Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2013 | Beschouwing | Uitgave 9/2013

Huisarts en wetenschap 9/2013

Diagnostiek en beloop van cystitis bij gezonde niet-zwangere vrouwen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 9/2013
Auteurs:
dr. Bart Knottnerus, dr. Eric Moll van Charante, dr. Suzanne Geerlings, dr. Gerben ter Riet
Belangrijke opmerkingen
AMC UvA, afdeling Huisartsgeneeskunde, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam: dr. B.J. Knottnerus, huisarts; dr. E.P. Moll van Charante, huisarts; dr. G. ter Riet, arts-epidemioloog. Afdeling Interne geneeskunde, onderafdeling Infectieziekten: dr. S.E. Geerlings, internist-infectioloog
• Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Knottnerus BJ, Moll van Charante EP, Geerlings SE, Ter Riet G. Diagnostiek en beloop van cystitis bij gezonde, niet-zwangere vrouwen. Huisarts Wet 2013;56(9):444-7.
Terwijl men in veel wetenschappelijke onderzoeken slechts één test onderzoekt gebruiken huisartsen in de praktijk meer vragen en urineonderzoeken, die vaak overlappende informatie bevatten. Als we rekening houden met deze onderlinge afhankelijkheid, dan blijkt dat het stellen van drie vragen vaak voldoende is om een cystitis aan te tonen of uit te sluiten en dat zowel sediment- als dipslide-onderzoek weinig toevoegt aan informatie die al bekend is uit de anamnese en eventueel urinestickonderzoek. Daarnaast blijkt meer dan eenderde van de vrouwen met cystitisklachten bereid te zijn om behandeling met antibiotica uit te stellen als hun huisarts dat voorstelt. Het ter sprake brengen van uitgesteld antibioticagebruik kan dus leiden tot een beperking van het antibioticagebruik en daardoor bijdragen aan het tegengaan van bacteriële resistentieontwikkeling. Omdat de kans op pyelonefritis na een cystitis zeer klein is, is het veilig om antibiotica achterwege te laten. Bovendien is de kans op vermindering van klachten bij een uitgesteld recept even groot als bij het onmiddellijk starten van antibiotica. Hoewel de resultaten voor de onderzochte populatie overtuigend zijn, is voor het doen van hardere aanbevelingen vervolgonderzoek nodig.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 9/2013

Huisarts en wetenschap 9/2013 Naar de uitgave