Skip to main content

DocsOnline | Boeken

DocsOnline | Boeken

2020 | Boek

Praktische vaardigheden

voor aanvullende diagnostiek en therapie

In dit boek worden de diagnostische en therapeutische vaardigheden die medische studenten in hun de opleiding tot basisarts onderwezen krijgen en waarbij instrumentarium nodig is, beschreven. Voorbeelden zijn arteriepunctie, infuus aanleggen …

Redacteuren:
Drs. T.O.H. de Jongh, Drs. F.J. Jongen-Hermus, Dr. H.E.M. Daelmans, Drs. M.J. Dekker, Drs. I. de Klerk-van der Wiel, Dr. B.J.J.W. Schouwenberg

2020 | Boek

Cardiovasculaire ziektebeelden

De introductie

Cardiovasculaire ziektebeelden biedt de basiskennis die nodig is voor verdieping van het vakgebied hart- en vaatziekten. De aandacht ligt in dit boek vooral op de klinische aspecten van cardiovasculaire ziekten. Het boek is opgedeeld in …

Redacteuren:
C. Klöpping, R. Jansen

2020 | Boek

Urogynaecologie

Dit boek helpt huisartsen bij de diagnostiek en behandeling van 35 veelvoorkomende urologische en gynaecologisch klachten. Het is het eerste leerboek over dit onderwerp dat zich specifiek richt op professionals in de eerstelijnszorg. Tevens is het …

Redacteuren:
Prof. Dr. Toine Lagro-Janssen, Dr. Doreth Teunissen

2019 | Boek

Praktische verloskunde

Praktische verloskunde besteedt onder andere ruimschoots aandacht aan risicobeoordeling, begeleiding van een normale zwangerschap en een normale bevalling thuis, borstvoeding en anticonceptie post partum. 

Auteurs:
Drs. Marianne Prins, Prof. Dr. Jos van Roosmalen, Drs. Yvonne Smit, Prof. Dr. Sicco Scherjon, Dr. Jeroen van Dillen

2019 | Boek

Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk

Dit handboek geeft (aanstaande) doktersassistenten handvatten voor het uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden in de huisartsenpraktijk. 

Auteur:
B. van Abshoven

2019 | Boek

De dokter en digitalisering

Dit boek creëert een overzicht voor zorgprofessionals, beleidsmakers en patiënten van de belangrijkste ontwikkelingen van de digitalisering in de zorg. De zorg wordt anders georganiseerd en het beroep van de zorgprofessional verandert ingrijpend.

Redacteuren:
Dr. Felix Kreier, Iris Verberk-Jonkers

2019 | Boek

Keel-neus-ooraandoeningen

Infecties aan de bovenste luchtwegen vormen vaak aanleiding voor een consultatie van de huisarts. Voor de meeste klachten bestaan er standaarden of aanbevelingen, maar voor een groot deel van de minder frequente aandoeningen is het niet …

Redacteuren:
A. De Sutter, I. Dhooge, J.W. van Ree

2019 | Boek

De dokter en de patiënt met psychische problemen

Dit boek is geschreven voor huisartsen die samen met de praktijkondersteuner GGZ mensen met psychische problemen behandelen en begeleiden. Het boek biedt hen handvatten voor diagnostiek, behandeling en verwijzing. 

Redacteuren:
Dr. Henriëtte van der Horst, Prof. Dr. Jim van Os

2018 | Boek

Wat is er met de dokter gebeurd?

Ervaringen en bespiegelingen vanuit de medische arena

Dit boek laat zien hoe het beroep van arts razendsnel is veranderd en tegen welke obstakels de moderne dokter aanloopt. De ‘dokter’s journey’ in de afgelopen generatie lijkt een achtbaan met als voorlopig eindpunt de huidige medische arena. Daar …

Redacteuren:
Baziel van Engelen, Prof. Dr. Gert Jan van der Wilt, Marcel Levi

2018 | Boek

De dokter en de dood

Optimale zorg in de laatste levensfase

Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infauste prognose?Dokters kunnen zich …Redacteuren:
dr. Lia van Zuylen, dr. Agnes van der Heide, dr. Suzanne van de Vathorst, drs. Eric Geijteman

2018 | Boek

Epilepsie

Basisboek

Een wonderlijk hiaat in het Nederlands taalgebied is opgevuld: met dit basisboek beschikt de geneeskunde eindelijk over een state of the art standaardwerk over epilepsie!

