Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. Dementie

Auteurs : Prof. dr. R. M. Dröes, Dr. T. J. E. M. Bakker

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft de kenmerken, prevalentie en verschillende typen van dementie, de onderliggende processen in de hersenen en factoren die het functioneren van mensen met dementie beïnvloeden, zoals het vermogen om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden, het ziektebesef, de persoonlijkheid en materiële en sociale omstandigheden. In de behandeling bij dementie worden medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies onderscheiden. De niet-medicamenteuze interventies zijn eerste keus en behoren dus altijd als eerste ingezet te worden. Dit betreft op de persoon afgestemde algemene zorg, aanpassing van de omgeving (person-environment fit), persoonsgerichte belevingsgerichte omgangsstrategieën, persoonsgerichte psychosociale en psychotherapeutische behandelmethoden. Ten slotte wordt ingegaan op het belang van de ondersteuning van het zelfmanagement van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Casemanagers spelen hierbij een belangrijke rol. Om zelfmanagement te bevorderen, kan onder meer gebruik worden gemaakt van function-focused care en van ondersteunende technologie.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom.
go back to reference Bakker, T. J. E. M. (2010). Integrative reactivation and rehabilitation to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Bakker, T. J. E. M. (2010). Integrative reactivation and rehabilitation to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
go back to reference Bleijenberg, N., Ten Dam, H., Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., De Wit, N., et al. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen: U-Care. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bleijenberg, N., Ten Dam, H., Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., De Wit, N., et al. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen: U-Care. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Bossers, W. J. R. (2014). Physical exercise and dementia. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Bossers, W. J. R. (2014). Physical exercise and dementia. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Braczynsky, A. K., Schulz, J. B., & Bach, J. P. (2017). Vaccination strategies in tauopathies and synucleinopathies. Journal of Neurochemistry, 143(5), 467–488.CrossRef Braczynsky, A. K., Schulz, J. B., & Bach, J. P. (2017). Vaccination strategies in tauopathies and synucleinopathies. Journal of Neurochemistry, 143(5), 467–488.CrossRef
go back to reference Bruel-Jungerman, E., Rampon, C., & Laroche, S. (2007). Adult hippocampal neurogenesis, synaptic plasticity and memory. Facts and hypotheses. Reviews in the Neurosciences, 18(2), 93–114. Bruel-Jungerman, E., Rampon, C., & Laroche, S. (2007). Adult hippocampal neurogenesis, synaptic plasticity and memory. Facts and hypotheses. Reviews in the Neurosciences, 18(2), 93–114.
go back to reference Clare, L. (2002). We’ll fight it as long as we can. Coping with the onset of Alzheimer’s disease. Aging & Mental Health, 6(2), 139–148.CrossRef Clare, L. (2002). We’ll fight it as long as we can. Coping with the onset of Alzheimer’s disease. Aging & Mental Health, 6(2), 139–148.CrossRef
go back to reference Covinsky, K. E., Palmer, R. M., Fortinsky, R. H., Counsell, S. R., Stewart, A. L., Kresevic, D., et al. (2003). Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses. Increased vulnerability with age. Journal of the American Geriatrics Society, 51(4), 451–458.CrossRef Covinsky, K. E., Palmer, R. M., Fortinsky, R. H., Counsell, S. R., Stewart, A. L., Kresevic, D., et al. (2003). Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses. Increased vulnerability with age. Journal of the American Geriatrics Society, 51(4), 451–458.CrossRef
go back to reference De Boer, M. E., Dröes, R. M., Jonker, C., Eefsting, J. A., & Hertogh, C. M. P. M. (2012). Thoughts on the future. The perspectives of people with early-stage Alzheimer’s disease and the implications for advance care planning. AJOB Primary Research, 3(1), 14–22. De Boer, M. E., Dröes, R. M., Jonker, C., Eefsting, J. A., & Hertogh, C. M. P. M. (2012). Thoughts on the future. The perspectives of people with early-stage Alzheimer’s disease and the implications for advance care planning. AJOB Primary Research, 3(1), 14–22.
