Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2014 | Onderzoek | Uitgave 8/2014

Huisarts en wetenschap 8/2014

Diagnostiek van urineweginfecties bij mannen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 8/2014
Auteurs:
dr. Casper den Heijer, dr. Martien van Dongen, dr. Gé Donker, dr. Ellen Stobberingh
Belangrijke opmerkingen
Maastricht University Medical Centre, CAPHRI, afdeling Medische Microbiologie, Postbus 5800, 6202AZ Maastricht: dr. C.D.J. den Heijer, postdoc, basisarts. Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Epidemiologie, Maastricht: dr. M.C.J.M. van Dongen, epidemioloog. NIVEL, Utrecht: dr. G.A. Donker, huisarts-epidemioloog, projectleider CMR Peilstations; RIVM, Centrum Infectieziektenbestrijding, Bilthoven: dr. E.E. Stobberingh, medisch microbioloog • Correspondentie: casper.den.heijer@mumc.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: de onderzoekers ontvingen een financiële bijdrage van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Een deel van dit onderzoek is eerder gepubliceerd als: Den Heijer CD, Van Dongen MC, Donker GA, Stobberingh EE. Diagnostic approach to urinary tract infections in male general practice patients: a national surveillance study. Br J Gen Pract 2012;62:e780-6. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Den Heijer CDJ, Van Dongen MCJM, Donker GA, Stobberingh EE. Diagnostiek van urineweginfecties bij mannen. Huisarts Wet 2014;57(8):390-4.

Doel

De diagnostiek van urineweginfecties bij mannen leidt mogelijk tot overbehandeling in de huisartsenpraktijk. Wij formuleerden een beslisregel op basis van een dipsticktest en leeftijd (ouder dan 60 jaar), en gingen na in hoeverre die regel het beleid beïnvloedde ten opzichte van de gebruikelijke praktijk.

Methode

Surveillanceonderzoek binnen de peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn over de periode van januari 2009 tot juli 2011. Via de participerende huisartsen verzamelden wij dipstickresultaten en overige klinische informatie. Bij 103 kolonievormende eenheden per ml urine beschouwden wij de urineweginfectie (UWI) als microbiologisch bevestigd. Wij vergeleken de sensitiviteit en de specificiteit van de beslisregel met die van de gebruikelijke zorg (antibiotica bij een bevestigde urineweginfectie, geen antibiotica bij een niet-bevestigde urineweginfectie).

Resultaten

Wij beschikten over de complete gegevens van 490/603 (81%) mannen. Bij 321/490 (66%) werd een UWI bevestigd. De beslisregel adviseert een antibioticum voor te schrijven aan patiënten met een positieve nitriettest en aan patiënten ouder dan 60 jaar met een positieve leukocytenesterasetest. Bij negatieve testuitslagen was de kans op een UWI 40%, bij mannen jonger dan 60 jaar 29%.
De sensitiviteit en de specificiteit van de beslisregel weken niet significant af van die van gebruikelijke zorg: respectievelijk 75% versus 79%, en 70% versus 63% (beide p > 0,05).

Conclusie

In de praktijk verbetert de door ons opgestelde beslisregel de diagnostiek van urineweginfecties bij mannen niet. Wanneer er ondanks een negatieve dipstick toch enige verdenking op een urineweginfectie blijft bestaan, volstaat een afwachtend empirisch antibioticumbeleid aangezien de kans op een infectie relatief klein is.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2014

Huisarts en wetenschap 8/2014 Naar de uitgave