Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 15 gaat over dysartrie en beschrijft een casus van een meisje met een achterste schedelgroeve-tumor met cerebellaire dysartrie en een Parkinsonpatiënt met een hypokinetische dysartrie.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Dysartrie

augustus 2002
Samenvatting
Spraak is een continue sensomotorische vaardigheid, die functioneel gekoppeld is aan de ademhaling, in het bijzonder aan de uitademing. Wanneer uitademingslucht de stemstructuren in trilling brengt, ontstaat stem. Gesuperponeerd op de stemvorming vinden articulatie en resonantie plaats door al die structuren die in staat zijn de mond-, keel- en neusholte qua vorm, volume en spierspanning te moduleren.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Diagnostiek en behandeling van een meisje met een achterste schedelgroeve-tumor met cerebellaire dysartrie

december 2004
Samenvatting
In dit katern wordt een patiënt beschreven, die onder behandeling is in verband met de ziekte van Parkinson. Hij was voor zijn omgeving onverstaanbaar geworden ten gevolge van een ernstige hypokinetische dysartrie. De patiënt reageerde goed op de logopedische therapie, maar buiten de therapiesituaties kostte het veel moeite om het resultaat vast te houden.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

De diagnostiek en behandeling van een Parkinsonpatiënt met hypokinetische dysartrie

december 2003
Samenvatting
In dit katern wordt een patiënt beschreven, die onder behandeling is in verband met de ziekte van Parkinson. Hij was voor zijn omgeving onverstaanbaar geworden ten gevolge van een ernstige hypokinetische dysartrie. De patiënt reageerde goed op de logopedische therapie, maar buiten de therapiesituaties kostte het veel moeite om het resultaat vast te houden.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie