Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Doel van richtlijnontwikkeling

Auteurs : J.A. Swinkels, T. Dunnink, H. Vermeulen

Gepubliceerd in: Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Kernboodschappen

 • Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.
 • Richtlijnen worden door en voor erkende beroepsgroepen in de gezondheidszorg ontwikkeld, waarmee hun toepassing geen vrijblijvende zaak is.
 • Richtlijnen zijn een essentieel onderdeel van een professioneel kwaliteitssysteem, zowel op het niveau van de landelijke beroepsorganisatie als op lokaal niveau binnen een zorginstelling. Het zijn middelen om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren, idealiter tot op het niveau van uitkomsten van zorggebruikers, die gebaseerd zijn op de kernaanbevelingen in een richtlijn.
 • Onderdelen van een dergelijk kwaliteitssysteem zijn opleiding, bij- en nascholing, gegevensregistratie, toetsing en verbetering en borging, visitatie, tuchtrecht, kwaliteitsjaarverslag, (her)registratie en accreditatie.
 • Richtlijnen vormen bovendien de schakel met het kwaliteitsbeleid van de instelling en zijn de basis van lokale protocollen. Zij moeten immers de basis zijn van de zorgprocessen en zorgstructuur die binnen een institutioneel kwaliteitssysteem worden beschreven.
Literatuur
go back to reference Casparie AF, Legemaate J, et al. Evaluatie Kwaliteitswet Zorginstellingen. Den Haag: ZonMW, 2001. Casparie AF, Legemaate J, et al. Evaluatie Kwaliteitswet Zorginstellingen. Den Haag: ZonMW, 2001.
go back to reference Institute of Medicine. Crossing the quality Chasm, a new health system for the 21st century. Washington, DC: The National Academic Press, 2001, p. 4164. Institute of Medicine. Crossing the quality Chasm, a new health system for the 21st century. Washington, DC: The National Academic Press, 2001, p. 4164.
go back to reference Institute of Medicine. Clinical Practise Guidelines we can trust, consensus rapport. Washington, DC: Institute of Medicine, 2011. Institute of Medicine. Clinical Practise Guidelines we can trust, consensus rapport. Washington, DC: Institute of Medicine, 2011.
go back to reference Lombarts K. Visitatie of medical specialists. Studies on its nature, scope and impact. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2003. Lombarts K. Visitatie of medical specialists. Studies on its nature, scope and impact. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2003.
go back to reference Werkgroep Richtlijn voor richtlijnen. Richtlijn voor richtlijnen. 3e editie. Den Haag: Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2012. Werkgroep Richtlijn voor richtlijnen. Richtlijn voor richtlijnen. 3e editie. Den Haag: Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2012.
Metagegevens
Titel
Doel van richtlijnontwikkeling
Auteurs
J.A. Swinkels
T. Dunnink
H. Vermeulen
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0267-3_1