestaat uit een strikt eliminatiedieet of corticosteroїden. Recidieven komen frequent voor.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2011

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2011 Naar de uitgave