go back to reference De Boer, M. E., Hertogh, C. M. P. M., Dröes, R. M., Riphagen, I. I., Jonker, C., & Eefsting, J. A. (2007). Suffering from dementia. The patient’s perspective. An overview of the literature. International Psychogeriatrics, 19(6), 1021–1039. De Boer, M. E., Hertogh, C. M. P. M., Dröes, R. M., Riphagen, I. I., Jonker, C., & Eefsting, J. A. (2007). Suffering from dementia. The patient’s perspective. An overview of the literature. International Psychogeriatrics, 19(6), 1021–1039.
go back to reference Dröes, R. M., & Gerritsen, D. (2015). Uiteindelijk gaat het om behoud van kwaliteit van leven. In R. M. Dröes, J. Schols & P. Scheltens (Red.), Basisboek integratieve persoonsgerichte dementiezorg (pag. 145–162). Leusden: Diagnosis. Dröes, R. M., & Gerritsen, D. (2015). Uiteindelijk gaat het om behoud van kwaliteit van leven. In R. M. Dröes, J. Schols & P. Scheltens (Red.), Basisboek integratieve persoonsgerichte dementiezorg (pag. 145–162). Leusden: Diagnosis.
go back to reference Dröes, R. M., & Scheltens, P. (2012). Dementiezorg nieuwe stijl. In J. D. Bakker, D. Post, J. J. Polder & M. J. Verkerk (Red.), Een vitale toekomst. Onze gezondheidszorg in 2040 (pag. 141–151). Amsterdam: Reed Business. Dröes, R. M., & Scheltens, P. (2012). Dementiezorg nieuwe stijl. In J. D. Bakker, D. Post, J. J. Polder & M. J. Verkerk (Red.), Een vitale toekomst. Onze gezondheidszorg in 2040 (pag. 141–151). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Dröes, R. M., & Scherder, E. J. A. (2015). Activeringsstrategieën. In R. M. Dröes, J. Schols & P. Scheltens (Red.), Basisboek integratieve persoonsgerichte dementiezorg. Leusden: Diagnosis. Dröes, R. M., & Scherder, E. J. A. (2015). Activeringsstrategieën. In R. M. Dröes, J. Schols & P. Scheltens (Red.), Basisboek integratieve persoonsgerichte dementiezorg. Leusden: Diagnosis.
go back to reference Dröes, R. M., Schols, J., & Scheltens, P. (Red.). (2015). Basisboek integratieve persoonsgerichte dementiezorg. Leusden: Diagnosis. Dröes, R. M., Schols, J., & Scheltens, P. (Red.). (2015). Basisboek integratieve persoonsgerichte dementiezorg. Leusden: Diagnosis.
go back to reference Dröes, R. M., Van Mierlo, L. D., Meiland, F. J. M., & Van der Roest, H. G. (2011). Memory problems in dementia. Adaptation and coping strategies and psychosocial treatments. Expert Review of Neurotherapeutics, 11(12), 1769–1782. Dröes, R. M., Van Mierlo, L. D., Meiland, F. J. M., & Van der Roest, H. G. (2011). Memory problems in dementia. Adaptation and coping strategies and psychosocial treatments. Expert Review of Neurotherapeutics, 11(12), 1769–1782.
go back to reference Dröes, R. M., Van Mierlo, L. D., Van der Roest, H. G., & Meiland, F. J. M. (2010). Focus and effectiveness of psychosocial interventions for people with dementia in institutional care settings from the perspective of coping with the disease. Non-pharmacological Therapies in Dementia, 1(2), 139–161. Dröes, R. M., Van Mierlo, L. D., Van der Roest, H. G., & Meiland, F. J. M. (2010). Focus and effectiveness of psychosocial interventions for people with dementia in institutional care settings from the perspective of coping with the disease. Non-pharmacological Therapies in Dementia, 1(2), 139–161.
go back to reference Gezondheidsraad (2003). Rapport overgewicht en obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad. Gezondheidsraad (2003). Rapport overgewicht en obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad.
go back to reference Kleemans, L., Vuister, J., & Flameling, M. (2012). Betere zorg aan huis bij dementie. Trajecthulp in Noord-Holland: Verbetering en besparing ineen. Medisch Contact, 67(42), 2352–2354. Kleemans, L., Vuister, J., & Flameling, M. (2012). Betere zorg aan huis bij dementie. Trajecthulp in Noord-Holland: Verbetering en besparing ineen. Medisch Contact, 67(42), 2352–2354.
go back to reference Matthews, F. E., Arthur, A., Barnes, L. E., Bond, J., Jagger, C., Robinson, L., & Brayne, C. (2013). A two-decade comparison of prevalence of dementia in individuals aged 65 years and older from three geographical areas of England. Results of the cognitive function and ageing study I and II. The Lancet, 382(9902), 1405–1412. Matthews, F. E., Arthur, A., Barnes, L. E., Bond, J., Jagger, C., Robinson, L., & Brayne, C. (2013). A two-decade comparison of prevalence of dementia in individuals aged 65 years and older from three geographical areas of England. Results of the cognitive function and ageing study I and II. The Lancet, 382(9902), 1405–1412.
go back to reference Mistiaen, P., Heins, M., Stirbu-Wagner, I., Korevaar, J., Verheij, R., & Francke, A. (2014). Mensen met dementie zien de huisarts vaker. Piek in contact rond het stellen van de diagnose. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158, A6755. Mistiaen, P., Heins, M., Stirbu-Wagner, I., Korevaar, J., Verheij, R., & Francke, A. (2014). Mensen met dementie zien de huisarts vaker. Piek in contact rond het stellen van de diagnose. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158, A6755.
go back to reference Nationaal Kompas Volksgezondheid 2014. RIVM. Bilthoven. Nationaal Kompas Volksgezondheid 2014. RIVM. Bilthoven.
go back to reference Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie (2005). Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie. Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie (2005). Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie.
go back to reference Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, in samenwerking met andere specialistenverenigingen (2014). Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, in samenwerking met andere specialistenverenigingen (2014). Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.
go back to reference Prince, M., Wimo, A., Guerchet, M., Ali, G. C., WU, Y. T., & Prina, M. (2015). World Alzheimer Report 2015. Londen: Alzheimer’s Disease International. Prince, M., Wimo, A., Guerchet, M., Ali, G. C., WU, Y. T., & Prina, M. (2015). World Alzheimer Report 2015. Londen: Alzheimer’s Disease International.
go back to reference Resnick, B., Galik, E., & Boltz, M. (2013). Function focused care approaches. Literature review of progress and future possibilities. Journal of the American Medical Directors Association, 14(5), 313–318. Resnick, B., Galik, E., & Boltz, M. (2013). Function focused care approaches. Literature review of progress and future possibilities. Journal of the American Medical Directors Association, 14(5), 313–318.
go back to reference Resnick, B., Gruber-Baldini, A. L., Galik, E., Pretzer-Aboff, I., Russ, K., Hebel, J. R., et al. (2009). Changing the philosophy of care in long-term care. Testing of the restorative care intervention. Gerontologist, 49(2), 175–184.CrossRef Resnick, B., Gruber-Baldini, A. L., Galik, E., Pretzer-Aboff, I., Russ, K., Hebel, J. R., et al. (2009). Changing the philosophy of care in long-term care. Testing of the restorative care intervention. Gerontologist, 49(2), 175–184.CrossRef
go back to reference Spalding, K. L., Bergmann, O., Alkass, K., Bernard, S., Salehpour, M., et al. (2013). Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans. Cell, 153(6),1219–1227.CrossRef Spalding, K. L., Bergmann, O., Alkass, K., Bernard, S., Salehpour, M., et al. (2013). Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans. Cell, 153(6),1219–1227.CrossRef
go back to reference Steeman, E., Godderis, J., Grypdonck, M., De Bal, N., & Dierckx de Castele, B. (2007). Living with dementia from the perspective of older people. Is it a positive story? Aging & Mental Health, 11(2), 119–130. Steeman, E., Godderis, J., Grypdonck, M., De Bal, N., & Dierckx de Castele, B. (2007). Living with dementia from the perspective of older people. Is it a positive story? Aging & Mental Health, 11(2), 119–130.
go back to reference Testad, I., Corbett, A., Aarsland, D., Osland Lexow, K., Fossey, J., Woods, B., et al. (2014). The value of personalized psychosocial interventions to address behavioral and psychological symptoms in people with dementia living in care home settings. A systematic review. International Psychogeriatrics, 26(7), 1099.CrossRef Testad, I., Corbett, A., Aarsland, D., Osland Lexow, K., Fossey, J., Woods, B., et al. (2014). The value of personalized psychosocial interventions to address behavioral and psychological symptoms in people with dementia living in care home settings. A systematic review. International Psychogeriatrics, 26(7), 1099.CrossRef
go back to reference Van Assche, L., Persoons, P., & Vandenbulcke, M. (2014). Neurocognitive disorders in DSM-5. A critical review. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56(3), 211–216.PubMed Van Assche, L., Persoons, P., & Vandenbulcke, M. (2014). Neurocognitive disorders in DSM-5. A critical review. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56(3), 211–216.PubMed
go back to reference Van Campen, C., & Den Draak, M. (2011). Kwetsbare ouderen in Nederland. In C. van Campen (Red.), Kwetsbaarheid (pag. 51–65). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Van Campen, C., & Den Draak, M. (2011). Kwetsbare ouderen in Nederland. In C. van Campen (Red.), Kwetsbaarheid (pag. 51–65). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Van Campen, C., Ras, M., & Den Draak, M. (2011). Raming van het aantal kwetsbare ouderen tot 2030. In C. van Campen (Red.), Kwetsbaarheid (pag. 69–81). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Van Campen, C., Ras, M., & Den Draak, M. (2011). Raming van het aantal kwetsbare ouderen tot 2030. In C. van Campen (Red.), Kwetsbaarheid (pag. 69–81). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Van Mierlo, L. D., Van der Roest, H. G., Meiland, F. J. M., & Dröes, R. M. (2010). Personalized dementia care; proven effectiveness of psychosocial interventions in subgroups. Ageing Research Reviews, 9(2), 163–183.CrossRef Van Mierlo, L. D., Van der Roest, H. G., Meiland, F. J. M., & Dröes, R. M. (2010). Personalized dementia care; proven effectiveness of psychosocial interventions in subgroups. Ageing Research Reviews, 9(2), 163–183.CrossRef
go back to reference Van Vliet, D., De Vugt, M. E., Aalten, P., Bakker, C., Pijnenburg, Y. A., & Vernooij-Dassen, M. J. (2012). Prevalence of neuropsychiatric symptoms in young-onset compared to late-onset Alzheimer’s disease. Part 1: Findings of the two-year longitudinal NeedYD-study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 34(5–6), 319–327. Van Vliet, D., De Vugt, M. E., Aalten, P., Bakker, C., Pijnenburg, Y. A., & Vernooij-Dassen, M. J. (2012). Prevalence of neuropsychiatric symptoms in young-onset compared to late-onset Alzheimer’s disease. Part 1: Findings of the two-year longitudinal NeedYD-study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 34(5–6), 319–327.
go back to reference Verenso & NIP (2018). Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag. Utrecht: Verenso & NIP. Verenso & NIP (2018). Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag. Utrecht: Verenso & NIP.
go back to reference Werkgroep Onderzoek Kwaliteit (2008). Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Nijmegen: Werkgroep Onderzoek Kwaliteit, Radboudumc. Werkgroep Onderzoek Kwaliteit (2008). Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Nijmegen: Werkgroep Onderzoek Kwaliteit, Radboudumc.
Metagegevens
Titel
Dementie
Auteurs
Prof. dr. R. M. Dröes
Dr. T. J. E. M. Bakker
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2155-1_17