Skip to main content
main-content
Top

13-04-2021 | Diabetes | Nieuws

Ontwikkelingen die de diabeteszorg veranderen

In Podosophia nr. 2 wordt een interview gepubliceerd met Corrine Brinkman, coördinator ontwikkeling en implementatie bij de Nederlandse Diabetes Federatie. Podosophia sprak haar onder meer over de diabetes voetzorg, maar ook over belangrijke ontwikkelingen in die zorg.  Die blijken onder meer te liggen bij de persoonsgerichte benadering, technische innovaties, en hybride zorg.

Persoonsgerichte zorg en preventie

Vanuit de zorg-brede beweging naar persoonsgerichte zorg en preventie wordt gezamenlijke besluitvorming, zelfmanagement en het functioneren van mensen met diabetes steeds belangrijker. Corrine Brinkman: “Het zal niet meer gaan over de mens met diabetes in de spreekkamer, maar over iemand die diabetes heeft en daarnaast ook andere gezondheidsgerelateerde en persoonsgebonden factoren heeft, waaronder een eigen achtergrond, eigen voorkeuren en behoeften." Hiermee wordt dus de ‘one size fits all’ benadering verlaten. "Dat vraagt om een consultvoering die meer gericht is op gezamenlijke besluitvorming, met consequente aandacht voor de complexe context van iemands leven met diabetes. Voor zorgprofessionals is dat nog heel erg zoeken hoe je dat doet.” De NDF heeft daarvoor een speciaal gespreksmodel ontwikkeld en beschikbaar gesteld.  “De diabeteszorg zal steeds meer georganiseerd worden rondom het persoonsgerichte gesprek,” aldus Corinne Brinkman.” De NDF heeft dit gespreksmodel ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Patiëntprofielen

“Daarnaast kunnen patiëntprofielen de zorgverlener helpen zorg en ondersteuning op maat aan te bieden. De ene type patiënt is bijvoorbeeld al geholpen als hij na 1 keer educatie gestimuleerd is om de zelfzorg op zich te nemen. Maar er zijn andere patiënten die zulke beperkte gezondheidsvaardigheden hebben dat je ze voortdurend aan de hand moet blijven nemen. In het veld zijn veel partijen bezig deze profielen te ontwikkelen.”

Technische innovaties

Een andere verandering zal tot stand komen door de vele technische innovaties op het gebied van  hulpmiddelen die geïntroduceerd worden. Voor mensen met diabetes type 1 komen er steeds geavanceerdere insulinepompen op de markt, die de eigen insulineafgifte veel beter benaderen dan het 1, 2 tot 4 keer per dag spuiten. En in combinatie met die pompen zie je ook steeds vaker sensoren gebruikt worden, zoals de freestyle libre die je op je arm bevestigt. Met je smartphone kun je langs de sensor gaan en dan krijg je realtime informatie over je bloedglucose. Er zijn ook sensoren die je op continue basis informeren over bloedglucose en die door een koppeling met de pomp deze kunnen uitzetten op het moment dat de bloedglucose te laag is. Corrine Brinkman: “Dit soort innovaties betekent veel voor de zelfregie van de patiënt en ook weer voor de rol van de professional. Het wordt ‘gemakkelijker’ de bloedglucosewaarden te reguleren en we hopen dan ook dat de introductie van dit soort methodes op den duur het optreden van complicaties behoorlijk zal terugdringen, ook voor het optreden van de diabetische voetulcera. Maar dat hoeft niet per se, want we weten ook dat een goede regulatie niet altijd een premisse is voor het voorkomen van complicaties.”

Hybride zorg

Onder invloed van de coronapandemie heeft de digitale zorg een vlucht genomen. Ook dit leidt tot veranderingen in de diabeteszorg. "Het is alleen de vraag hoe we straks de hybride zorg, de combinatie van digitale zorg en fysieke consulten, gaan vormgeven op een manier die past in de dagelijkse wereld van de patiënt. Voorkomen moet worden dat je dingen over het hoofd gaat zien, doordat je elkaar te weinig ziet. Tegelijkertijd is het zaak om de regie wel bij de patiënt te laten en je expertrol als zorgverlener kunt pakken.”

Het interview in Podosophia nr. 2 over de diabetesvoetzorg verschijnt 11 juni.
Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten