Diversiteit in de verpleegkunde | mijn-bsl Skip to main content
Top

2010 | Boek

Diversiteit in de verpleegkunde

Basiswerken Verpleging en Verzorging

Redacteuren: Dr. A. Kuckert, Dr. P. Esterhuizen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Verpleegkundigen staan dicht bij mensen. Inlevingsvermogen en mensenkennis zijn onmisbaar voor goede observaties, klinisch redeneren of voor het kunnen geven van steun. Hoe herken je als verpleegkundige diversiteit en hoe geef je dat een goede plek in je handelen? Dit boek maakt de complexiteit van het onderwerp ‘diversiteit’ zichtbaar en biedt tegelijkertijd handvatten. 

Het boek laat zien hoe belangrijk de dialoog met patiënten is en hoe een verpleegkundige kennis over groepskenmerken kan combineren met het oog hebben voor unieke eigenschappen. Op het eerste oog homogene groepen patiënten kunnen veel diversiteit bevatten. De auteurs benaderen het onderwerp ‘diversiteit’ vanuit verschillende perspectieven. De complexiteit van het onderwerp wordt hierdoor goed zichtbaar. 

Dat diversiteit centraal staat in dit boek is niet alleen te zien aan de titel, maar ook aan de diversiteit in de opbouw van hoofdstukken. Elk hoofdstuk kan op zichzelf gelezen worden. Drie hoofdstukken zijn in de Engelse taal geschreven. Niet alleen de opbouw en de taal van de hoofdstukken is divers, maar ook de auteurs zelf verschillen in leeftijd, geslacht, gezinssituatie, opleiding (verpleegkunde, culturele antropologie, sociologie, etc.) en woonplaats (Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Amerika).

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Diversiteit, meer dan culturele verscheidenheid?
Samenvatting
Sinds de eeuwwisseling domineert in Nederland diversiteit meer en meer de discussie over cultuur en etniciteit. De term is razendsnel ingeburgerd in het beleid.
Rob van Dijk
2 The lived experience of difference
Samenvatting
Finally cultural competency is getting the respect it deserves as an important concern, component and pillar of safe care for contemporary health care delivery. Culturally appropriate care is holistic patient centered care. So it is both a process and an outcome.
Rumay Alexander
3 Verpleegkunde in een etnografische spiegel
Samenvatting
In de verpleegkunde kan diversiteit als grootste kracht en, paradoxaal genoeg, ook als zwakste punt worden gezien. De kracht ervan is dat diversiteit de mogelijkheid biedt om de dimensies ras, etniciteit, sekse, seksuele voorkeur, sociaaleconomische status, leeftijd, lichamelijke vermogens, religieuze en politieke overtuigingen – zoals die in een diverse gemeenschap voorkomen – op te nemen in zowel het personeelsbestand als de opleiding.
Tessa Muncey
4 Cultural rituals in health and nursing care
Samenvatting
With increased worldwide immigration, health professionals are seeing patients and families with traditional rituals and practices from cultures with which they are unfamiliar. The role of health professionals is to bridge the gap between rituals and scientific medicine and nursing to promote health promotion and wellness, illness and disease prevention, and health maintenance and restoration.
Larry Purnell
5 Het leveren van professionele zorg binnen de Nederlandse maatschappij
Samenvatting
In dit hoofdstuk staan we stil bij het leveren van professionele zorg in de context van een ‘Nederlandse’ maatschappij. Dit kan ook op individueel niveau bekeken worden met de vraag of de individuele professionals in de zorg hun eigen én beroepsverantwoordelijkheden nemen. In de voorafgaande (en volgende) hoofdstukken worden verschillende visies en classificaties van diversiteit (hoofdstuk 2) op gezondheidszorgsystemen (hoofdstuk 6) en zorg (hoofdstuk 4) gegeven.
Paul Vleugels
6 Gezondheidssystemen wereldwijd
Samenvatting
Iedere dag dat wij langer leven, neemt het risico toe dat we de volgende dag sterven. Hoe meer wij leven in geluk en gezondheid, hoe groter de kans dat daar in de toekomst schade aan toegebracht wordt. Het besef van het recht van iedereen op georganiseerde bescherming tegen de gevolgen hiervan groeit wereldwijd.
Jan Dimmers
7 Disease, sickness en illness in de context van cultuur – verschillende perspectieven op ziekte en gezondheid
Samenvatting
Het spel mikado is bekend als een spel voor mensen met veel geduld, goede visie, een rustige hand en, in bepaalde mate, creativiteit. Probeert de speler er een stokje uit te halen, nadat hij met een hand de stokjes heeft vastgehouden en op een platte ondergrond heeft laten vallen, dan kunnen één of meerdere stokjes van positie veranderen. Op dat moment is de volgende speler aan de beurt.
Andrea Kuckert, Philip Esterhuizen
8 Sickness: Narrative moments
Samenvatting
Ons dagelijks leven is rijk gevuld met narratives of verhalen. Het is een algemeen geaccepteerd idee dat wij verhalenvertellers zijn. We interpreteren de wereld om ons heen en definiëren onszelf aan de hand van de verschillende verhalen die we vertellen. De definities voor het woord narrative zijn divers, misschien niet verrassend gezien al de verschillende ervaringen die we opdoen in het leven zelf.
Dawn Freshwater, Jane Cahill
9 Het patiëntverhaal – een narratief van ‘illness’ en hoop
Samenvatting
De voorafgaande hoofdstukken van dit boek bespreken verschillende facetten van de patiëntervaring aangaande ‘health’, ‘sickness’ en ‘illness’ (zie ook hoofdstuk 2). Kuckert en Esterhuizen (hoofdstuk 7) geven definities van deze concepten en laten zien dat ‘ziekte’ gedefinieerd kan worden vanuit drie verschillende perspectieven – de beleving van de ziekte (illness), de medische definitie (disease) en de sociale identiteit door anderen gedefinieerd (sickness).
Philip Esterhuizen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Diversiteit in de verpleegkunde
Redacteuren
Dr. A. Kuckert
Dr. P. Esterhuizen
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7748-0
Print ISBN
978-90-313-6237-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7748-0