Skip to main content
main-content

Over dit boek

Gezondheidsvoorlichting en –bevordering (GVO) en preventie vormen samen een specifieke verpleegkundige competentie. In deze praktische handleiding komen alle aspecten van (groeps)voorlichting aan bod. Het boek gaat uit van de huidige praktijk van gezondheidsvoorlichting door verpleegkundigen. Door de vele voorbeelden in dit boek kan elke verpleegkundige situaties en problemen uit de eigen beroepspraktijk herkennen. Er is gekozen voor een praktische benadering. Zo behandelt het boek de actiepunten voor het verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomst en het ontwikkelen van een lokaal gezondheidsproject. Door de methodische benadering en het presenteren van evidence en good practice levert het boek een bijdrage aan de verdere professionalisering van de verpleegkundige op het gebied van gezondheidsvoorlichting. Voorbeelden en interviews maken de theorie van gezondheidsvoorlichting inzichtelijk en praktisch bruikbaar. Programmavoorbeelden, evaluatieformulieren en checklists zijn opgenomen als hulpmiddelen voor de verpleegkundige praktijk. Met dit boek kan de verpleegkundige direct aan de slag.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Inleiding

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Gezondheid en gedrag

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Opzetten van een voorlichtingsbijeenkomst

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Werken met een groep

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Praktische voorbereiding en uitvoering van een voorlichtingsbijeenkomst

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Lokale en regionale projecten: het voortraject

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Lokale en regionale projecten: ontwerpen en uitvoeren

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Rol van verpleegkundigen in gezondheidsvoorlichting

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Professioneel kader

M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

Nawerk

Meer informatie