Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Denkbeeld

Denkbeeld 1/2011

Uitgave 1/2011

Inhoudsopgave ( 14 Artikelen )

01-02-2011 | Redactioneel | Uitgave 1/2011

Kwaliteit van leven

Frans Hoogeveen

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

De ontmoetingscentra – ‘Delftse variant’

‘Zolang als ú het volhoudt!’
Margot van Acker, Marijke van der Hoeven

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

Werken met een individueel muziekadvies

De mogelijkheDen van muziek in De psychogeriatrie
Monique de Langen

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

INZICHT

Rubriek over psychogeriatrie en wetenschap
Bohn Stafleu van Loghum

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

Het leven laten zien

De ‘uitvinDing’ van het levensboek
Loes den Hollander

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

Het verhaal van Lonneke

Down en Dementie (1)
Britt Fontaine

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

Een beeld zegt meer dan honderd woorden

VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING BIJ OUDEREN MET EEN PSYCHIATRISCH VERLEDEN
Andrea de Groot

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

In de etalage

Veelbelovende initiatieven in de zorg
Maaike Appels

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

Contrapunt

Dank u
Renée Braams

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

op zoek naar zin

EEN GROEPSCURSUS VOOR BEWONERS VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN
Iris van Asch, Jacomine de Lange, Martin Smalbrugge, Anne Margriet Pot

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

gedragsproblestapsgewijs onbegrepen geDrag en pijn bij Dementie De baas

Marjoleine Pieper, Wilco Achterberg

01-02-2011 | Nieuws | Uitgave 1/2011

Sneeuw, een uitnodiging

Zelf verantwoordelijkheid nemen in de zorg
Paul Geelen

01-02-2011 | Onder de loep | Uitgave 1/2011

Feit of fictie?

Met de spelcomputer geheugenverlies de baas …
Han Diesfeldt

01-02-2011 | Uitgave 1/2011

dOOrdenker

Zuster Indispensabilia
Carolien Smits

Recente publicaties