Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Denkbeeld

Denkbeeld 2/2019

Uitgave 2/2019

Inhoudsopgave ( 14 Artikelen )

01-04-2019 | Redactioneel | Uitgave 2/2019

Je laten commanderen

Hugo van Waarde

01-04-2019 | Kleinbeeld | Uitgave 2/2019

Kleinbeeld

Debby Gerritsen

01-04-2019 | Artikel | Uitgave 2/2019

Je bent nooit te oud om te leren

Colleges voor mensen met beginnende dementie
Dieuwke de Boer

01-04-2019 | Artikel | Uitgave 2/2019

Helpen bij proactieve zorgplanning

Een nieuwe tool voor eerstelijnszorgverleners
Myrna Pelgrum-Keurhorst, Leontine Groen-van de Ven, Madeleen Uitdehaag, Carolien Smits, Héline van Vuuren

01-04-2019 | Het Dilemma | Uitgave 2/2019

Mag je iemand misleiden voor zijn bestwil?

Frans Hoogeveen, Hugo van Waarde

01-04-2019 | Artikel | Uitgave 2/2019

Verbinding creëren tussen familie en team

Een andere aanpak van familieavonden
Ronald Geelen, Elise Harrewijn

01-04-2019 | In Gesprek | Uitgave 2/2019

Hart voor kwetsbaarheid

Psycholoog John Ekkerink over zijn werk in de dementiezorg
Debby Gerritsen

01-04-2019 | Onder de Loep | Uitgave 2/2019

Een mooie erfenis

Wat oud geworden ouders aan hun kinderen doorgeven
Han Diesfeldt

01-04-2019 | Artikel | Uitgave 2/2019

Begeleiding van onbegrepen gedrag bij dementie thuis

Een methodiek voor casemanagers
Marleen Prins, Iris van Asch, Bernadette Willemse, Anne Margriet Pot

01-04-2019 | In de Etalage | Uitgave 2/2019

Spelenderwijs iets leren over dementie

Theo Royers

01-04-2019 | Artikel | Uitgave 2/2019

De huisarts luidt de noodklok

Ongerustheid over kwaliteit medische zorg in kleinschalige woonvoorzieningen
Peter Bakens

01-04-2019 | Column | Uitgave 2/2019

Verval

Job van Amerongen

01-04-2019 | Artikel | Uitgave 2/2019

Cultuursensitief werken in de praktijk

In dialoog met migrantenouderen
Cor Hoffer

01-04-2019 | Colofon | Uitgave 2/2019

Geen nummer

Suus Joosten

Recente publicaties