Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2011 | Beschouwing | Uitgave 3/2011

Huisarts en wetenschap 3/2011

Determinanten van functionele beperkingen bij ouderen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 3/2011
Auteur:
Ümit Taş

Samenvatting

Taş Ü. Determinanten van functionele beperkingen bij ouderen. Huisarts Wet 2011;54(3):160-3.
Veel ouderen hebben last van functionele beperkingen, die vaak chronisch zijn en een beroep op professionele hulp noodzakelijk maken. Omdat naar verwachting het aantal ouderen met functionele beperkingen de komende jaren sterk zal toenemen, is het zinvol te onderzoeken welke factoren aan die beperkingen bijdragen en hoe die factoren eventueel te beïnvloeden zijn.
Naar deze determinanten is gezocht in de gegevens van de metingen van 1990 en 1996 van het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO) en in internationale onderzoeksliteratuur. Een aantal determinanten blijkt het ontstaan van functionele beperkingen bij ouderen enigszins te kunnen voorspellen: leeftijd, vrouwelijk geslacht en reeds aanwezige functiebeperkingen zijn de beste voorspellers, maar ook cognitieve functies, ervaren gezondheid, doorgemaakte depressieve episode, overgewicht, artrose en gewrichtsklachten hebben invloed. Het verdere beloop van een eenmaal aanwezige beperking is nauwelijks meer te beïnvloeden. Dat maakt nut en noodzaak van preventief beleid extra duidelijk. De huisarts, die bijna dagelijks met deze patiënten in aanraking komt, kan daarbij een grote rol spelen.
Erasmus MC, afdeling Huisartsgeneeskunde, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam: dr. Ü. Taş, huisarts.
Correspondentie: u.tas@erasmusmc.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Beschouwing op basis van proefschrift. Taş Ü. Determinants of disability in the eldery. Rotterdam: Erasmus MC, 2010.
Abstract
Taş Ü. Determinants of functional limitations in the elderly. Huisarts Wet 2011;54(3):160-3.
Many elderly individuals experience functional limitations that are often chronic in nature and require professional help. Because it is expected that the number of elderly individuals with functional limitations will increase sharply in the future, it would be useful to identify determinants of functional limitations and how these factors can be modified.
A number of predictors of functional limitations in elderly individuals were identified by reviewing data from the Rotterdam Study (1990-1996) and the international literature. Age, female sex, and existing functional limitations were the best predictors, but cognitive function, perceived health, previous depressive episode, overweight, osteoarthritis, and joint symptoms were also determinants of functional limitations. The difficulty in modulating the course of existing functional limitations emphasizes the relevance and importance of preventive strategies. General practitioners, who are in daily contact with such patients, will have a major role in these strategies.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2011

Huisarts en wetenschap 3/2011 Naar de uitgave

Journaal

FTO loont