Skip to main content
Top

27-02-2018 | Diabetes | Nieuws

Meta-analyse: Roken vergroot risico op voetamputaties bij diabetespatiënten

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Roken vergroot echt het risico op voetamputaties bij diabetespatiënten. Dat blijkt uit een meta-analyse die afgelopen maand is gepubliceerd. Bestaande onderzoeken waren volgens de onderzoekers vaak inconsistent en controversieel. Dat was de reden voor het uitvoeren van een meta-analyse. 


Onderzoek uit het verleden suggereert dat roken leidt tot een hoger risico op amputaties bij mensen met diabetes mellitus. Volgens de onderzoekers van een onlangs gepubliceerd onderzoek zijn de reeds gepubliceerde studies vaak inconsistent en controversieel, waardoor er geen eenduidig bewijs is van het effect van roken op voetamputaties bij mensen met diabetes mellitus. Dat was de aanleiding voor het uitvoeren van een literatuuronderzoek met meta-analyse naar de relatie tussen voetamputaties en roken bij mensen met diabetes mellitus.

Onderzoek

In databases Pubmed en Embase werd gezocht naar relevante artikelen. De search leverde 253 potentieel relevante artikelen op. Na screening op vooropgezette criteria bleven er uiteindelijk acht relevante studies over, waarvan vijf cohort studies en drie case-control studies. Data extractie en kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde artikelen werd door twee onafhankelijke beoordelaars uitgevoerd. De meta-analyse omvatte random en fixed effect modellen en een sensitiviteitsanalyse.

Resultaat

De meta-analyse laat zien dat roken de kans op een voetamputatie significant vergroot (OR=1.65; 95%-betrouwbaarheidsinterval 1.09–2.50; P<0.0001) in vergelijking met niet-roken. Er werd ook onderzocht of er een verschil is voor het effect van roken op amputaties tussen grote en kleine amputaties. Onder kleine amputaties werden amputaties distaal van het tarsometatarsaal gewricht gerekend. Grote amputaties waren amputaties proximaal van het tarsometatarsaal gewricht. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen (OR=0.79; 95%-betrouwbaarheidsinterval 0.24-2.58), waar aan afgeleid kan worden dat roken geen effect heeft op de grootte van de amputaties. Een verklaring voor de relatie tussen roken een groter risico op amputaties komt uit eerder onderzoek. Dit laat zien dat zware rokers een groter risico hebben op het ontwikkelen van perifere vasculaire aandoeningen met amputaties tot gevolg. De resultaten van deze meta-analyse suggereren dat stoppen met roken de kans op voetamputaties bij mensen met diabetes mellitus verkleint.

Wilt u het besproken artikel nalezen: https://doi.org/10.3892/etm.2017.5538
M Liu, W Zhang, Z Yan and X Yan. Exp Ther Med. 15(2): 1680-1685, 2018

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.