Skip to main content
main-content
Top

13-04-2021 | Diabetes | Nieuws

Mannen lopen iets meer kans op amputatie als gevolg van diabetes dan vrouwen

Er is al veel onderzoek verricht naar de mogelijke risicofactoren voor amputatie bij diabetespatiënten met voetulcera. Op basis van een recente systematische review en meta-analyse is nu ook sekseverschil beoordeeld als mogelijke risicofactor. Mannen met diabetes worden geassocieerd met een groter risico op amputatie dan vrouwen met diabetes, waarbij de voorspellende waarde mild is.

Eerdere studies naar potentiële risicofactoren bij diabetespatiënten met voetulcera hebben de volgende risicofactoren aan het licht gebracht: hypertensie, ischemische hartklachten, cerebrovasculair lijden, osteomyelitis, gangreen, de positie van de achtervoet, verhoogde enkel -arm index, infectie en perifeer arterieel vaatlijden, de HBA1c level, verschillen in mannelijk en vrouwelijk gedrag, de hoogte van oestrogeengehalte, leeftijd, type diabetes. etc.

Systematische review

Over sekseverschil als mogelijke risicofactor bestaat onduidelijkheid. Vandaar dat Chinese onderzoekers hier nu een systematisch review en meta-analyse op hebben uitgevoerd.

Voor het onderzoek werden de elektronische zoekopdrachten uitgevoerd in de databases van PubMed, EmBase en de Cochrane-bibliotheek in november 2020. Nadat de in aanvang 7687 gevonden onderzoeken sterk gefilterd werden tot op het niveau van de precieze onderzoeksvraag, bleven uiteindelijk 22 studies over. Van deze 22 studies waren 8 studies ontworpen als een prospectieve cohort en 14 als een retrospectieve ontwerp. Het aantal voorkomende amputaties in deze 22 studies liep uiteen van 10 tot 14.627. Drie studies werden uitgevoerd in Oost-Azië, 9 studies in Centraal Azië, vier in Amerika, vier in Europa en Australië en twee in Afrika.

Mild verschil

Uitkomst van de systematische review en meta-analyse is dat de voorspellende waarde van mannen bij daaropvolgende amputatie bij diabetespatiënten mild is. Gestratificeerde analyses gaven aan dat een hoge voorspellende waarde werd waargenomen in onderzoeken die waren ontworpen als retrospectief cohort, waarin geen onderscheid werd aangebracht naar leeftijd van de patiënten of het diabetestype, en het niveau van HbA1c niet was gemeld. Dat zijn eventuele redenen voor mogelijke bias in de onderzoeksresultaten. 

Wilt u dit artikel nalezen?

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243797

Fan L, Wu X-J (2021) Sex difference for the risk of amputation in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 16(3): e0243797


Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten