Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dementie is een dagelijkse, vaak bittere realiteit voor de ruim tweehonderdduizend Nederlanders die eraan lijden. En vooral ook voor hun naasten. Dementie is een volksziekte, die met name hoogbejaarden treft: één op de drie 85+'ers lijdt aan dementie. Hoe ga je om met deze ziekte? Hoe ga je om met dementerenden? Hoe krijg je enigszins grip op het ongrijpbare?Op deze - en andere - vragen geeft dit boek een antwoord. De kracht van dit boek is dat het algemene kennis (die een beter zicht op dementie geeft) koppelt aan praktische tips. In ieder hoofdstuk komt een persoonlijk verhaal van Jan Mus met dementie naar voren; verhalen die iedereen zal herkennen. Hierna volgt een uiteenzetting over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk én tips. Bijvoorbeeld over aan- en uitkleden, het wassen en het bieden van troost.De auteur werkt als psycholoog in Zorgcentrum Oranjehaeve te Breda. Voor dit boek baseerde hij zich op zijn eigen werkervaring en die van zijn collega's. Maar hij kon ook putten uit zijn persoonlijke ervaringen met zijn groot- en schoonmoeder.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Een goed begin …

Abstract
De partner of familie van de persoon met dementie zit vol vragen: Wat is dementie eigenlijk, en hoe krijg je het? Is dementie hetzelfde als de ziekte van Alzheimer? Hoe ga je om met iemand die dementie heeft? Waar kan ik terecht voor informatie en ondersteuning?
Ronald Geelen

2. Wat niet weet, wat niet deert?

Abstract
Thuis heeft zich al veel afgespeeld voordat je beroepsmatig in contact komt met de persoon met dementie en zijn verwanten. Het is niet verwonderlijk dat familieleden bij het begin van dagbehandeling en zeker na een verpleeghuisopname nog lang doodop en gedeprimeerd zijn. In het verhaal hieronder ben je getuige van een gênant incident, als buren op bezoek komen bij Jan Mus en zijn vrouw thuis. Ook kennissen en vrienden kunnen onbedoeld belastend en kwetsend overkomen. Welke tips kun je hen geven?
Ronald Geelen

3. Eerlijk duurt het langst?

Abstract
De meeste verpleeghuizen hebben een dagbehandeling, een voorziening waar de persoon met dementie voor één of meer dagen per week kan zijn. Hier is gelegenheid voor contact met andere ouderen en personeel, afl eiding, activiteit en waar gewenst behandeling. Voor degene met dementie is de stap naar dagbehandeling meestal niet makkelijk, evenmin als voor zijn verwanten. Welke moeite, twijfels en bezwaren kunnen bij de familie opkomen bij een noodzakelijke start van dagbehandeling? In dit hoofdstuk worden Marja’s worstelingen beschreven en helpende adviezen gegeven. Ook wordt bekeken hoe Marja ermee omgaat als Jan met pijnlijke vragen komt. Zoals of zijn ouders nog leven, en of ze hem nooit zal ‘wegdoen’ naar een instelling.
Ronald Geelen

4. Oude bomen moet je niet verplanten?

Abstract
Soms worden oudere bezoekers in het verpleeghuis onterecht aangezien voor bewoner, en bij hun vertrek tegengehouden. Hoe kunnen ze zich dan opstellen? Antwoorden volgen via een – zacht uitgedrukt – onbehaaglijke ervaring van psycholoog Schragen. Een meer voorkomend knelpunt bestaat uit schuldgevoelens na opname van familieleden. In dit hoofdstuk maak je hiermee kennis via ervaringen van echtgenote Marja, haar man is opgenomen. Waarom voelen mensen zich eigenlijk overmatig of zelfs onterecht schuldig tegenover de persoon met dementie? En wat kun je ermee?
Ronald Geelen

5. Niks moet, niksen mag

Abstract
Voor de verzorgende vliegt de werkdag voorbij, ze komt tijd tekort. Dat ligt anders voor de persoon die op bezoek komt. Die probeert juist de vaak traag lopende tijd te doden. Wat kom je dan tegen en welke weg kun je hierin vinden? Je krijgt hiervan een indruk via dochter Mien, die leert hoe invulling te geven aan het bezoek aan haar vader.
Ronald Geelen

6. Onbekend maakt onbemind

Abstract
Ben je wel eens verliefd geweest? Vast wel. En is een bewoner wel eens verliefd op jou geweest? Misschien niet, maar wat niet is kan nog komen. Wellicht ten overvloede: ook als de gevoelens wederzijds zijn, is het wettelijk verboden om een relatie aan te gaan met een cliënt.
Ronald Geelen

7. Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Abstract
Wat gaat er in hem om? Waaraan denkt hij? Beseft hij hoe hij er nu naast zit? Dat zijn nog maar enkele van de vragen die bij je opkomen als zorgverlener of familielid van de bewoner met dementie. Antwoorden zijn moeilijk te geven, ook omdat de leefwereld van iemand met dementie zo anders is dan de onze. Tegen beter weten in doen we in dit hoofdstuk een poging inzicht te krijgen in de beleving van de persoon met dementie.
Ronald Geelen

8. Het paard (niet) achter de wagen spannen

Abstract
Iemand met achterdocht stoot degene die nabij komt vaak af – terwijl hij dat contact feitelijk hard nodig heeft. Hoe ga je daarmee om? Twee verhalen geven een indruk: de ene van psycholoog Schragen en het andere vanuit echtgenote Marja Mus.
Ronald Geelen

9. Niet van je geloof vallen?

Abstract
Dementie raakt je in de diepste kern, persoonlijkheid of met andere woorden: het eigen ‘ik.’ Dit roept allerlei vragen op. Wat gebeurt bijvoorbeeld met gelovigen bij dementie: vallen ze van hun geloof of biedt dit hen juist steun? Vergeten ze weliswaar hier en daar een ritueel, maar blijft de kern van hun levensovertuiging intact? Of wist de dementie ook deze menselijke kwaliteit zonder mededogen uit?
Ronald Geelen

10. Wie zwijgt, stemt (niet altijd) toe

Abstract
‘Je krijgt er zoveel voor terug’ is een soms gehoorde opmerking van verzorgsters over hun werk. En inderdaad: ze krijgen een dankjewel, een glimlach, koesteren het besef zo nu en dan het verschil te maken voor de oudere of zijn familie. Voor een, zacht gezegd, bescheiden loon. Er zijn werkers die met meer materie ontevredener zijn: beurs-speculanten, colporteurs, oplichters, en bureaucraten van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Ronald Geelen

11. Wie goed doet, goed ontmoet?

Abstract
Heb je alles gegeven wat je in je had, de nodige klappen geïncasseerd, krijg je ook nog op je kop voor een misser van een collega. Dit is de dagelijkse praktijk voor teamleden op afdelingen in zorginstellingen, waar altijd veel tegelijk gebeurt en met minder handen meer verwachtingen ingelost moeten worden.
Ronald Geelen

12. Uit het oog, uit het hart?

Abstract
In de zorg word je geconfronteerd met uiteenlopend menselijk leed, tot het overlijden van mensen toe. Het verhaal hieronder over het overlijden van Jan Mus is één uitwerking hiervan. Hoe wordt de situatie aan zijn vrouw en dochter uitgelegd, hoe verlopen de contacten tussen personeel en familie aan het sterfbed? Hoe gaat een sterfproces eigenlijk in zijn werk?
Ronald Geelen

Nawerk

Meer informatie