Skip to main content
main-content

Docentenreeks

Docentenreeks
8 Edities | 2005 - 2014

Alle boeken uit de serie Docentenreeks

2014 | Boek

Toetsen in het hoger onderwijs

Toetsing in het hoger onderwijs staat meer dan ooit volop in de belangstelling. Sinds de verschijning van de eerste druk van Toetsen in het hoger onderwijs in 2002 is er veel veranderd op toetsgebied. Door nieuwe inzichten in hoe toetsen het leerg

2010 | Boek

Internationalisering als uitdaging

Een handreiking voor opleidingen in het hbo

Internationalisering vergt inspanning. Het vergt tijd, geld, creativiteit en doorzettingsvermogen om internationale contacten op te bouwen en te bestendigen. De manieren waarop opleidingen internationalisering vorm geven zijn zeer verschillend. In da

2009 | Boek

Projectonderwijs in het hbo

De docent als projectontwikkelaar en projectbegeleider

In de beroepspraktijk komen professionals geregeld voor vraagstukken te staan waar niet één-twee-drie een antwoord op te geven is. Aan hen daarom de taak die praktijkvraagstukken op een bepaalde manier te lijf te gaan. Soms alleen, maar veel vaker sa

2008 | Boek

De springprocessie

Levendige lessen in zakelijk schrijven

Hoewel er nogal gewichtig over wordt gedaan, worden zakelijke teksten 'gewoon' geschreven door mensen van vlees en bloed die schrijven omdat ze iets willen zeggen. Dat is de essentie van dit boek.De springprocessie biedt zestien vrolijke en trefzeker

2008 | Boek

Als alles op de schop gaat

Een onderwijsbiografie over een integraal veranderingsproces

De storm van onderwijsvernieuwingen is ook aan het hoger onderwijs niet voorbijgegaan. Opleidingen schakelden over op een bachelor–mastersysteem en voer(d)en competentiegericht onderwijs in. Deze ontwikkelingen zorgen veelal voor heftige emoties en v

2008 | Boek

Timemanagement voor docenten

Iedere docent heeft regelmatig met piekbelasting in zijn onderwijspraktijk te maken. Ook structurele overbelasting komt in het onderwijs voor. Dit boek helpt docenten werkdruk in beeld te brengen en de oorzaken van werkdruk te achterhalen. Docenten w

2007 | Boek

Intermezzo

Korte activiteiten voor begeleiding, trainingen en workshops

Inclusief kaartenset ter ondersteuning van een twintigtal werkvormen.Iedere trainer of opleider kent ze: de momenten dat een groep onrustig wordt. Er wordt gepraat en de concentratie neemt af. Op zo'n moment wilt u de betrokkenheid van de deelnemers

2005 | hbo | Boek

Zelfstandig studeren in probleemgestuurd onderwijs

Nu opleidingen op 'studentgecentreerd' en 'probleemgestuurd' onderwijs zijn overgestapt, moeten studenten in het hoger beroepsonderwijs actief participeren en initiatieven ontplooien. Auteur Rien Heijne laat zien wat probleemgestuurd onderwijs is en