Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2009

01-06-2009 | Artikel

Dementie en technologie. Een studie naar de toepassingen van techniek in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Auteurs: N. Nijhof, J. E. W. C. van Gemert-Pijnen, D. A. J. Dohmen, E. R. Seydel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel: De mogelijkheden te verkennen voor de toepassing van technologie bij dementie zodat gefundeerde afwegingen te maken zijn voor de inzet ervan in de zorg. Methode: Inventarisatie naar geïmplementeerde en geëvalueerde internationale en nationale projecten van technologietoepassingen bij mensen met dementie en hun verzorgers. Hierbij is gekeken naar drie categorieën technologie, (1) gericht op hulp gerelateerd aan symptomen van dementie, (2) sociaal contact en gezelschap voor de persoon met dementie en (3) gezondheidsmonitoring en veiligheid voor de persoon met dementie.
Resultaten: Er zijn 18 internationale en 8 nationale studies geïncludeerd. De eerste resultaten van technologietoepassingen bij mensen met dementie lijken veelbelovend. Er zijn significante verbeteringen aangetoond op het gebied van de kwaliteit van leven en effecten op gedrag (zoals minder vallen). Mantelzorgers en mensen met dementie zijn tevreden over de bruikbaarheid van de verschillende technologieën. De aanschaf- en gebruikskosten zijn daarentegen nog vaak aan de hoge kant. De arbeidssatisfactie onder zorgpersoneel over het gebruik van technologie in de zorg is weinig onderzocht. Conclusie: Hoewel technologie de zelfredzaamheid kan bevorderen is weinig bekend over de effecten ervan voor de mensen met dementie, het zorgpersoneel en de zorgorganisatie. Technologie wordt vaak nog ongericht en ongefundeerd ingezet in de zorg. Daardoor ontbreekt zicht op de effecten ervan voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de arbeidssatisfactie van personeel. Vervolgonderzoek zal zich richten op de vraag wat technologie kan betekenen voor mensen met dementie en hun verzorgers op het gebied van kwaliteit van leven, gevoel van veiligheid en arbeidssatisfactie.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Leeuw JJ van der. Domotica voor thuiswonende mensen met dementie. Stand van zaken 2008. Vilans: Utrecht, 2008. Leeuw JJ van der. Domotica voor thuiswonende mensen met dementie. Stand van zaken 2008. Vilans: Utrecht, 2008.
2.
go back to reference Nouws H, Sanders L, Heuvelink J. Domotica voor dementerenden. De eerste ervaringen in het Leo Polakhuis te Amsterdam en het Molenkwartier te Maassluis. Amersfoort: De Vijfde Dimensie, 2006. Nouws H, Sanders L, Heuvelink J. Domotica voor dementerenden. De eerste ervaringen in het Leo Polakhuis te Amsterdam en het Molenkwartier te Maassluis. Amersfoort: De Vijfde Dimensie, 2006.
3.
go back to reference Leeuw JJ van der. Ambient intelligent- technologie in de (woon) zorg. Vilans: Utrecht, 2007. Leeuw JJ van der. Ambient intelligent- technologie in de (woon) zorg. Vilans: Utrecht, 2007.
4.
go back to reference Lauriks S, Reinersmann A, Roest HG van der, Meiland FJM, Davies RJ, Moelaert F, Mulvenna MD, Nugent CD, Droes RM. Review of ICT based services for identified unmet needs in people with dementia. Aging Research Reviews 2007; 6: 223-246. Lauriks S, Reinersmann A, Roest HG van der, Meiland FJM, Davies RJ, Moelaert F, Mulvenna MD, Nugent CD, Droes RM. Review of ICT based services for identified unmet needs in people with dementia. Aging Research Reviews 2007; 6: 223-246.
5.
go back to reference Lee JH, Kim JH, Jhoo JH, Lee KU, Kim KW, Lee DY, Woo JI. A telemedicine system as a care modality for dementia patients in Korea. Alzheimer Disease & Associated Disorders 2000; 14(2): 94-101. Lee JH, Kim JH, Jhoo JH, Lee KU, Kim KW, Lee DY, Woo JI. A telemedicine system as a care modality for dementia patients in Korea. Alzheimer Disease & Associated Disorders 2000; 14(2): 94-101.
6.
go back to reference Czaja SJ, Ruber MP. Telecommunications technology as an aid to family caregivers of persons with dementia. Psychosomatic Medicine 2002; 64; 469-476. Czaja SJ, Ruber MP. Telecommunications technology as an aid to family caregivers of persons with dementia. Psychosomatic Medicine 2002; 64; 469-476.
7.
go back to reference Finkel S, Czaja SJ, Schulz R, Martinovich Z, Harris C, Pezzuto D. E-Care: A Telecommunications technology intervention for family caregivers of dementia patients. American journal geriatry Psychiatry 2007; 15: 443- 448. Finkel S, Czaja SJ, Schulz R, Martinovich Z, Harris C, Pezzuto D. E-Care: A Telecommunications technology intervention for family caregivers of dementia patients. American journal geriatry Psychiatry 2007; 15: 443- 448.
