Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2010 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 4/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2010

Doelmatigheid in praktijkrichtlijnen voor medicijnen: resultaten van een ‘quick scan’

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 4/2010
Auteurs:
Leona Hakkaart-van Roijen, Siok Swan Tan, Lucas Goossens, Saskia Schawo, Werner Brouwer, Maureen Rutten-van Mölken, Frans Rutten
Belangrijke opmerkingen
Erasmus Universiteit Rotterdam, institute for Medical Technology Assessment
Leona Hakkaart-van Roijen, institute for Medical Technology Assessment, Erasmus Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, tel: 010-4088567,
Voor publicatie aanvaard in januari 2010.

Samenvatting

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de richtlijnen van medische specialisten en huisartsen voor de top 5 van belangrijkste geneesmiddelengroepen, gemeten naar uitgaven in 2007, aandacht besteden aan doelmatigheid. Bij de meeste richtlijnen is maar beperkt aandacht besteed aan economische overwegingen. De richtlijnen Cardiovasculair risicomanagement en de richtlijn Angststoornissen zijn de enige richtlijnen waarbij het aspect ‘doelmatigheid’ op systematische wijze is meegenomen. Weinig of geen aandacht voor doelmatigheid leidt niet automatisch tot een verkeerde aanbeveling. In de richtlijnen over maagzuurremmers en astma is bijvoorbeeld nauwelijks rekening gehouden met economische overwegingen, maar zijn de aanbevelingen uit de richtlijnen in overeenstemming met de conclusies uit de literatuur ten aanzien van doelmatigheid. Economische informatie kan worden gebruikt om aanbevelingen aan te scherpen, beter te onderbouwen of te differentiëren naar specifieke subgroepen van patiënten. Een HTA- expert binnen een richtlijnwerkgroep kan de kwaliteit van economische evaluaties en toepasbaarheid voor de Nederlandse setting beoordelen en bijdragen tot een goede integratie van deze kennis in de aanbevelingen van de richtlijn.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2010 Naar de uitgave