Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2007 | Artikelen | Uitgave 5/2007

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2007

Diagnostiek bij verdenking op verhoogde bloedingsneiging

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 5/2007
Auteurs:
Dr. R. Y. J. Tamminga, M. Peters
Belangrijke opmerkingen
Dr. R.Y.J. Tamminga, kinderarts-hematoloog/oncoloog, Sectie kinderoncologie-hematologie, Beatrix Kinderkliniek umcg, Groningen. Mw. dr. M. Peters, kinderarts-hematoloog, afdeling Kinderhematologie, Emma Kinderziekenhuis amc, Amsterdam.
Correspondentieadres: Dr. R.Y.J. Tamminga, Sectie kinderoncologie-hematologie, Beatrix Kinderkliniek umcg, Postbus 30001, 9700 RB Groningen, tel: 050-3614213

Samenvatting

Kinderen met verhoogde bloedingsneiging presenteren zich vaak met purpura, blauwe plekken, bloedneuzen, nabloeden of diepe bloedingen o.a. in de gewrichten. Bepaling of de klachten passen bij een verhoogde bloedingsneiging of nog normaal zijn, is soms lastig. Hematomen kunnen bijvoorbeeld ook door een afwijkende motoriek of kindermishandeling worden veroorzaakt. Voor de differentiaaldiagnose is het o.a. van belang na te gaan of er sprake lijkt van een primaire of een secundaire hemostasestoornis, of de aandoening aangeboren of verkregen is en of de klachten voortkomen uit een ander (basis)lijden. Een uitgebreide anamnese moet worden afgenomen alvorens overgegaan kan worden tot het lichamelijk en screenend hemostaseonderzoek. Afhankelijk van de bevindingen kan diepgaander hemostaseonderzoek worden ingezet. Voorafgaand aan een operatie is een goede anamnese zinvoller dan routine screenend hemostaseonderzoek.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2007

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2007 Naar de uitgave