8.
go back to reference Woolham, J. Safe at Home. The effectiveness of assistive technology in supporting the independence of people with dementia. Hawker publications: London, 2006. Woolham, J. Safe at Home. The effectiveness of assistive technology in supporting the independence of people with dementia. Hawker publications: London, 2006.
9.
go back to reference Adlam T, Faulkner R, Orpwood R, Jones K, Macijauskiene J, en Buraitiene A. The Installation and Support of internationally distributed equipment for people with dementia. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 2004; 8-3: 253- 257. Adlam T, Faulkner R, Orpwood R, Jones K, Macijauskiene J, en Buraitiene A. The Installation and Support of internationally distributed equipment for people with dementia. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 2004; 8-3: 253- 257.
10.
go back to reference Kinney JM, Kart CS. Not quite a panacea: Technology to facilitate family caregiving for elders with dementia. Technology Innovations and Aging 2006;30-2: 64-66. Kinney JM, Kart CS. Not quite a panacea: Technology to facilitate family caregiving for elders with dementia. Technology Innovations and Aging 2006;30-2: 64-66.
11.
go back to reference Cahill S, Begley E, Faulkner JP, Hagen I. Findings from Ireland on the use and usefulness of assistive technology for people with dementia. Technology and Disability 2007; 19: 133-142. Cahill S, Begley E, Faulkner JP, Hagen I. Findings from Ireland on the use and usefulness of assistive technology for people with dementia. Technology and Disability 2007; 19: 133-142.
12.
go back to reference Orpwood R, Gibbs C, Adlam T, Faulkner R, Meegahawatte D. The design of smart homes for people with dementia- user interface aspects. Universal Access in the information society 2005; 4: 156-164. Orpwood R, Gibbs C, Adlam T, Faulkner R, Meegahawatte D. The design of smart homes for people with dementia- user interface aspects. Universal Access in the information society 2005; 4: 156-164.
13.
go back to reference Astell AJ, Ellis M, Alm N, Dye J, Campbell J, Gowans G. Facilitating communication in dementia with multimedia technology. Brain and Language 2004; 91: 80-81. Astell AJ, Ellis M, Alm N, Dye J, Campbell J, Gowans G. Facilitating communication in dementia with multimedia technology. Brain and Language 2004; 91: 80-81.
14.
go back to reference Miskelly F. A novel system of electronic tagging in patients with dementia and wandering. Age and ageing 2004; 33: 304-306. Miskelly F. A novel system of electronic tagging in patients with dementia and wandering. Age and ageing 2004; 33: 304-306.
15.
go back to reference Kinney JM, Kart CS, Murdoch LD, Ziemba TF. Challenges in caregiving and creative solutions: using technology to facilitate caring for a relative with dementia. Ageing International 2003; 3: 295-314. Kinney JM, Kart CS, Murdoch LD, Ziemba TF. Challenges in caregiving and creative solutions: using technology to facilitate caring for a relative with dementia. Ageing International 2003; 3: 295-314.
16.
go back to reference Vilans. Verenigde Staten: Univerisiteit van Florida, Alzheimerwatcher. [webpage] 2006 [cited 2008 5 juni]; Available from: http://www.domoticawonenzorg.nl/smartsite.dws?id=103539 Vilans. Verenigde Staten: Univerisiteit van Florida, Alzheimerwatcher. [webpage] 2006 [cited 2008 5 juni]; Available from: http://​www.​domoticawonenzor​g.​nl/​smartsite.​dws?​id=​103539
17.
go back to reference Engstrom M, Ljunggren B, Lindqvist R, Carlsson M. Staff perceptions of job satisfaction and life situation before and 6 and 12 months after increased information technology support in dementia care. Journal of Telemedicine and Telecare 2005; 11-6: 304-309. Engstrom M, Ljunggren B, Lindqvist R, Carlsson M. Staff perceptions of job satisfaction and life situation before and 6 and 12 months after increased information technology support in dementia care. Journal of Telemedicine and Telecare 2005; 11-6: 304-309.
18.
go back to reference Mahoney DF. A content analysis of an Alzheimer family caregivers’ virtual focus group. American Journal of Alzheimer’s Disease 1998; 13: 309-316. Mahoney DF. A content analysis of an Alzheimer family caregivers’ virtual focus group. American Journal of Alzheimer’s Disease 1998; 13: 309-316.
