Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Donorgeneeskunde

Auteurs : Dr. Peter van den Burg, Drs. Ineke Tieken

Gepubliceerd in: Leerboek volksgezondheid en gezondheidszorg – praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Lichaamsmateriaal van vrijwillige donoren is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg in Nederland. Het doneren van bloed voor transfusie, en van stamcellen, weefsel of organen voor transplantatie is het meest bekend. Maar er zijn ook andere toepassingen van lichaamsmateriaal, zoals de bereiding van geneesmiddelen (bijvoorbeeld stollingsfactoren en immunoglobulinen) uit menselijk bloedplasma. De donorarts houdt zich bezig met donorselectie, de afname van lichaamsmateriaal en advisering over de veiligheid en effectiviteit van toepassing van het lichaamsmateriaal. Tevens heeft de donorarts een rol in de verdeling van lichaamsmateriaal om te zorgen dat dit eerlijk en verantwoord gebeurt. Vooral voor organen en stamcellen geldt dat er een gebrek aan is. De donorarts werkt internationaal om de match tussen donor en ontvanger te vergroten. Naast medisch-technische taken (donorselectie en afname) en beleidsmatige taken (eerlijke verdeling) heeft de donorarts een rol in maatschappelijk ethische discussies over mogelijkheden en grenzen van donatie, transfusie en transplantatie.
Voetnoten
1
Deze definitie is afgeleid van het Verdrag tegen de handel in Menselijke Organen (2015) van de Raad van Europa.
 
Metagegevens
Titel
Donorgeneeskunde
Auteurs
Dr. Peter van den Burg
Drs. Ineke Tieken
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2626-6_8