Skip to main content
main-content
Top

11-05-2017 | Diabetes | Nieuws

FIP beschrijft competenties en vaardigheden voor 4 niveaus van podotherapie als benchmark voor de diabetische voetzorg

Onderstaande artikel is aangepast op 16-05-2017 naar aanleiding van contact dat de FIP-IFP heeft opgenomen met de redactie. De communicatie tijdens de gezamenlijke presentatie van de FIP-IFP en D-Foot International tijdens het symposium van de European Wound Management Association was onvoldoende helder en dat heeft ertoe geleid dat er misverstanden zijn ontstaan, die ook in het oorspronkelijke artikel waren opgenomen. FIP-IFP en D-Foot International hebben daarom een apart persbericht opgezet, dat te lezen is aan het einde van dit artikel.

FIP-IFP en D-Foot International willen in het Engels alleen nog de term ‘podiatry’ gebruiken als het gaat om de ‘foot-scientist’ die betrokken is bij de diabetische voetzorg. Ook zijn ze bezig de competenties en vaardigheden vast te leggen voor 4 niveaus van podotherapie in de diabetische voetzorg. Dat bleek tijdens de gezamenlijke presentatie van de FIP-IFP en D-Foot International tijdens het symposium van de European Wound Management Association (EWMA) op 3, 4 en 5 mei  in Amsterdam.

De FIP-IFP en D-Foot International (voorheen International Working Group on the Diabetic Foot) slaan de handen ineen om de strijd tegen diabetische voetulcera wereldwijd aan te gaan en het belang van de podotherapeut wereldwijd onder de aandacht te brengen. Onderzoek (1) heeft al langer aangetoond dat de podotherapeut  een belangrijke rol speelt in het voorkomen en behandelen van de diabetische voetulcera en het terugbrengen van het aantal amputaties. Wereldwijd zijn er echter grote verschillen in de bevoegdheden, competenties en erkenning van podotherapeuten.  Alleen al in Europa zijn er 23 verschillende curricula en verschilt de regelgeving per land. “Twintig jaar geleden zette de IWGDF de diabetische voet op de agenda. Er zijn richtlijnen ontworpen en tal van documenten gepubliceerd. Nu is het tijd dat er in elk land een podotherapieprogramma wordt geïmplementeerd”, zei Kristien Van Acker, voorzitter van de D-Foot International. Voor die implementatie hebben beide organisaties een aantal voorwaarden opgesteld.

Eenduidige definitie podotherapie

Om wereldwijd voor meer eenduidigheid te zorgen is tijdens het symposium ook een internationale omschrijving van podotherapie gelanceerd die tegemoet komt aan de verschillende niveaus van podotherapie. Deze definitie luidt als volgt: “A podiatrist is a health care professional which provide one or more of the following services: preventive, diagnostic, medical, orthopaedic, surgical and rehabilitative care for diseases affecting the lower extremity within the scope of the education, training, experience and legal authorithy of a country”.  

In het Engels uitsluitend term ‘podiatry’ gebruiken

Aangezien de FIP-IFP en D-Foot International de podotherapeut als poortwachter zien voor de diabetische voetzorg, zullen in het Engels niet langer de termen ‘chiropody’ of  ‘podology’ worden gebruikt, als het gaat om de ‘foot scientist’ maar uitsluitend nog de term ‘podiatry’. Deze term zal gebaseerd zijn op de opleiding, vaardigheden en praktijk zoals georganiseerd en toegestaan binnen het juridisch kader dat in een land geldt.

Vaardigheden en competenties voor 4 niveaus van podotherapie

Gezien de grote internationale verschillen in de bevoegdheden en erkenning van podotherapeuten zijn beide organisaties bezig om de vaardigheden en competenties op 4 verschillende niveaus van podotherapie te beschrijven. Deze 4 niveaus dienen als benchmark om de introductie of verdere ontwikkeling van de diabetische voetzorg door podotherapeuten te vergemakkelijken.  

Beide organisaties zijn voor het eerst in maart 2017 bij elkaar gekomen om het een en ander uit te werken. Nog voor deze zomer willen ze op papier alles afronden.

 Lees hier het persbericht van FIP

1)  ·         Sloan, F.A., Feinglos, M.N. and Grossman, D.s. “Receipt of Care and Reduction of Lower Extremity  Amputations in a Nationally Representative Sample of U.S. Elderly”Health Service Research, 2010 Dec.: 45(6 Pt 1) 1740-1762 doi 10.1111/j.1475-6773.2010.01157.x

·         Ginger, Carls et al. “The Economic Value of Specialized Lower-Extremity Medical Care by Podiatric Physicians in the Treatment of Diabetic Foot Ulcers,”Journal of the America Podiatric Medical Association 101 (2011):93-115
 


Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Gerelateerde thema‘s

Lees verder

Beeldrechten