Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Psychopraktijk 6/2012

01-11-2012 | Artikel

Dwanggedachten behandelen met een mix van CGT en ACT?

Auteur: Han Kuik

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 6/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wil ik vraagtekens plaatsen bij de wijze waarop binnen de psychologie en psychiatrie dwanggedachten worden benaderd. Ik hou een pleidooi voor een mengeling van cognitieve therapie en ACT. Daarbij wil ik de aandacht vestigen op een kenmerk van dwanggedachten dat mijns inziens onderbelicht blijft.
Voetnoten
1
Zie: Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen (2009) Utrecht: CBO/Trimbos-Instituut
 
2
Emmelkamp PMG & Oppen P van (2010) Dwangstoornissen. Diagnostiek en behandeling voor de professional. Amsterdam: Hogrefe
 
3
Freeston MH ea (1991) Cognitive intrusions in a non-clinical population. I. Response style, subjective experience, and appraisal. Behavior research and therapy 29: 585-597
 
5
Meer voorbeelden zijn te vinden in het boek Het duiveltje van de geest van Lee Baer
 
6
Freeston MH ea (1992) Cognitive intrusions in a non-clinical population. II. Associations with depressive, anxious, and compulsive symptoms. Behavior research and therapy 30: 263-271
 
7
Hayes SC ea (1999) Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: The Guilford Press; A-Tjak J & Groot F de (2008) Acceptance en commitment therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; A-Tjak J (2010) Acceptance and Commitment Therapy: Een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie. GZ-Psychologie 1: 10-13
 
8
Freeston MH & Ladouceur R (1997) What do patients do with their obsessive thoughts? Behavior research and therapy 35: 335-348
 
9
Wegner DM ea (1987) Paradoxical effects of thought suppression. Journal of personality and social psychology 53: 5-13; Luciano JV & González SA (2007) Analysis of the efficacy of different thought suppression strategies. International journal of psychology and psychological therapy 7: 335-345
 
10
Zie noot 7
 
Metagegevens
Titel
Dwanggedachten behandelen met een mix van CGT en ACT?
Auteur
Han Kuik
Publicatiedatum
01-11-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 6/2012
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-012-0085-1

Andere artikelen Uitgave 6/2012

Psychopraktijk 6/2012 Naar de uitgave

Psychodiagnostiek

Verzameldwang in de DSM-5