Skip to main content
main-content
Top

07-02-2014 | Nieuws

1,4 miljoen diabetici in 2025

Op basis van analyses van de Diabetes Rekenkamer wordt geschat dat het aantal mensen met gediagnosticeerde diabetes zal stijgen tot ruim 1,4 miljoen in 2025. Dat wil zeggen 8,4 procent van de geprognotiseerde bevolking van 17,5 miljoen mensen.

Op basis van analyses van de Diabetes Rekenkamer wordt geschat dat het aantal mensen met gediagnosticeerde diabetes zal stijgen tot ruim 1,4 miljoen in 2025. Dat wil zeggen 8,4 procent van de geprognotiseerde bevolking van 17,5 miljoen mensen.

De belangrijkste oorzaken voor het stijgend aantal mensen met diabetes is terug te vinden in het toenemende overgewicht en andere risicofactoren voor diabetes. Het deel van de stijging dat hieraan te wijten is, bedraagt maximaal 55 procent. Dit is het deel dat door verbetering van leefstijl te beïnvloeden is. Daarnaast wordt 25 procent veroorzaakt door vergrijzing en 20 procent door verbeterde opsporing.

Diabetes en etniciteit

In 2025 telt de Nederlandse bevolking naar verwachting 4,0 miljoen mensen van allochtone afkomst, een procentuele toename van 20,3 naar 23,3 procent. In 2025 zal het aantal allochtone ouderen meer dan drie keer zo groot zijn als nu. Uit diverse Nederlandse studies blijkt dat de prevalentie van diabetes onder bepaalde etnische groepen hoger is dan het Nederlands gemiddelde.

De prevalentie is het hoogst onder personen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst, vooral in de hogere leeftijdsgroep (37 procent bij personen ouder dan 60 jaar);

De prevalentie van diabetes bij personen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst is ongeveer gelijk en ligt rond de drie tot zes keer hoger dan onder de autochtone bevolking;

Allochtone vrouwen hebben vaker diabetes dan allochtone mannen;

Bij Surinamers is diabetes vaker doodsoorzaak dan bij andere bevolkingsgroepen;

En kinderen met Marokkaanse genen hebben een hoger risico op het krijgen van DM1.

Bron: Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)

Auteur(s): Adri van Beelen

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.