19.
go back to reference Orpwood R, Sixsmith A, Torrington J, Chadd J, Gibson G, Chalfont G. Designing technology to support quality of life of people with dementia. Technology and Disability 2007; 19: 103-112. Orpwood R, Sixsmith A, Torrington J, Chadd J, Gibson G, Chalfont G. Designing technology to support quality of life of people with dementia. Technology and Disability 2007; 19: 103-112.
20.
go back to reference Miskelly F. Electronic tracking of patients with dementia and wandering using mobile phone technology. Age and ageing 2005; 34: 497- 518. Miskelly F. Electronic tracking of patients with dementia and wandering using mobile phone technology. Age and ageing 2005; 34: 497- 518.
21.
go back to reference Duff P, Dolphin C. Cost-benefit analysis of assisitive technology to support independence for people with dementia – Part 2: Results from employing the ENABLE cost- benefit model in practice. Technology and Disability 2007; 19: 79-90. Duff P, Dolphin C. Cost-benefit analysis of assisitive technology to support independence for people with dementia – Part 2: Results from employing the ENABLE cost- benefit model in practice. Technology and Disability 2007; 19: 79-90.
22.
go back to reference Mihalidis A, Carmichael A, Boger J, Fernie, G. An intelligent environment to support aging-in-place, safety, and independence of older adults with dementia. Ubi Health symposium, 2003. Mihalidis A, Carmichael A, Boger J, Fernie, G. An intelligent environment to support aging-in-place, safety, and independence of older adults with dementia. Ubi Health symposium, 2003.
23.
go back to reference Lauriks S, Osté JP, Hertogh CMPM, Droes, RM. Effectenonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. Amsterdam: GGD, 2008 Lauriks S, Osté JP, Hertogh CMPM, Droes, RM. Effectenonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. Amsterdam: GGD, 2008
24.
go back to reference Leeuw JJ van der. Pilot met unattended autonomous surveillance (UAS) van TNO. Utrecht: Vilans, 2008. Leeuw JJ van der. Pilot met unattended autonomous surveillance (UAS) van TNO. Utrecht: Vilans, 2008.
25.
go back to reference Vlaskamp F, Vlieger S de,Willems C. Pilot Monitoring gedrag. Advies aan Zorggroep Noord Limburg. Hoensbroek: iRv, 2006. Vlaskamp F, Vlieger S de,Willems C. Pilot Monitoring gedrag. Advies aan Zorggroep Noord Limburg. Hoensbroek: iRv, 2006.
26.
go back to reference Willems C, Leeuw J van der. De praktijk: domotica voor thuiswonende mensen met dementie. Ede; 2008. Willems C, Leeuw J van der. De praktijk: domotica voor thuiswonende mensen met dementie. Ede; 2008.
27.
go back to reference Homans H, Jong R de. Opella, ondersteuning op maat. Wageningen: Opella, 2007. Homans H, Jong R de. Opella, ondersteuning op maat. Wageningen: Opella, 2007.
28.
go back to reference Vilans. Kerkrade: Groepswoningen/ verpleeghuis Lückerheide. [webpage] 2008 [cited 2008 6 juni]; Available from: http://www.domoticawonenzorg.nl Vilans. Kerkrade: Groepswoningen/ verpleeghuis Lückerheide. [webpage] 2008 [cited 2008 6 juni]; Available from: http://​www.​domoticawonenzor​g.​nl
29.
go back to reference Willems C, Golsteijn-Kramer D. Lifestylemonitoring. Mogelijkheden voor innovaties in de zorg. Hoensbroek: IRv, 2006. Willems C, Golsteijn-Kramer D. Lifestylemonitoring. Mogelijkheden voor innovaties in de zorg. Hoensbroek: IRv, 2006.
30.
go back to reference Marshall M. Technology to help people with dementia remain in their own homes. Generations 1999; 23: 85-87. Marshall M. Technology to help people with dementia remain in their own homes. Generations 1999; 23: 85-87.
31.
go back to reference Nijhof N, Ben Allouch S, Perdok S, Seydel ER. Telemedicine bij zorgprofessionals. Universiteit Twente: Enschede, 2007. Nijhof N, Ben Allouch S, Perdok S, Seydel ER. Telemedicine bij zorgprofessionals. Universiteit Twente: Enschede, 2007.
Metagegevens
Titel
Dementie en technologie. Een studie naar de toepassingen van techniek in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Auteurs
N. Nijhof
J. E. W. C. van Gemert-Pijnen
D. A. J. Dohmen
E. R. Seydel
Publicatiedatum
01-06-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2009
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03079573

Andere artikelen Uitgave 3/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2009 Naar de uitgave

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Congresagenda

Agenda