Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

In deze monografie wordt ingegaan op het werkingsmechanisme, de wetenschappelijke onderbouwing en het juiste gebruik van het gebruik van ultrasone apparatuur. De lezer treft een samenvatting van de literatuur die handinstrumenten heeft vergeleken met ultrasone scalers. De klinische resultaten worden bekeken en de mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties worden besproken. Als ultrasone scalers zorgvuldig worden gebruikt, kunnen ze functioneren als een goed alternatief voor handinstrumenten. In furcatie-gebieden is het instrument zelfs de eerste keus. De inhoud van deze monografie reikt de lezer een sleutel aan tot het succesvol werken met ultrasoon instrumentarium.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Hoofdstuk 1. Mechanische Scalers

Samenvatting
Het gebit heeft een aantal belangrijke functies zoals afbijten en kauwen van voedsel. Maar denk ook aan duidelijk spreken en bijvoorbeeld het bespelen van een blaas-instrument. Verder bepaalt het gebit een deel van het uiterlijk en de esthetiek. Bij een mooi gebit hoort gezond tandvlees!
Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet, Luc van der Sluis

Hoofdstuk 2. Het effect van professionele gebitsreiniging

Samenvatting
De effectiviteit van professionele gebitsreiniging wordt in veel onderzoeken gerelateerd aan het vermogen om plaque, tandsteen en endotoxinen (bacteriële producten) te verwijderen en aan de mate van gladheid van behandelde tandoppervlakken. Bij de beoordeling van de verschillende onderzoeken dient er rekening gehouden te worden met het feit dat iedere analysemethode zijn beperkingen heeft.
Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet, Luc van der Sluis

Hoofdstuk 3. Effecten van mechanische scalers op de tand en omringende weefsels

Samenvatting
Met behulp van lichtmicroscopie, profilometrie en scanningelektronenmicroscopie is aangetoond dat ultrasone scalers de potentie hebben het glazuur- en worteloppervlak licht te beschadigen. De schadelijke werking is meestal beperkt en afhankelijk van factoren zoals de druk van de tip, de behandeltijd, de vorm van de tip (scherpte, lengte en dikte) en de powersetting van de apparatuur.
Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet, Luc van der Sluis

Hoofdstuk 4. Juiste toepassing van ultrasone apparatuur

Samenvatting
Terwijl bij handinstrumentarium naast de juiste inzetrichting met name de kracht die tijdens de actieve haal wordt gemaakt van belang is, spelen bij het juiste gebruik van de mechanische scalers andere factoren een belangrijke rol. Een efficiënt gebruik van laatstgenoemde instrumenten wordt pas bereikt als de behandelaar kennis heeft van de werking, het op de juiste manier toepast en een consequente behandelsystematiek heeft. Een effectieve instrumentatie hangt nauw samen met een goede techniek en besef van ongewenste effecten. Ook hier geldt, net als bij elk nieuw instrument, oefening baart kunst.
Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet, Luc van der Sluis

Hoofdstuk 5. Ergonomie en behandelsystematiek met mechanische scalers

Samenvatting
De ergonomie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de vraag hoe mensen hun werkzaamheden het best kunnen uitvoeren, daarbij rekening houdend met een zo laag mogelijke lichamelijke en psychische belasting.
Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet, Luc van der Sluis

Hoofdstuk 6. Indicatiegebieden buiten de parodontologie

Samenvatting
Glasionomeren hechten goed aan de tandstructuur, maar zijn in het vroege stadium van uitharding zwak en gevoelig voor slijtage. De volle sterkte wordt bij deze materialen pas na enige weken bereikt. Lichtuithardende glasionomeren en compomeren lossen een klein deel van deze problemen op, maar introduceren ook weer nieuwe problemen zoals een lagere slijtageweerstand. De nieuwste glasionomeren met een hoge vulgraad hebben een verbeterde druk en buigsterkte en een verhoogde slijtageweerstand. De slijtageweerstand van een volledig uitgehard glasionomeer is minstens zo goed als die van composiet. Met behulp van ultrasone apparatuur is het mogelijk om de uithardingstijd met 90% te verkorten en een aantal materiaaleigenschappen te verbeteren, waardoor het indicatiegebied van conventionele glasionomeren verder uitgebreid kan worden naar (pre)molaar gebied.
Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet, Luc van der Sluis

Hoofdstuk 7. Endodontie

Samenvatting
Ultrageluid werd hoofdzakelijk in de Parodontologie gebruikt, totdat Richman in 1957 ultrageluid in de Endodontologie introduceerde als een methode om het wortelkanaal te instrumenteren/prepareren met behulp van ultrasoon oscillerende vijlen. Het duurde echter tot 1976 voordat Martin een commercieel systeem introduceerde waarbij de irrigatie en instrumentatie van het wortelkanaal, met behulp van diamant gecoate instrumenten werd geïntegreerd. Hij noemde deze techniek ‘Endosonics’. Sinds de introductie is deze techniek verder geëvolueerd. Tijdens de ultrasone instrumentatie van het wortelkanaal kan men echter de vijl niet voldoende sturen waardoor de wand niet glad afgewerkt kan worden. Er kan zelfs beschadiging in het apicale deel van het wortelkanaal optreden. Omdat er binnen de endodontologie veel belang werd gehecht aan een conische preparatievorm (irrigeren en vullen) en relatief gladde kanaalwanden is het ultrasoon instrumenteren in onbruik geraakt. De introductie van de roterende nikkel titanium vijlsystemen om het wortelkanaal te prepareren hebben door hun succes het ultrasoon prepareren nog verder op de achtergrond gezet. Daarentegen is gebleken dat ultrasone irrigatie een zeer effectieve methode is om wortelkanalen te irrigeren.
Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet, Luc van der Sluis

Nawerk

Meer informatie