Het is geschreven door 30 Nederlandse en Vlaamse experts.

De opzet is …


Auteurs:
dr. Boudewijn Gunning, dr. Frans Leijten

2018 | Boek

De dokter en het geld

Artsen (her)berekenen de kosten van de zorg

Wonderlijk: de ambtenaren van VWS en de managers bij de zorgverzekeraars delibereren bij voortduring over slimme aanpassingen op de deelbudgetten voor de zorg.

Artsen daarentegen schuiven maar heel incidenteel aan voor overleg over wat toch hun …Redacteur:
Marcel Levi

2018 | Boek

Voorkomen is Beter

Leren van calamiteiten in de zorg

Kan dat: een plezierig, onderhoudend boek over calamiteiten in de gezondheidszorg?

Het antwoord is bevestigend! En zelfs in twee betekenissen.
Dit boek is geschreven door een arts, ervaren inspecteur gezondheidszorg. Maar de auteur houdt zich verre …

Auteur:
Dr. Ian Leistikow

2017 | Boek

Het Vrouwenhart

‘begeerd en minder miskend’

In deze uitgave wordt een actueel overzicht geboden van de kennis en inzichten met betrekking tot het vrouwenhart. Sinds het verschijnen van de eerste editie is meer kennis verworven en is meer bekend over de vrouwspecifieke risicofactoren bij …

Auteurs:
Yolande Appelman, Jeanine Roeters van Lennep

2017 | Boek

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Deze titel heeft tot doel de huisarts (in opleiding) een praktisch handvat te bieden bij het herkennen en mogelijk behandelen van onverklaarde klachten. Minstens een derde van de nieuwe patiënten van curatieve artsen zijn mensen met somatisch …

Redacteuren:
H.E. van der Horst, N.J. de Wit

2017 | Huisartsgeneeskunde | wo | Boek

Oncologie

Dit boek gaat in op de (veranderende) rol van de huisarts, nu en in de toekomst, bij de zorg rondom de oncologische patiënt in de dagelijkse praktijk.


Redacteuren:
A.J. Berendsen, S. Van Belle

2016 | Boek

Diagnostiek van alledaagse klachten

Bouwstenen voor rationeel probleemoplossen

Diagnostiek is een van de moeilijkste aspecten van de medische praktijk; moeilijk om te doen en nog moeilijker om te leren. De meeste leerboeken gaan immers uit van aandoeningen en ziekten, maar mensen komen met klachten en symptomen naar de arts.

Redacteuren:
drs. T.O.H. de Jongh, Prof. dr. H. de Vries, dr. H.G.L.M. Grundmeijer, dr. B.J. Knottnerus

2016 | Boek

Kleine chirurgische ingrepen

Dit boek is bedoeld voor huisartsen, nurse practitioners, jonge artsen, arts-assistenten en alle andere medici die met de 'kleine' chirurgie in aanraking komen.

Auteurs:
dr. J.N. Keeman, dr. B.C. Vrouenraets

2016 | wo | Boek

Leidraad neurologie

Deze leidraad biedt de mogelijkheid om vlak voor of na de (grote) visite snel voor een al gediagnostiseerde patiënt de achtergronden en praktische ins en outs van een bepaald ziektebeeld op te zoeken.

Auteurs:
B. Jacobs, J.W. Snoek, E. Ch. Wolters

2015 | Boek

De CT-thorax

Een stapsgewijze beoordeling

Beoordelen van een CT-scan is een vaardigheid die iedere arts in een ziekenhuis moet beheersen. In dit boek staat het stapsgewijs beoordelen van de CT-scan centraal. Er wordt een vaste systematiek gebruikt voor beoordelen van scans, zodat voorkomen wordt dat zaken worden overgeslagen of relevante pathologie wordt gemist.

Redacteuren:
S.M. de Hosson, Y.P. de Jong, G.J. de Jonge, M.J. Visser