Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Didactisch handelen

Auteurs : Nicolien van Halem, Tera Stuut, Henny Verbeek

Gepubliceerd in: De werkbegeleider in zorg en welzijn

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het didactisch handelen door de werkbegeleider. Hoe breng je het vak over op de student en op een nieuwe medewerker? In dit hoofdstuk zijn richtlijnen opgenomen over het geven van een instructie en demonstratie en het begeleiden van een student bij het oefenen van een vaardigheid. We besteden aandacht aan de praktische vaardigheden die je als werkbegeleider inzet bij de begeleiding van de student, zoals het voeren van een gesprek waarin je actief luistert naar de student, goede vragen stelt, feedback geeft en de student helpt bij reflectie op haar handelen. In dit hoofdstuk zijn richtlijnen opgenomen over het geven van een instructie en demonstratie en het begeleiden van een student bij het oefenen van een vaardigheid. Tussen de werkbegeleider en student kan een situatie ontstaan waarin het leren van de student wordt geblokkeerd. Dit kan te maken hebben met ‘geen klik tussen twee mensen’ en miscommunicatie, wat zelfs kan leiden tot een conflict. De adviezen voor de werkbegeleider staan beschreven in de laatste paragrafen, evenals de zorg voor een goed leerklimaat op de afdeling, in de groep of in het team.
Voetnoten
1
Bewerking uit: Werkbegeleiding en coaching (2002).
 
Literatuur
go back to reference Alten, J. P. van (2011). In P. W. J. Schramade en J. G. L. Thijssen (red.), Handboek Effectief Opleiden. ‘s Gravenhage: Delwel. Alten, J. P. van (2011). In P. W. J. Schramade en J. G. L. Thijssen (red.), Handboek Effectief Opleiden. ‘s Gravenhage: Delwel.
go back to reference Calibris en MBO Raad (2011). Servicedocument Profiel Werkbegeleider in het leerbedrijf. Bunnik/Woerden: Calibris en MBO Raad. Calibris en MBO Raad (2011). Servicedocument Profiel Werkbegeleider in het leerbedrijf. Bunnik/Woerden: Calibris en MBO Raad.
go back to reference Grotendorst, A. (2007). Verleiden tot leren in het werk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Grotendorst, A. (2007). Verleiden tot leren in het werk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Halem, N. van (2008). Actief leren voor een beroep. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Halem, N. van (2008). Actief leren voor een beroep. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Korthagen, F. (2015). Docenten leren reflecteren. Den Haag: Boom Lemma. Korthagen, F. (2015). Docenten leren reflecteren. Den Haag: Boom Lemma.
Metagegevens
Titel
Didactisch handelen
Auteurs
Nicolien van Halem
Tera Stuut
Henny Verbeek
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1212-2_5